Avoin tiede ja tutkimus

Avoin toimintakulttuuri

Avoin tiede edustaa toimintakulttuurin muutosta, muutosta siinä, kuinka tutkijat, opettajat ja muut tiedot tuottajat luovat, tallentavat, jakavat ja välittävät toimintansa tuotoksia. Jotta tutkimusorganisaatiot hyväksyvät avoimen tieteen periaatteet, politiikat ja käytännöt, toimintakulttuurin on muututtava. Vain siten aito siirtymä avoimeen tieteeseen on mahdollista. (League of European Research Universities, LERU, 2018).

An Aalto pen lying on the page of a study book, students working in the background / photo by Aalto University, Aino Huovio

Aalto-yliopisto rohkaisee tutkimuksen ja opetuksen avoimuuteen. Sekä LERU:n että UNIFI:n tiekartat antavat selkeitä tavoitteita ja toimintaohjeita avoimuuden, erityisesti avoimen toimintakulttuurin, kehittämiseksi.

Open Science and its role in universities:A roadmap for cultural change

Open Science and data: Action programme for the Finnish Scholary Community

Aalto-yliopisto on allekirjoittanut DORA-julistuksen (San Francisco Declaration on Research Assessment). Julistus suomeksi.

Suomessa avointa toimintakultturia ajaa Avoin tiede ja sen koordinoimat työryhmät.

Tutkijan arviointi (rekrytointi, henkilökohtainen suoriutuminen, bonus-järjestelmät, hankerahoitus, asiantuntijatehtävät) ohjaa merkittävästi tutkimuksen suuntaa rahoituksen, meriittien ja tutkimusorganisaatioiden rakenteellisten prosessien kautta. Arviointia koskevia suosituksia on tuotettu sekä kansainvälisesti (esim. DORA ja Leiden Manifesto) että kansallisesti (esim. Julkaisufoorumi-luokituksen käyttöohje ja Professoriliiton reilun vakinaistamispolun kriteerit). Suositus tutkijan vastuulliseen arviointiin ohjeistaa tutkijan arviontien toteutusta, eettisyyttä ja läpinäkyvyyttä.

 

 

 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu