Avoin tiede ja tutkimus

Avoin toimintakulttuuri

Avoin tiede ja tutkimus on merkittävä tapa tehdä tieteestä toistettavaa ja läpinäkyvää sekä lisätä tieteellisen tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Avoimen tieteen kehittymiseen vaikuttaa vahvasti digitaalinen kehitys ja sen lisäksi sekä kansalliset että kansainväliset linjaukset ja suositukset.
An Aalto pen lying on the page of a study book, students working in the background / photo by Aalto University, Aino Huovio

Kun puhutaan toimintakulttuurista, puhutaan muun muassa tutkijan meritoitumiseen ja tutkimuksen arviointiin liittyvistä vastuullisista käytännöistä, avoimen tieteen ja tutkimuksen tarvitsemista palveluista sekä osallistavan kansalaistieteen luomista mahdollisuuksista ja haasteista.

Avoimen tieteen ja avoimen toimintakulttuurin käsitteitä käytetään usein rinnakkain.
 

Avoimen tieteen ja toimintakulttuurin kansainväliset  linjaukset ja suositukset

Avoimessa tieteessä on useita kattavia kansainvälisiä suosituksia ja linjauksia. Olemme listanneet tälle sivulle niistä keskeisimpiä:

1) League of European Research Universities (LERU)

LERU:n julkaisu vuodelta 2018 korostaa kulttuurinmuutoksen välttämättömyyttä yliopistoissa, jotta ne voivat hyötyä avoimesta tieteestä, ja esittelee avoimen tieteen kahdeksan peruspilaria.

2) UNESCOn avoimen tieteen suositus (2021)

UNESCOn suositus ehdottaa uusia avoimen tieteen pilareita. UNESCOn mukaan avoin tiede on osallistava rakenne, joka yhdistää erilaisia liikkeitä ja käytäntöjä, jotka pyrkivät

  • tekemään monikielisen tieteellisen tiedon avoimesti saatavaksi, saavutettavaksi ja uudelleenkäytettäväksi kaikille
  • lisäämään tieteellistä yhteistyötä ja tiedon jakamista tieteen ja yhteiskunnan hyväksi
  • avaamaan tieteellisen tiedon tuottamisen, arvioinnin ja viestinnän prosesseja yhteiskunnallisille toimijoille perinteisten tiedeyhteisön ulkopuolella

3) Euroopan Unioni

Avoin tiede on Euroopan komission poliittinen painopiste ja tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelmien vakiotoimintamalli, sillä avoin tiede parantaa tutkimuksen laatua, tehokkuutta ja reagointikykyä.

4) European Open Science Cloud (EOSC)

EOSC:n tavoitteena on tarjota eurooppalaisille tutkijoille, innovaattoreille, yrityksille ja kansalaisille yhtenäinen ja avoin monialainen ympäristö, jossa he voivat julkaista, löytää ja uudelleenkäyttää dataa, työkaluja ja palveluja tutkimukseen, innovaatiotoimintaan ja koulutukseen.

Muita avointa tiedettä ja toimintakulttuuria koskevia hyödyllisiä resursseja tarjoavat muun muassa:

League of European Research Universities (LERU)

League of European Research Universities ehdottaa tiekartassaan kulttuurinmuutosta siihen, miten tutkimus- ja koulutusorganisaatiot sekä muut tietoa vaihtavat yhteisöt luovat, säilyttävät ja jakavat toimintaansa liittyviä tuotoksia. Tämän kulttuurinmuutoksen avulla yliopistot voisivat omaksua avoimen tieteen periaatteita, linjauksia ja käytäntöjä.

LERU logo

UNESCOn avoimen tieteen suositus

UNESCOn avoimen tieteen suosituksen näkemys avoimesta tieteestä on hyvin laaja: määritelmä sisältää yhteiskunnallisten toimijoiden avoimuuden ja avoimen dialogin muiden tietojärjestelmien kanssa.

unesco open science

Euroopan unionin avoimen tieteen linjaus

Avoin tiede on Euroopan komission poliittinen painopiste ja tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelmien vakiotoimintamalli, sillä avoin tiede parantaa tutkimuksen laatua, tehokkuutta ja reagointikykyä.

Benefits of Open science

European Open Science Cloud

European Open Science Cloud on rakennettu tarjoamaan infrastruktuuri eurooppalaiselle tutkimus- ja kehitystoiminnalle.

eosc

Avoimen tieteen, tutkimuksen ja toimintakulttuurin kansalliset suositukset

Suomi oli yksi ensimmäisistä maista, jotka julkaisivat avoimen toimintakulttuurin linjauksen vuonna 2022. Linjaus sisältää muun muassa suositukset kansalaistieteestä ja yritysyhteistyöstä.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus sekä muut kansalliset linjaukset ja suositukset on lueteltu alla.

Kansallinen avoimen toimintakulttuurin linjaus

Suomi on yksi ensimmäisiä maita, joilla on avoimen toimintakulttuurin linjaus vuodelta 2022. Linjaus sisältää mm. suosituksen kansalaistieteestä ja yritysyhteistyöstä.

Open Scholarship by Dora

Kansalaistiede

Kansalaistiede ja kansalaisten osallistuminen ovat esimerkkejä tieteellisestä tutkimustyöstä, jota tekevät tieteellisesti päteviä menetelmiä noudattavat ei-ammattitutkijat, ts. "tavalliset kansalaiset". Tutkimusta tehdään usein yhteistyössä ammattitutkijoiden kanssa verkkopohjaisten alustojen ja sosiaalisen median avulla.

Citizen science

Suositus yritysyhteistyölle

Avoimen tieteen suositus yritysyhteistyölle sekä tarkistuslista tutkimusorganisaatioiden ja yritysten yhteistyössä tehtävään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.

Handshake Berdea, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Kansallinen avoimen tieteen julistus, linjaukset ja suositukset

Avoimen tieteen julistus luo yhteisen suunnan ja vision, jossa avoin tiede ja tutkimus sulautuu saumattomasti tutkijoiden päivittäiseen työhön.

Avointiede.fi

Tutkijan vastuullinen arviointi

Tutkimuksen ja tutkijan arviointi on tällä hetkellä merkittävä aihe sekä akateemisessa maailmassa että sen ulkopuolella. Tutkijan arviointi (rekrytoinnit, henkilökohtaiset bonukset, projektirahoitus, asiantuntijatehtävät jne.) vaikuttaa tutkimusaiheisiin rahoituksen kohdentamisen, meritoitumisen ja tutkimusorganisaatioiden rakenteellisten prosessien kautta.

Tutkijan arviointiin liittyvää kehitystä ja metriikan käyttöä kuvataan Tutkimuksen arviointi -sivulla.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: