Kauppakorkeakoulu

Räätälöidyt opiskelijoiden yritysprojektit / Customized Student Business Projects

Kauppakorkeakoulun Räätälöidyt opiskelijoiden yritysprojektit -konsepti on suunniteltu yrityksille tehtäviä tutkimus- ja selvitysprojekteja varten ja sen lähtökohtana ovat yrityksen tarpeet. Konsepti tunnetaan myös nimellä Räätälöidyt yritysprojektit tai Räätälöidyt opiskelijaprojektit.
Opiskelijoita Kauppakorkeakoululla. Kuva: Aalto-yliopisto / Unto Rautio
Kuva: Aalto-yliopisto / Unto Rautio

Räätälöidyt opiskelijoiden yritysprojektit

 • Projekteja on menestyksekkäästi toteutettu vuodesta 1993 alkaen.
 • Räätälöidyt opiskelijoiden yritysprojektit luotiin vastaamaan yritysten tarpeisiin.
 • Projektin aiheet voivat liittyä mihin tahansa aineeseen, jota opetetaan tai tutkitaan Aalto-yliopistossa, kun vain sopiva tutkija löytyy ohjaamaan projektia.
 • Räätälöity projektiryhmä:
  • Aalto-yliopisto vastaa tutkimysryhmän kokoamisesta (2-4 kokenutta opiskelijaa). Opiskelijat saavat projektista sekä opintopisteitä että rahallisen palkkion.
  • Opiskelijaryhmä räätälöidään jokaisen projektin tarpeiden mukaan. Opiskelijat voivat olla Kauppakorkeakoulun, tekniikan alan korkeakoulujen tai Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opiskelijoita.
  • Jokaista projektia ohjaa Aalto-yliopiston tutkija, joka saa korvauksen työstään. 
 • Yleisin projektiaika on 3 kk (+/- 1 kk)
 • Projektin käynnistys räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan.

Projektit ovat alvillista toimintaa, josta yritys saa yhden laskun projektin päätyttyä. 

Projektien hinnat lähtien 15.950€ (+alv).   Projektien kustannukset käytetään kolmeen kohteeseen: opiskelijapalkkiot, ohjaajien palkkiot ja organisointikustannukset.

Tärkeää! Kauppakorkeakoulun partnereilla on yksi ilmainen vuosittainen projekti.

Kauppakorkeakoulun partnerit ovat: Alma Media, Deloitte, EY, Hilti, K-ryhmä, Konecranes, KPMG, OP,  PwC. 

Tutustu eri esimerkkiprojekteihin sekä yritysten, ohjaajien ja opiskelijoiden palautteisiin eri vuosikymmeniltä.

Esimerkkejä projekteistamme

Räätälöity opiskelijaprojekti PwC:lle

Opiskelijatiimi auttoi PwC:tä vastaamaan vero- ja lakipalvelumarkkinan kiristyvään kilpailuun

PwC Suomi hyödyntää projektin tuloksia omassa strategiatyössään.

Uutiset
K-ryhmälle tehty projekti, Kauppakorkeakoulu

Opiskelijat analysoivat K-ryhmän hyvinvointipalveluiden kysyntää kolmella kansainvälisellä markkinalla

Räätälöity opiskelijoiden yritysprojekti tutki K-ryhmän hyvinvointiin liittyvien digitaalisten palveluiden kysyntää analysoimalla markkinatrendejä ja kuluttajakäyttäytymistä.

Uutiset
ABB Ability. ABB:n kuvapankki.

Kasvumahdollisuuksia ABB:lle tulospohjaisten liiketoimintamallien avulla

Opiskelijoiden tekemä yritysprojekti lisäsi asiakkaan ymmärrystä tulospohjaisen liiketoimintamallin soveltamisesta.

Uutiset
Euroclear-tiimi Kauppakorkeakoulun opiskelijaprojektissa

Opiskelijat auttoivat Euroclear Finlandia tutkimaan ja yhdistelemään rahastoalan tietoja

Tiimi oppi projektin aikana paljon rahastoalasta ja arvopaperikeskuksen tehtävistä.

Uutiset
KPMG:lle tehdyn yritysprojektin tiimi

Opiskelijat optimoivat tilintarkastajien työtaakkaa ja tulosta

Kauppakorkeakoulu ja KPMG tekivät yhteistyötä muuttaakseen perinteisiä tilintarkastuskäytäntöjä.

Uutiset
PwC:lle tehdyn opiskelijaprojektin projektitiimi

Miten yritykset suoriutuvat juuri julkaistujen EU:n kestävyysraportointivaatimusten kanssa?

Kaksi Kauppakorkeakoulun opiskelijaa tutki pohjoismaisia yrityksiä PwC Finlandin toimeksiantona.

Uutiset
Konecranes

Opiskelijaprojekti toi Konecranesille näkemystä nuorten työntekijöiden työntekijäkokemuksesta

Opiskelijoille selvisi, että nuoret työntekijät arvostavat mahdollisuutta jatkuvaan oppimiseen ja kehittymismahdollisuuksiin.

Uutiset
Opiskelijoiden yritysprojektin tiimi, IKEA Oy

Opiskelijatiimi pääsi kehittämään IKEA Oy:n työntekijöiden pysyvyyttä

“Halusimme saada aiempaa parempaa ymmärrystä siitä, miksi työntekijät lähtevät palveluksestamme.”

Uutiset
Alma Median projektitiimi, Aalto BIZ

Vastuullisuus on tärkeä osa asumisen digitaalisia palveluita

Opiskelijat tekivät Alma Medialle yritysprojektin, jossa he kartoittivat asumisen digitaalisia palveluita kestävän kehityksen näkökulmasta.

Uutiset
Ilmatieteen laitoksen projektitiimi

Opiskelijat auttoivat Ilmatieteen laitosta kehittämään sen vastuullisuustoimintaa

Projektin sisältöä ja työtapoja pystyttiin myös ketterästi muokkaamaan kesken projektin tunnistettujen, uusien tarpeiden mukaisesti.

Uutiset
EY Legal -projektitiimi

Opiskelijatiimi kartoitti mahdollisuuksia uudelle toimintamallille EY:n lakipalveluissa

Projektin tavoitteena oli havainnoida uusien toimintamallien mahdollisuuksia pitkään samankaltaisena pysyneellä lakipalveluiden alalla.

Uutiset
Opiskelijaprojekti K-Autolle

K-Autolta käytetyn auton ostaneille entistä parempaa palvelua

Opiskelijaprojektissa oli tavoitteena uusien asiakasryhmien saavuttaminen ja asiakaslähtöisyyden kehittäminen.

Uutiset
OP:lle tehdyn räätälöidyn opiskelijaprojektin ryhmä

Opiskelijoiden tutkimustyö antoi Pohjola Vakuutukselle ja OP-Henkivakuutukselle tärkeän kokonaiskuvan kestävästä vakuutusliiketoiminnasta

Asiakkaat ja sijoittajat odottavat vakuutusyhtiöiden huomioivan kestävän kehityksen ja vastuullisuuden kaikessa toiminnassaan.

Uutiset
Seminaari Kauppakorkeakoululla. Kuva: Aalto-yliopisto / Roope Kiviranta

Projektitiimi kartoitti suomalaisten energia-alan yritysten liiketoimintamahdollisuuksia Portugalissa

Portugalin energiamarkkinat tarjoavat suomalaisille yrityksille sekä lyhyen että pitkän aikavälin mahdollisuuksia eri aloilla.

Uutiset
Deloitte-projektin_ryhmäkuva

Opiskelijat tutkivat, miten Deloitte voisi houkutella M&A-yksikköönsä lisää naishakijoita

Lähtökohtana projektille oli Deloitten halu aktiivisesti kasvattaa naisten osuutta.

Uutiset
Räätälöity projektityö Postille, projektiryhmäläiset

Johda, mittaa ja palkitse: miten Postissa vaalitaan innovaatiokulttuuria?

Kaksi Kauppakorkeakoulun opiskelijaa tuotti Postille selvitystyön innovaatiojohtamisen työkaluista.

Uutiset
Räätälöity projekti Hiltille, työryhmä
Uutiset
Finavia-projektin työryhmä, Aalto BIZ

Opiskelijat auttoivat Finaviaa analysoimaan Helsinki-Vantaan terminaalilogistiikkaa

Lentomatkustuksen yllättävän nopea elpyminen on aiheuttanut kapasiteettiongelmia.

Uutiset
International Talent -työryhmä. Kuva: Tommi Vihervaara

ACT EARLY -konsepti edistää kansainvälisten opiskelijoiden integroitumista Suomen työmarkkinoille

Kansainväliset opiskelijat kohtaavat Suomessa vielä paljon haasteita uransa alkuvaiheessa, mutta ongelmat ovat ratkaistavissa.

Uutiset
Räätälöity opiskelijaprojekti Pohjola Vakuutukselle_projektitiimi

Opiskelijakaksikko auttoi Pohjola Vakuutusta kartoittamaan edellytyksiä digitaaliselle vakuutusmyyntikanavalle

Selvityksen kohteena olivat pienyritysasiakkaiden tarpeet, joihin vastaamiseksi opiskelijat etsivät toimivia ratkaisuja maailmalta.

Uutiset
Nainen ja mies huoltavat Konecranesin nosturia. Lähde: Konecranesin kuvapankki

Kauppakorkeakoulun opiskelijakaksikko tarttui Konecranesin rekrytointihaasteisiin

”Saatujen tulosten avulla kehitämme, tarkennamme ja kohdistamme käynnissä olevia ja tulevia rekrytointikampanjoita.”

Uutiset
Laskentatoimen opiskelijat Jake Jyväsjärvi ja Altti Laitinen

Opiskelijat selvittivät toistuvien tulovirtojen merkitystä Alma Median talousraportoinnissa

Lopputuotoksena syntyi raportti toistuvien tulovirtojen ja yritysarvon välisestä yhteydestä.

Uutiset
Hiltin projektitiimi

Opiskelijakaksikko auttoi Hilti Suomea kehittämään sen työnantajabrändiä

Opiskelijoiden näkökulma rekrytointimarkkinointiin nostaa tulevaisuuden yhteistyön riman korkealle.

Uutiset
Kauppiksen opiskelijat ja Frank Martela

Jokainen postilainen kokemaan itsensä osaksi Postin tarinaa

Kauppakorkeakoulun opiskelijapari selvitti varhaisjakajien kokemaa osallisuutta Postin uudesta strategiasta.

Uutiset
Räätälöity opiskelijoiden yritysprojekti PwC:lle, työryhmä

Opiskelijat selvittivät PwC:lle uuden EU-lainsäädännön vaikutuksia suomalaisiin alustayrityksiin

PwC:n toimeksi antamassa projektissa selvitettiin sääntelyiden vaikutusta alustatalouden toimijoiden liiketoimintamalleihin sekä datankäyttömahdollisuuksiin.

Uutiset
Iloinen nainen ja tabletti. Kuva: Kalle Kataila

Opiskelijat tutkivat uusia mahdollisia liiketoimintamalleja S-ryhmän ruoan verkkokaupalle

Ehdotettuja liiketoimintamalleja voidaan soveltaa ruoan verkkokaupan toiminnassa, sanoo SOK:n verkkokauppojen kehityksestä vastaava johtaja.

Uutiset
Opiskelijaprojekti. Kuva: EY Panthenonin kuvapankki

Opiskelijaprojektissa pureuduttiin EY-Parthenonin brändinedistämistyöhön opiskelijoiden keskuudessa

Opiskelijat selvittivät bränditutkimuksen keinoin sitä, miten EY-Parthenonin brändi näyttäytyy opiskelijoiden keskuudessa sekä miten yrityksen kannattaisi jatkossa viestiä opiskelijoille.

