Uutiset

Opiskelijat auttoivat Euroclear Finlandia tutkimaan ja yhdistelemään rahastoalan tietoja

Tiimi oppi projektin aikana paljon rahastoalasta ja arvopaperikeskuksen tehtävistä.
Euroclear-tiimi Kauppakorkeakoulun opiskelijaprojektissa
Tommi Vihervaara (vas.), Euroclearin Suvi Tyni, opiskelijat Tuomas Levonen ja Emmi Turunen, Euroclearin Ari Heinonen, opiskelija Jesse Viljanen ja projektin akateeminen ohjaaja Andrew Conlin

Euroclear Finland (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) tilasi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululta opiskelijaprojektin, jossa tutkittiin suomalaista rahastoalaa ja sen kiinnostusta arvo-osuusjärjestelmään. Projektin toteuttivat touko-elokuussa 2023 maisteriopiskelijat Jesse Viljanen (taloustiede), Emmi Turunen (tieto- ja palvelujohtaminen) ja Tuomas Levonen (rahoitus). 

Euroclear Finland on Suomen ainoa arvopaperikeskus, ja se vastaa siten arvo-osuusjärjestelmän toiminnasta ja säilyttämisestä. Arvo-osuusjärjestelmä on käytännössä luettelo tiettyjen arvo-osuuksien omistajista (yksilöistä tai yhteisöistä). Arvo-osuuksia ovat esimerkiksi pörssiyhtiöiden osakkeet, tietyt yksityisten yritysten osakkeet ja joukkovelkakirjalainat. Myös rahasto-osuudet on mahdollista integroida arvo-osuusjärjestelmään, mutta tätä on toistaiseksi tehty Suomessa hyvin vähän. Projektin ensisijaisena tavoitteena oli lisätä Euroclearin ymmärrystä suomalaisen rahastoalan käytännöistä ja arvioida mahdollisia lisäarvoa tuovia ratkaisuja, joita Euroclear voisi rahastoille tarjota, joko arvo-osuusjärjestelmän avulla tai ilman. 

Projektia ohjasi rahoituksen laitoksen tutkijatohtori Andrew Conlin. Tiimi sai myös Euroclearilta paljon apua arvo-osuusjärjestelmän ja sen toiminnan ymmärtämiseen. Euroclearin vakiintuneen verkoston kautta opiskelijat saivat arvokkaan mahdollisuuden haastatella suomalaisten rahastoyhtiöiden johtajia. Lisäksi opiskelijat saivat haastatella institutionaalisen sijoittajan, Euroclear-konsernin ja Norjan VFF:n asiantuntijoita. 

Laadukkuus teki ohjaajaan vaikutuksen 

Projektin kannalta ratkaisevassa asemassa olivat rahastoyhtiöiden johtajien ja muiden rahastoalan toimijoiden kanssa käydyt haastattelut. Opiskelijatiimi haastatteli yli kymmentä alan asiantuntijaa, joista suurin osa oli suomalaisia ja loput Tanskasta, Norjasta, Ruotsista ja Hollannista. Lisäksi tiimi perehtyi laajasti eri rahastomarkkinoihin sekä rahastoalaan sovellettavaan lainsäädäntöön. 

”Euroclearilla on Suomen rahoitusmarkkinainfrastruktuurissa erittäin tärkeä asema, vaikka kaikki sijoittajat eivät välttämättä olekaan siitä tietoisia. Projektin onnistuminen edellytti paitsi ymmärrystä arvo-osuusjärjestelmän toiminnasta ja siihen kohdistuvista lakisääteisistä vaatimuksista ja rajoituksista myös rahastoyhtiöiden toiminnan kattavaa tarkastelua”, projektin akateeminen ohjaaja Andrew Conlin kertoo. 

Andrew'n mukaan tiimi vastasi haasteeseen erinomaisesti. ”Emmi, Jesse ja Tuomas tekivät tiedon keräämisessä ja haastattelujen järjestämisessä tehokasta yhteistyötä. He onnistuivat laajan tietoaineiston hallinnassa ja tärkeimpien asioiden tunnistamisessa ja toivat projektin tavoitteen saavuttamisen kannalta keskeiset havaintonsa esiin. Projektin yhteydessä tehdyllä työllä on laaja-alaisia vaikutuksia, sillä toimiva arvo-osuusjärjestelmä on keskeinen osa turvallisia rahoitusmarkkinoita, mikä puolestaan on kaikkien sijoittajien etu.” 

Tietojen integroinnilla uusia oivalluksia 

Haastattelujen myötä tiimille syntyi kokonaiskuva suomalaisesta rahastoalasta. Muihin Pohjoismaihin verrattuna suomalainen rahastoala on keskittyneempi ja vähemmän kehittynyt, erityisesti rahastojen jakelun osalta. Haastateltujen rahastoyhtiöiden tekniset valmiudet ylittivät kuitenkin sekä tiimin että Euroclearin odotukset. Tässä suhteessa suomalaiset rahastoyhtiöt näyttivät olevan paljon pohjoismaisia verrokkejaan edellä. 

Projektin loppuesittely sisälsi yleiskatsauksen Suomen rahastoalasta ja Euroclearin mahdollisuuksista tarjota lisäarvoratkaisuja. Esitys sai Euroclearilta kiitosta: hankkeen omistajan Ari Heinosen mukaan opiskelijatiimi käsitteli monimutkaista aihetta kattavasti. Hän nosti esiin erityisesti sen, miten ryhmä onnistui koostamaan ja esittämään Euroclearin kannalta olennaisimmat tiedot rahastoalasta. ”Viimeinen tapaaminen ja myös sitä edeltäneet tapaamiset olivat Euroclearille erinomaisia keskustelualustoja: ajatuksia vaihdettiin esimerkiksi siitä, miten Euroclear voisi tulevaisuudessa tehdä itseään näkyvämmäksi rahastoyhtiöille.” Vaikka osa esityksen sisällöstä oli jo valmiiksi Euroclearille tuttua, Chief Business Officer Suvi Tyni kertoi työn ja erityisesti haastatteluiden antaneen tärkeää lisätietoa suomalaisen rahastoalan nykytilasta.

Tiimi oppi projektin aikana paljon rahastoalasta ja arvopaperikeskuksen tehtävistä. Haastatellut asiantuntijat antoivat näkökulmia alan moninaisiin toimintamalleihin, nostivat esiin merkittävimpiä suomalaisiin rahoituslaitoksiin kohdistuvia haasteita ja kertoivat uusista aiheista ja kysymyksistä, joiden parissa monet rahastoyhtiöt painivat. ”Haastatellut olivat yhtä mieltä siitä, että muuttuvat säädökset ovat alan suurin haaste. Sääntelyn muutosten vaikutuksia ei ole käsitelty kovin kattavasti Kauppakorkeakoulun kursseilla. Saimmekin haastattelujen kautta arvokkaita oivalluksia alasta ja syvensimme omaa ymmärrystämme siitä, millaisia prosesseja ja haasteita aidot yritykset kohtaavat suomalaisella rahastoalalla”, tiimi kommentoi.

Räätälöidyt opiskelijoiden yritysprojektit / Customized Student Business Projects

Kauppakorkeakoulun Räätälöidyt opiskelijoiden yritysprojektit -konsepti on suunniteltu yrityksille tehtäviä tutkimus- ja selvitysprojekteja varten ja sen lähtökohtana ovat yrityksen tarpeet.

Lue lisää
Opiskelijoita Kauppakorkeakoululla. Kuva: Aalto-yliopisto / Unto Rautio
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Piano Top Loungessa
Kampus, Yhteistyö, Opinnot, Yliopisto Julkaistu:

Opiskelijat päättivät: kaksi yhteiskäyttöistä pianoa saapui kampukselle

Aalto-yliopiston opiskelijoiden osallistavan budjetoinnin projektin voittajaksi nousi yhteiskäyttöinen piano.
Nesteen polttoainejalostamon tankit Porvoossa
Yhteistyö, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Yhteistyö Aallon kanssa tuo Nesteelle merkittävää taloudellista hyötyä

Yhteistyön tuloksena Nesteen polttoainetutkimukseen tuotiin digitaalisia työkaluja perinteisen testaamisen rinnalle.
Laboratory work at the School of Chemical Engineering
Yhteistyö Julkaistu:

Tervetuloa Unite! Engineering Biology -verkostoitumistapahtumaan 11.9.2024

Tapahtuman tavoitteena on tuoda yhteen yhdeksän Unite!-allianssiin kuuluvan yliopiston tutkijat edistämään avainteknologioita ja kestäviä prosesseja.
Skanskan kehitysjohtaja Jan Elfving esiintyy Rakennustekniikan päivässä 2024
Yhteistyö Julkaistu:

Rakennustekniikka kutsuu yrityksiä mukaan tulevaisuuden kehitystyöhön

Jo keväiseksi perinteeksi muodostunut rakennustekniikan laitoksen järjestämä sidosryhmätapahtuma Rakennustekniikan päivä pidettiin 25.4.2024 Dipolissa Otaniemessä.