Open University course list

Arvonlisäverotus (syventävä)

Course schedule:

28.2.2024 – 4.4.2024

Registration period:

29.1.2024 – 19.2.2024

Teaching time:

Spring

Form of study:

Contact teaching

Language:

Finnish

Level:

Basic

Course code:

ABL-E2609

Credits:

6 ECTS

Fee:

90,00 €

Osaamistavoitteet
Kurssin tarkoituksena on perehtyä syvällisesti eurooppalaisen arvonlisäverojärjestelmän ydinkysymyksiin ja haasteisiin. Jokaisella kurssikerralla (6 kpl) analysoidaan yhtä aihealuetta. Kurssin tarkoituksena on antaa opiskelijalle valmiudet syvälliseen arvonlisäverotusta koskevien kysymysten analysointiin ja ratkaisemiseen. Lähtökohtana kurssilla on EU:n arvonlisäverodirektiivi 2006/112/EU sekä Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö.Tämä kurssi tukee opiskelijoiden yrittäjämäistä ajattelutapaa.

Opiskelija valmistautuu jokaiseen tapaamiskertaan etukäteismateriaalin pohjalta sekä valmistelee esittelemään aiheen. Osa materiaalista on englanniksi mutta kurssi toteutetaan suomen kielellä. Esittelyn jälkeen käymme keskustelua aiheen tiimoilta. Kaikkien kurssilaisten aktiivista osallistumista edellytetään jokaisella tapaamiskerralla. Emme etsi ”oikeita vastauksia”, vaan kehitämme analyyttistä ajattelua arvonlisäverojärjestelmän perusteista käsin. Kurssi vaatii heittäytymistä mukaan luovaan ajatteluun ja vie opiskelijan arvonlisävero-osaamisen aivan uudelle tasolle. Kurssimateriaalina käytetään paljon käytännön esimerkkejä reaalimaailmasta sekä EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. Jotta kurssi toisi opiskelijalle mahdollisimman paljon lisäarvoa, arvonlisäveron peruskurssit tulee olla suoritettuna. 

Sisältö

 1. Yleiset periaatteet: Mitkä ovat arvonlisäverojärjestelmän peruspilarit? Miten EU-oikeus vaikuttaa arvonlisäverotukseen eri tilanteissa? Mikä on neutralitettiperiaate ja sen suhde yhdenvertaisuusperiaatteeseen? Muut arvonlisäverotuksen merkittävät periaatteet. Ensimmäisen tapaamiskerran aihe on teoreettisempi ja sen tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan kykyä ajatella käytännön verokysymyksiä analyyttisesti teoriaa unohtamatta.
 2. Kansainvälinen tavara- ja palvelukauppa: Verotuspaikkasäännösten kertauksen jälkeen pohdimme muun muassa seuraavia asioita: Mitä merkitystä on yrityksen sijoittautumisella toiseen valtioon? Onko eroa sillä, onko sijoitusmuoto sivuliike vai tytäryhtiö? Mitä merkitystä konsernilla voi olla verotuksen näkökulmasta? Mikä on sopimusten merkitys? Miten tullit vaikuttavat arvonlisäverotukseen vai vaikuttavatko? Erilaisten transaktioketujen merkitys eri toimijoille. Perehdymme myös teknologian tuomiin mahdollisuuksiin arvonlisäverojärjestelmän kehittämisessä. Olemmeko jo löytäneet arvonlisäveron lopullisen järjestelmän EU:ssa?
 3. Vapautukset arvonlisäverosta: Arvonlisäverodirektiivin 132-135 artikloissa on säädetty tiettyjen tavaroiden ja palveluiden verottomuudesta. Mitä vapautus merkitsee arvonlisäverojärjestelmän toiminnalle? Millaisia ongelmia se tuo tullessaan? Toteuttaako vapautus tehtäväänsä? Käymme esimerkinomaisesti oikeustapausten avulla läpi erilaisia vapautuksia kuten non-profit-toimijat, sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutuspalvelut sekä eräiden tavaroiden vapautukset. Millaisia ongelmia vapautukset tuovat rajatylittäviin tilanteisiin?
 4. Rahoitusmarkkinat: Rahoituspalvelut on vapautettu arvonlisäverosta. Verottomat rahoituspalvelut on myös määritelty arvonlisäverodirektiivissä mutta ala haastaa jatkuvasti EU-tuomioistuinta uusilla tapauksilla. Perehdymme tiettyihin rahoitusalan erityiskysymyksiin kuten ulkoistamisiin, osake- ja johdannaiskauppaan, sijoitusrahastoihin ja maksunvälitykseen. Erilaiset rahoituspalveluiden välitysmuodot näyttelevät keskustelussamme merkittävää osaa. Onko merkitystä sillä, onko kysymyksessä omaisuudenhoito, osakkeiden alivälitys tai sijoitusrahaston hallinnoinnin ulkoistaminen?
 5. Kiinteistöjen verotus: Kurssilla perehdytään kiinteistöinvestointien, rakentamisen ja kiinteistötransaktioiden arvonlisäverotukseen oikeuskäytännön sekä reaalimaailman esimerkkien avulla. Mitä on omaan lukuun rakentaminen? Mistä vero suoritetaan ja mikä on vähennyskelpoista? Mitä tulee huomioida kiinteistöjä myytäessä? Mitä ovat kiinteistöinvestoinnit? Tässä eräitä keskustelun aiheita.
 6. Vähennysoikeudet: Ehkä arvonlisäverotuksen vaikein asia vaikkei pitäisi. Keskitymme pohtimaan erityisesti verottoman ja arvonlisäverojärjestelmän ulkopuolisen toiminnan vaikutusta verovelvollisen vähennysoikeuteen. Mitkä kustannukset kuuluvat verolliseen liiketoimintaan ja mitkä eivät? Pohdimme onko nykyinen oikeuskäytäntö perusteltavissa.

Opettaja
Marja Hokkanen

Oppimateriaali
 Arvonlisäverotus, EU-tuomioistuimen ratkaisut ja niiden tulkinta (Hokkanen ed.) (KHTpro 2013).

Asiantuntija-artikkeleita (jaetaan kursilla)

Tapaamiskohtaiset oikeustapaukset, joihin kurssilaisten on tutustuttava ja joiden perusteella heidän on valmistauduttava esittelemään aihetta kurssilla ilmoitetaan myöhemmin. Tapauksia on 10-20 per tapaamiskerta ja ne vaihtuvat jokaiselle tapaamiskerralle.


Kurssin digitaalinen oppimisympäristö ja käyttäjätunnuksen aktivointi

MyCourses on opiskelijoille ja opettajille yhteinen työkalu päivittäiseen kurssityöskentelyyn. Tarvitset Aalto-käyttäjätunnusta kirjautuaksesi kurssin MyCourses-työtilaan ja osallistuaksesi opetukseen. Käyttäjätunnus on mahdollista aktivoida ilmoittautumista seuraavana päivänä ja se tulee aktivoida viimeistään päivää ennen kurssin alkua. Katso täältä ohjeet Aalto-käyttäjätunnuksen aktivointiin:Käyttäjätunnuksen aktivointi

Kurssin työtila: MyCourses
Työtilan materiaalit päivitetään kurssin alkuun mennessä.

Työmäärä 
 - Kurssitapaamiset 6 X 4 h

- Kurssitapaamisiin valmistautuminen, aiheen esittelyt ja taustamateriaalin sekä oikeustapausten opiskelu 120 h

Esitietovaatimukset
 Suositellaan

- Verotuksen perusteet (32C060)
- Elinkeinoverotus (32E2220)
- European & International Taxation (32E29000) 

kurssien suorittamista tai vastaavia tietoja.

Arviointi
Aktiivinen osallistuminen kurssilla keskusteluun sekä aiheiden esittely tapaamisissa
 

Opetuksen aika ja paikka

Opetuksen aika- ja paikkatietoja voi tarkastella Sisu-järjestelmässä

 1. Linkki avautuu kurssisivulle välilehdelle Suoritustavat
 2. Tarkista sivun yläreunasta kohdasta versio, että pudostusvalikosta valittuna on lukuvuosi 2023-2024
 3. Valitse sinisestä palkista Luento-opetus ja avaa välilehti Opetusryhmät ja -tilaisuudet nähdäksesi kurssin opetustapahtumat. Valitsemalla Tentti, löydät myös tiedot tenttiajankohdista.


  Tenttiohjeet Avoimessa yliopistossa

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Avoimen yliopiston kursseille ilmoittaudutaan Sisu-järjestelmässä.
Ilmoittautuminen kurssille

Ilmoittautuminen alkaa 29.1.2024 klo 9.00
Ilmoittautuminen päättyy 19.2.2024 klo 23.59

Avoimen yliopiston opiskelijoille on varattu 25 paikkaa.

Kurssi on Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun järjestämä.

Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan opintomaksu. Opintomaksu on kurssikohtainen ja sitova. Tutustu ilmoittautumis- ja maksusääntöihin sekä opiskelua koskeviin ohjeisiin:
Ilmoittautuminen, maksut ja säännöt

Kulkutunniste Aalto-yliopiston kampuksen opetustiloihin

Päästäksesi opetustiloihin tarvitset Aalto-yliopiston opiskelijan kulkutunnisteen, joka pitää aktivoida ennen käyttöönottoa Aalto-käyttäjätunnusten avulla. Saavu kampukselle ajoissa ennen ensimmäistä opetuskertaa ja nouda kulkutunniste kampuksen aulapalveluista. Katso ohjeet kulkutunnisteen käyttöönottoon:
Kulkutunnisteen käyttöönotto

Otaniemen kampus, Espoo
Kampuskartta

Henkilökohtaiset opintojärjestelyt

Jos tarvitset opetukseen osallistuaksesi henkilökohtaisia opintojärjestelyjä, ota yhteyttä avoimen yliopiston toimistoon [email protected] hyvissä ajoin tai viimeistään 14 päivää ennen opetuksen alkua tai tentin ajankohtaa. Lisätietoa henkilökohtaisista opintojärjestelyistä:
Henkilökohtaiset opintojärjestelyt Avoimessa yliopistossa

 • Published:
 • Updated: