Uutiset

Kasvumahdollisuuksia ABB:lle tulospohjaisten liiketoimintamallien avulla

Opiskelijoiden tekemä yritysprojekti lisäsi asiakkaan ymmärrystä tulospohjaisen liiketoimintamallin soveltamisesta.
ABB Ability. ABB:n kuvapankki.
Kuva: ABB:n kuvapankki

ABB Drives Service Suomesta tilasi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululta räätälöidyn opiskelijoiden yritysprojektin liittyen tulospohjaisiin liiketoimintamalleihin (OBBM). Tulospohjaisessa liiketoimintamallissa rahaa vaihdetaan tiettyyn lopputulokseen (esim. valaistus, liike, sähkö). Projektin toteuttivat Rein Järmut (Strategic Management), Anh Bui (IDBM) ja Iiris Nupponen (ISM) syys-joulukuussa 2023. 

ABB:n paikallisen Service-johtajan Miikka Ahon opastuksella projektitiimi tutki tulospohjaisten mallien hyötyjä ja heikkouksia akateemisen tutkimuksen ja haastattelujen keinoin. Projektin perimmäisenä tavoitteena oli ymmärtää ja selittää tulospohjaisia liiketoimintamalleja sekä selvittää saatuja tietoja soveltamalla valitun mallin toteutettavuus ja käytännöllisyys ABB:n kontekstissa.

Tulospohjaisten liiketoimintamallien kehittämisen parhaat käytännöt ja haasteet

Opiskelijat tekivät 2,5 kuukauden projektin aikana vertailuanalyysin yrityksistä, jotka ovat ottaneet käyttöön tulospohjaisia liiketoimintamalleja. 

”Analyysi tarjosi mielenkiintoisia oivalluksia, kuten asiakassuhteiden merkityksen OBBM-kehityksessä. Koska asiakkaat ovat avainasemassa menestyksekkäässä liiketoiminnassa, perehdyimme yhtiön nykyiseen asiakaskuntaan analysoimalla asiakastietoja. Halusimme ymmärtää asiakaskäyttäytymistä paremmin ja löytää potentiaalisimmat kohdeasiakkaat tulospohjaisille palveluille. Analyysin tekeminen oli erittäin kiinnostavaa, koska ABB on maailmanlaajuinen yritys, joka tarjoaa monenlaisia palveluja useilla eri aloilla toimiville yrityksille. Näin saimme tilaisuuden kehittää ymmärrystämme eri teollisuudenalojen ominaispiirteistä”, kertoo Iiris Nupponen projektin toteuttamistavasta.

Opiskelijaprojektin tiimiläiset, Case ABB
Rein Järmut (Strategic Management), Iiris Nupponen (ISM) ja Anh Bui (IDBM)

Vertailuanalyysin, asiakasanalyysin, sisäisten haastattelujen ja akateemisen tutkimuksen pohjalta opiskelijatiimi laati ohjeistuksen tulospohjaisen liiketoimintamallin kehittämiselle. Lähtökohtana kehitystyölle oli Business Model Canvas -liiketoimintamallipohjan hyödyntäminen. Business Model Canvas korostaa arvon luomista, toteuttamista ja kaappaamista yleisellä tasolla. Valittujen arvojen osalta opiskelijat antoivat ehdotuksia Drives Servicelle siitä, millä keinoin se voi liiketoimintaansa kehittämällä siirtyä kohti tulospohjaisia palveluja, mahdollisia riskejä unohtamatta.

Ainutlaatuinen oppimiskokemus

Opiskelijat kertovat päässeensä Drives Servicelle räätälöidyn projektin avulla perehtymään OBBM-teemaan ja mallin merkitykseen globaalin teollisuusyrityksen toiminnossa. Ulkoisen vertailuanalyysin ja akateemisen kirjallisuuden avulla projektissa karttui tietoa ongelmien tunnistamisesta ja sisäisten haasteiden selvittämisestä inspiraation hakemiseen.