Uutiset
Kauppiksen opiskelijat Jani Ignatius ja Kalle Ahola Kauppakorkeakoulun edessä
Uutiset
Kaksi naista K-ryhmän kaupan hevi-osastolla.

Opiskelijat selvittivät edullisten ruokatuotteiden ostomotiiveja

“Opiskelijat voisivat pistää saman tien pystyyn kahden hengen konsulttitoimiston.”

Uutiset
Terveystuoli, asiakkaan sormessa tutkimuslaite. Kuva: Mikko Raskinen

Miten millenniaalit näkevät sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevaisuuden?

Deloittelle tehdyssä opiskelijoiden yritysprojektissa syntyi raikkaita ideoita.

Uutiset
Emotion Itäkeskus

Opiskelijat kehittivät SOK:lle tuoteportfolion optimointityökalun

SOK:n myyntijohtajan mukaan hankkeen tulokset ovat merkittäviä yritykselle.

Uutiset
Postin lehdistökuva. Kuvan laitteet eivät liity opiskelijaprojektin uutiseen.

Opiskelijat tekivät Postin pakettikuljettajille mobiililaitteiden käyttäjätutkimuksen

Projektissa tutkittiin myös työympäristön digitalisaation vaikutuksia kuljettajien työntekijäkokemukseen.

Uutiset
Projektitiimi Suomalaisen Työn Liitolle

Opiskelijatiimi tutki nuorten kuluttamista, suomalaisuutta ja työtä

Suomalaisen Työn Liitolle tehty projekti tarjosi opiskelijoille monipuolisen oppimiskokemuksen.

Uutiset
ABC-autopesu, opiskelijaprojekti S-ryhmälle

Opiskelijat tutkivat kattavasti autopesuliiketoimintaa

S-ryhmä jatkaa projektin pohjalta autopesumarkkinoidensa analysoimista.

Uutiset
Räätälöidyn opiskelijoiden yritysprojektin ryhmä, Case Alma Media

Opiskelijat tutkivat johtajuutta Alma Mediassa

Projektissa kartoitettiin myös työntekijöiden omistautuneisuutta työlleen ja tunneperäistä sitoutumista organisaatioon.

Uutiset
Opiskelijat kannettavan tietokoneen ääressä. Kuva: Unto Rautio / Aalto-yliopisto

KPMG selvitti opiskelijoiden avustuksella, miten hyvin monimuotoisuus ja osallisuus toteutuvat yhtiön sisällä

Opiskelijat antoivat KPMG:lle suosituksia vuonna 2020 toteutettaviksi monimuotoisuustoimiksi.

Uutiset
Sähköauton lataustolppa. Kuva: Helen Oy:n kuvapankki

Opiskelijat selvittivät sähköautojen latausmarkkinoita Helen Oy:lle

Yritys sai opiskelijoilta myös uusia liiketoimintamalli-ideoita ja analyysin koronan vaikutuksista toimialaan.

Uutiset
Helen Oy:n aurinkovoimala. Kuva: Helen Oy:n kuvapankki

Opiskelijahankkeessa tutkittiin Helenin uusia aurinkoliiketoimintamalleja

Poikkitieteellinen opiskelijatiimi teki suuren vaikutuksen ammattimaisuudellaan.

Uutiset
Helsinki Airport and the traffic control tower at night. Photo: Finavia Image bank

Finavia laajensi Venäjän markkinointitietämystään opiskelijoiden avulla

Opiskelijat keräsivät, analysoivat ja tiivistivät markkinointikäytäntöjen erityispiirteitä Venäjällä.

Uutiset
Opiskelijoiden yritysprojektin tiimi, PwC
Uutiset
Postin aulatila, jonka toiminnallisuutta opiskelijat kehittivät palvelumuotoilun keinoin
Uutiset
Opiskelijat Eljas Pajamies ja Markus Nieminen (oik.) pitämässä tekoälytyöpajaa KPMG:llä

Tekoälyn kehittymisellä on merkittävä vaikutus IT-konsultointiin

Opiskelijat antoivat KPMG:n konsulteille suosituksia tekoälyn hyödyntämiseen.

Uutiset
Sähköautojen latauspaikka, monta autoa rinnakkain ladattavana

K-Autolle tehdyssä opiskelijaprojektissa selvitettiin datan keräämiseen ja hyödyntämiseen perustuvia palveluja

Opiskelijat pääsivät nopeasti sisään heille entuudestaan tuntemattoman alan haasteisiin.

Uutiset
Elisalle Oyj:lle yritysprojektin toteuttanut opiskelijatiimi

eSIM-teknologian ansiosta SIM-kortit ovat pian historiaa

Opiskelijat saivat työstää eSIM & Brokering Connectivity -projektia Elisa Oyj:lle.

Uutiset
Accountorille räätälöidyn opiskelijaprojektin tiimi

Opiskelijat tutkivat taloushallinnon ohjelmistojen automaatiomahdollisuuksia

Accountorille tehdystä toimeksiannosta syntyi ohjelmistojen automaatiokyvykkyyksiä arvioiva mittaristo.

Uutiset
Opiskelijat kuvasivat videoita Postille, kuten oli projektin toimeksianto

Opiskelijatiimi ideoi ja tuotti Postille rekrytointivideon ja somevideoita

Opiskelijoille kiitosta joustavuudesta ja idearikkaudesta projektityössä

Uutiset
EY:n edustajat, opiskelijat ja opiskelijaprojektin ohjaajat

Opiskelijat tunnistivat EY:lle digitaalisia työkaluja datan keräämisen ja analysoinnin tueksi

Tavoitteena oli vahvistaa EY:llä tietämystä ajankohtaisista datan keräämisen teknologiatrendeistä.

Uutiset
Konecranesin Hämeenlinnan tehdashalli

Konecranes Kauppakorkeakoulun Premium Partneriksi

Yhteistyö aloitettiin opiskelijaprojektilla, jossa tarkasteltiin Konecranesin henkilöstön monimuotoisuuden nykytilaa.

Uutiset
Ruoka-annos, joka kuvittaa juttua opiskelijaprojektista, joka tehtiin S-Ryhmälle.

Opiskelijat sparrasivat S-ryhmää työnantajamielikuvan kehittämisessä

S-ryhmä pyrkii lisäämään kokkiopiskelijoiden kiinnostusta yrityksen tarjoamia työmahdollisuuksia kohtaan.

Uutiset
Porvoon Taidetehtaalle tehdyn projektin projektitiimi

Opiskelijatiimi selvitti kulttuurikeskus Taidetehtaan vaikutuksia Porvoon kaupunkiin

Projekti oli jatkumoa vuosina 2013 ja 2015 tehdyille räätälöidyille opiskelijaprojekteille.

Uutiset
Ari Svensk ja Hayde Furubacka K-ryhmästä (vasemmalla), opiskelijat Jaakko Otto Swan ja Esa Immonen ja oikealla projektin akateeminen ohjaaja Mikko Hänninen.

Opiskelijaprojektissa analysoitiin Keskon omien tuotemerkkien strategiaa

Tutkimus oli osa Keskon pyrkimystä vahvistaa omaa tuotemerkkistrategiaansa.

Uutiset
Kuvassa Stora Ensolle tehdyn opiskelijaprojektin työryhmä.

Opiskelijaprojektissa löydettiin Stora Ensolle huomattavia optimointimahdollisuuksia

Stora Enson Consumer Board -divisioonalle luotiin optimointityökalu verkoston materiaalivirtojen optimointiin.

Uutiset
Räätälöity opiskelijoiden yritysprojekti KPMG:lle, tiimikuva

Pk-yritysten taloushallinnon digitalisointi kehittyy kovaa vauhtia

Opiskelijat toivat näkemystä siihen, miten KPMG:n kannattaisi toimia muutoksen pyörteissä.

Uutiset
Kuvituskuva Fazer Food Servicesille tehtyyn yritysprojektiin

Opiskelijaprojektissa työstettiin asiakaspalvelun palautejärjestelmää Fazer Food Servicesille

Fazerin tutkimuspäällikön mukaan tästä projektista on hyvä jatkaa kohti isompia yhteisiä projekteja.

Uutiset
Lux Helsinki, Ateneumin taidemuseo. Kuva: Lauri Rotko

Lux Helsingistä Euroopan kestävin valotaidefestivaali vuoteen 2020 mennessä?

Opiskelijaprojektin tuloksena syntyi kestävän kehityksen mittaustyökalu ja yhteistyöalusta.

Uutiset
Ässäkeskuksen liput. Kuva: Nina Kaverinen

S-ryhmälle opiskelijaprojektin tuotoksena tietoa verkkokaupan vastuullisuuskysymyksistä

Opiskelijoille kiitosta myös hyvästä asenteesta ja itsenäisestä työotteesta.

Uutiset
echa_017_ed_fi_fi.jpg

Opiskelijat tutkivat kemikaalien turvallisuutta koskevaa tiedonkulkua

Euroopan kemikaalivirasto oli tyytyväinen tuloksiin ja on päättänyt tilata projektille jatkoa.

Uutiset
Opiskelijatiimiin kuuluivat Katariina Palvas (vas.), Panu Kallio ja Riku Metsänen.

Opiskelijoiden liiketoimintahankkeessa tutkittiin mikroyritysten digitaalista palveluympäristöä

Elisa hyödyntää jo tuloksia liiketoiminnan kehityshankkeissaan.

Uutiset
fin_airbus_a330_new_02_rgb_en_fi_fi.jpg

Opiskelijat tutkivat digitaalisen oppimisen mahdollisuuksia Finnairin kanssa

Finnairlaisten ymmärrys myös käyttäjien odotusten suhteen lisääntyi.

Uutiset
Nokia

Nokia-projektissa tutkittiin lisätyn ja virtuaalitodellisuuden tekniikkaa kiinteistötaloudessa

"Aallon opiskelijoiden ammattimaisuus ja heidän tuloksensa tekivät minuun suuren vaikutuksen."

Uutiset
Projektiryhmään kuuluivat Iina Taskinen, Liisa Yli-Ojanperä ja Sini Olkanen.

Opiskelijat kehittivät Sokos- ja Emotion -ketjujen sisäistä viestintää

Projektin tuloksena syntyi toimenpidesuunnitelma sisäisen viestinnän tehostamiseksi.

Uutiset
VR:n juna. Kuva: Janne Mikkilä

VR haluaa saada tehot irti veturista

Yhtiö ja opiskelijat tutkivat, voiko digitalisoimalla pidentää veturin pyörien elinikää.

Uutiset

Projektien edut kumppaneille

ustomized Studen Projects chart
Picture: Tommi Vihervaara

Lisätietoa:
Tommi Vihervaara
projektiasiantuntija
Ulkoiset suhteet, Kauppakorkeakoulu
+358 50 383 7388
[email protected]

Yritysyhteistyö opetuksessa kirja

Yritysyhteistyö opetuksessa – Käytännön käsikirja yliopistoille ja yrityksille on ensimmäinen suomenkielinen käsikirja aiheesta. Kirja sisältää paitsi tietoa yhteistyön muodoista myös käytännön esimerkkejä onnistuneista ja epäonnistuneista yhteistyömuodoista. 

Kirjan voi ladata ilmaiseksi e-kirjana (linkki alla) tai ostaa pokkarina Aalto Shopista.

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: