Uutiset

Opiskelijat optimoivat tilintarkastajien työtaakkaa ja tulosta

Kauppakorkeakoulu ja KPMG tekivät yhteistyötä muuttaakseen perinteisiä tilintarkastuskäytäntöjä.
KPMG:lle tehdyn yritysprojektin tiimi
Aallon projektitiimi ja ohjausryhmän jäseniä Sanna Vanhatalo (KPMG) (vas.), Petri Sammalisto (KPMG), Anila Kiran (Aalto), Niko Ollila (Aalto), Thuy Pham (Aalto) ja Kim Järvi (KPMG)

Business Analytics- ja Finance-ohjelmien opiskelijat Thuy Pham ja Niko Ollila tekivät uraauurtavaa työtä parantaakseen tilintarkastusten kannattavuutta ja resurssisuunnittelua. Yhteistyönä he saivat aikaan merkittäviä tuloksia Workload Distribution & Profit Optimization -projektissa (suom. työmäärän jakautuminen ja tuottavuuden optimointi). Innovatiivisen aloitteen tavoitteena on nykyaikaistaa perinteisiä tilintarkastuskäytäntöjä ja maksimoida resurssien käyttö. Projektia ohjasi tutkijatohtori Anila Kiran Kauppakorkeakoulun laskentatoimen laitokselta.

KPMG on yksi Big4-tilintarkastusyhteisöistä. Yhtiö työllistää maailmanlaajuisesti 265 000 ihmistä ja se toimii 143 maassa.

Kehittyneiden tekniikoiden hyödyntäminen

Huhtikuussa 2023 käynnistyneessä projektissa pyrittiin vastaamaan tilintarkastusyhteisöjen kohtaamiin haasteisiin työmäärien hallinnassa varmistaen samalla tiukkojen laadunvalvontatoimenpiteiden toteutuminen. Projektin tavoitteena oli tutkia ja arvioida mahdollisuuksia ja vaikutuksia, jos tietyn asiakasryhmän tarkastusaikataulua muutettaisiin hyödyntämällä huipputeknologiaa ja käyttämällä kehittyneitä data-analytiikkamenetelmiä. Tavoitteena oli tasapainottaa työmäärää vuoden eri kuukausien välillä, sekä määrittää tietyille asiakasryhmille paras mahdollinen tarkastusryhmärakenne tuoton parantamiseksi.

Yksi projektin merkittävistä saavutuksista oli innovatiivisen vaikutusten arviointimenetelmän kehittäminen. Tämä työkalu visualisoi tehokkaasti ylityöt, joita syntyy asiakasluetteloiden muuttamisen yhteydessä. Opiskelijat loivat uusia algoritmeja koneoppimista ja historiatiedon analyysiä hyödyntäen. Tämä uudenaikainen algoritmi laskee työmäärät uudelleen normaalin työajan ja kunkin asiakkaan työntekijäkohtaisten vaatimusten perusteella.

”Tilintarkastuksen alan tutkijana toimiminen ja mahdollisuus tarkastella KPMG:n sisäisiä tietoja ja tehdä oivalluksia tilintarkastusryhmien kokoonpanosta ja työkuormien jakautumisesta oli opettavaista. Aineisto todensi lukuisia kirjallisuudessa esiintyviä oletuksia ja lisäksi tuotti merkittäviä löytöjä erityisesti ryhmäjakaumasta, joka vastaa tieteellisiä tutkimustuloksia. KPMG:n sisäisen datan ja olemassa olevan tieteellisen tutkimuksen löydösten välinen vastakaiku on tasapainoinen yhdistelmä teoreettisia oivalluksia ja käytännön sovellettavuutta”, Anila Kiran sanoo.

Tilastollisen analyysin hyödyntäminen tilintarkastusryhmän optimaalisen koon määrittelyssä

Yksi projektin oivalluksista oli eri työntekijätasojen bruttokatevaikutuksen vaihtelu, joka riippui tilintarkastajien määrästä. Tämä käänteentekevä näkemys muodostaa KPMG:n suunnitteluryhmälle perustan sopivimpien ryhmärakenteiden määrittämiseen asiakastietojen perusteella.

”Olimme erittäin vaikuttuneita Aallon opiskelijoiden tuloksista ja heidän projektissa osoittamastaan osaamisesta. Osa tuloksista vastasi tietämystämme ja osa tuli meille yllätyksenä. Näin saamme lisää pohdittavaa tilintarkastusresurssien kohdentamiseen tuoton optimoimiseksi”, kertoo Kim Järvi, Partner, Tilintarkastus, KPMG Suomi. 

Data-analytiikan voima 

Kehittyneiden data-analytiikan työkalujen käyttöönotolla oli keskeinen rooli projektin onnistumisessa. Hyödyntämällä tietojen visualisointia ja kuvailevia mallinnustekniikoita opiskelijat pystyivät tunnistamaan malleja, havaitsemaan poikkeavuuksia ja saamaan arvokkaita näkemyksiä valtavista määristä tarkastustietoja. Tämä datalähtöinen lähestymistapa mahdollisti asiakaskohtaisten vaatimusten syvällisemmän ymmärtämisen, paransi työmääräennusteiden tarkkuutta ja näyttöön perustuvaa strategista suunnittelua.

”Projektiin osallistuminen oli syvä sukellus data-analytiikan tosielämän sovelluksiin. Teoreettisen tiedon hyödyntäminen ja sen soveltaminen käytännön skenaarioihin todellisen tilintarkastustiedon avulla tarjosi haasteita ja oivalluksia. Kokeneiden ammattilaisten kanssa tehty analyysi, tulkinta ja yhteistyö vahvistivat ymmärrystäni ja korostivat data-analytiikan keskeistä roolia tietoon perustuvien päätösten muotoilussa nykypäivän yritysmaailmassa”, Niko Ollila sanoo.

KPMG osallistui koko projektin ajan aktiivisesti palautteen antamiseen ja syväanalyyseihin. Heidän arvokkaat näkemyksensä ja ehdotuksensa mahdollistivat jatkuvan kehittämisen ja mukauttamisen. Näin varmistettiin, että optimointiratkaisut sovitettiin tilintarkastusyhteisön erityistarpeiden mukaan.

Jo 30 vuotta Räätälöityjä yritysten opiskelijaprojekteja

Ensimmäiset konseptin mukaiset projektit tehtiin vuonna 1993.
Opiskelijoita Kauppakorkeakoululla. Kuva: Aalto-yliopisto / Unto Rautio

Räätälöidyt opiskelijoiden yritysprojektit / Customized Student Business Projects

Kauppakorkeakoulun Räätälöidyt opiskelijoiden yritysprojektit -konsepti on suunniteltu yrityksille tehtäviä tutkimus- ja selvitysprojekteja varten ja sen lähtökohtana ovat yrityksen tarpeet.

Kauppakorkeakoulu
Two women smiling and standing in a crowd. Behing a blue colorful wall with TV screen and KPMG logo on it.

Premium Partner - KPMG

Kauppakorkeakoulun partneri vuodesta 2002.

Kauppakorkeakoulu
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Skanskan kehitysjohtaja Jan Elfving esiintyy Rakennustekniikan päivässä 2024
Yhteistyö Julkaistu:

Rakennustekniikka kutsuu yrityksiä mukaan tulevaisuuden kehitystyöhön

Jo keväiseksi perinteeksi muodostunut rakennustekniikan laitoksen järjestämä sidosryhmätapahtuma Rakennustekniikan päivä pidettiin 25.4.2024 Dipolissa Otaniemessä.
Aalto-wide sustainability minor logo
Opinnot Julkaistu:

Uusi monialainen sivuaine Luonnonvarojen kestävä käyttö käynnistyy Aallossa

Aalto tarjoaa uuden monitieteisen sivuaineen, Luonnonvarojen kestävä käyttö, joka on nyt valmis lisättäväksi opintosuunnitelmaasi!
Nainen lukemassa tabletilla
Opinnot Julkaistu:

Aalto EE julkaisee Alex-oppimisalustan: Uusi alusta muuttaa elämänlaajuista oppimista

Aalto University Executive Education (Aalto EE) lanseeraa kesäkuussa ensimmäisen version Alex-oppimisalustasta, joka on suunniteltu elämänlaajuiseen oppimiseen ja jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen. Alex tarjoaa yksilöllisiä oppimispolkuja, pieniä osaamiskokonaisuuksia ja ammatillisen kehittymisen ohjelmia, jotka sovittavat taidot yhteen alan tarpeiden kanssa. Alusta, joka kehittyy jatkuvasti uusilla ominaisuuksilla, kuten mobiilisovelluksella ja tekoälyn integroinnilla, asettaa uuden standardin ammatilliselle kehittymiselle Suomessa.
Yhdeksän suurta jäälohkaretta muodostivat taideinstallaation Kansalaistorilla Helsingissä 2021
Yhteistyö, Tutkimus ja taide, Opinnot, Yliopisto Julkaistu:

Aalto ARTS -kesäkoulu tutkii veden merkitystä taiteen linssien läpi

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kesäkoulun teema on tänä vuonna vesi, jonka merkitystä käsitellään monialaisesti taiteen, elokuvan ja digitaalisuuden näkökulmista.