”Pääsimme työskentelemään sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien kanssa ja soveltamaan liiketaloudellista osaamistamme sekä tieteellisiä menetelmiä, kuten data-analyysia, haastatteluja ja vertailuanalyysia. Tiivis yhteistyö Drives Servicen kanssa mahdollisti ensikäden tiedon saamisen alan oivalluksista sekä yritysten käytännön asioista, jotka voivat olla hyödyksi tulevalla urallamme. Lisäksi se, että meillä opiskelijoilla oli keskenään eri taustat ja erilaista osaamista, oli arvokasta ja saimme oppia toistemme työskentelytavoista ja hioa taitojamme liiketoiminnan eri osa-alueilla. Kaiken kaikkiaan projekti oli ainutlaatuinen oppimiskokemus ja akateemisten opintojemme kohokohta”, kertoo Anh Bui.

Projektitiimi sai koko projektin ajan korkeakoululta arvokasta akateemista ohjausta. Projektin ohjaaja, professori Markku Kuula kommentoi olevansa erityisen tyytyväinen opiskelijaryhmän panokseen projektissa. 

”Suhteellisen lyhyessä ajassa tiimi onnistui saavuttamaan hankkeelle asetetut tavoitteet ja esittämään tutkimustuloksensa selkeällä datakeskeisellä tavalla sekä ABB:lle toimitetussa raportissa että suullisessa esityksessä ABB:n vastuuhenkilöille. Tyytyväisyyttäni lisää se, että projektin lopussa yksi tiimin jäsen jatkaa työskentelyä ABB:llä lopputyönsä parissa ja toinen tiimin jäsen sopi kesätyöstä.”

ABB on maailmanlaajuisesti toimiva sähköistysratkaisujen ja automaation teknologiajohtaja. Yliopistoyhteistyöprojektia pidetään arvokkaana myös paikalliselle ABB:n liiketoiminnalle. ”ABB Motion Servicelle suurin arvo on aiheen perusteellinen tarkastelu monipuolisten näkökulmien kautta sekä uudenlainen ulkoisten näkökulmien pohdinta”, Miikka Aho kertoo. 

Opiskelijoita Kauppakorkeakoululla. Kuva: Aalto-yliopisto / Unto Rautio

Räätälöidyt opiskelijoiden yritysprojektit / Customized Student Business Projects

Kauppakorkeakoulun Räätälöidyt opiskelijoiden yritysprojektit -konsepti on suunniteltu yrityksille tehtäviä tutkimus- ja selvitysprojekteja varten ja sen lähtökohtana ovat yrityksen tarpeet.

Kauppakorkeakoulu
Students brainstorming at the Design Factory

Ensimmäiset räätälöidyt opiskelijoiden yritysprojektit tehtiin jo 30 vuotta sitten

Kauppakorkeakoulussa on tehty jo pitkään monipuolista yritysyhteistyötä, kuten projekteja mittatilaustöinä.

Uutiset
Students presenting their project work in electronics

Strateginen yrityskumppani ABB

Aalto-yliopisto ja ABB tekevät yhteistyötä monilla alueilla, ja siinä ovat mukana Aallon kaikki kuusi korkeakoulua. Yhteistyö on jatkunut jo yli 130 vuotta.

Yritysyhteistyö
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Kuvassa näkyvät Kauppakorkeakoulun opiskelijat Liina Röyskö ja Kerttu Lammi koulun pääovien edustalla.
Opinnot Julkaistu:

Tekoälyn fiksua käyttöä opettava verkkokurssi lisäisi opiskelun tasa-arvoa

Tekoäly on tullut jäädäkseen ja sen osaava ja tehokas hyödyntäminen auttaisi sekä opinnoissa että työnhaussa, sanovat Kauppakorkeakoulun opiskelijat.
Två studentar på Aalto-universitetets campus
Opinnot Julkaistu:

2 027 uutta opiskelijaa hyväksyttiin Aalto-yliopistoon

Kaiken kaikkiaan 13 500 haki opiskelupaikkaa Aallosta kevään 2024 toisessa yhteishaussa
Syksyinen kampusalue
Opinnot Julkaistu:

Syksyn 2024 avoimen yliopiston kurssit on nyt julkaistu

Syksyn kurssien ilmoittautuminen alkaa aikaisintaan elokuussa.
Yliopiston lukuvuoden avajaistilaisuus 3.9.2023. Kuva: Mikko Raskinen
Yhteistyö Julkaistu:

Alumni, ovatko yhteystietosi ajan tasalla?

Kesällä 2024 Aalto-yliopisto toteuttaa tekstiviestikampanjan, jossa pyydetään alumneja päivittämään yhteystietonsa.