Avoimen yliopiston kurssit

Arvonlisäverotus (syventävä)

Opetusaika:

13.1.2023 – 17.2.2023

Ilmoittautumisjakso:

12.12.2022 – 2.1.2023

Opetusajankohdat:

Kevät

Opintojen muoto:

Ohjattu

Kieli:

suomi

Taso:

basic

Kurssikoodi:

ABL-E2609

Laajuus:

6 opintopistettä

Hinta:

90,00 €

Sisältö

 1. Yleiset periaatteet: Mitkä ovat arvonlisäverojärjestelmän peruspilarit? Miten EU-oikeus vaikuttaa arvonlisäverotukseen eri tilanteissa? Mikä on neutralitettiperiaate ja sen suhde yhdenvertaisuusperiaatteeseen? Muut arvonlisäverotuksen merkittävät periaatteet. Ensimmäisen tapaamiskerran aihe on teoreettisempi ja sen tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan kykyä ajatella käytännön verokysymyksiä analyyttisesti teoriaa unohtamatta.
 2. Kansainvälinen tavara- ja palvelukauppa: Verotuspaikkasäännösten kertauksen jälkeen pohdimme muun muassa seuraavia asioita: Mitä merkitystä on yrityksen sijoittautumisella toiseen valtioon? Onko eroa sillä, onko sijoitusmuoto sivuliike vai tytäryhtiö? Mitä merkitystä konsernilla voi olla verotuksen näkökulmasta? Mikä on sopimusten merkitys? Miten tullit vaikuttavat arvonlisäverotukseen vai vaikuttavatko? Erilaisten transaktioketujen merkitys eri toimijoille. Perehdymme myös teknologian tuomiin mahdollisuuksiin arvonlisäverojärjestelmän kehittämisessä. Olemmeko jo löytäneet arvonlisäveron lopullisen järjestelmän EU:ssa?
 3. Vapautukset arvonlisäverosta: Arvonlisäverodirektiivin 132-135 artikloissa on säädetty tiettyjen tavaroiden ja palveluiden verottomuudesta. Mitä vapautus merkitsee arvonlisäverojärjestelmän toiminnalle? Millaisia ongelmia se tuo tullessaan? Toteuttaako vapautus tehtäväänsä? Käymme esimerkinomaisesti oikeustapausten avulla läpi erilaisia vapautuksia kuten non-profit-toimijat, sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutuspalvelut sekä eräiden tavaroiden vapautukset. Millaisia ongelmia vapautukset tuovat rajatylittäviin tilanteisiin?
 4. Rahoitusmarkkinat: Rahoituspalvelut on vapautettu arvonlisäverosta. Verottomat rahoituspalvelut on myös määritelty arvonlisäverodirektiivissä mutta ala haastaa jatkuvasti EU-tuomioistuinta uusilla tapauksilla. Perehdymme tiettyihin rahoitusalan erityiskysymyksiin kuten ulkoistamisiin, osake- ja johdannaiskauppaan, sijoitusrahastoihin ja maksunvälitykseen. Erilaiset rahoituspalveluiden välitysmuodot näyttelevät keskustelussamme merkittävää osaa. Onko merkitystä sillä, onko kysymyksessä omaisuudenhoito, osakkeiden alivälitys tai sijoitusrahaston hallinnoinnin ulkoistaminen?
 1. Kiinteistöjen verotus: Kurssilla perehdytään kiinteistöinvestointien, rakentamisen ja kiinteistötransaktioiden arvonlisäverotukseen oikeuskäytännön sekä reaalimaailman esimerkkien avulla. Mitä on omaan lukuun rakentaminen? Mistä vero suoritetaan ja mikä on vähennyskelpoista? Mitä tulee huomioida kiinteistöjä myytäessä? Mitä ovat kiinteistöinvestoinnit? Tässä eräitä keskustelun aiheita.
 2. Vähennysoikeudet: Ehkä arvonlisäverotuksen vaikein asia vaikkei pitäisi. Keskitymme pohtimaan erityisesti verottoman ja arvonlisäverojärjestelmän ulkopuolisen toiminnan vaikutusta verovelvollisen vähennysoikeuteen. Mitkä kustannukset kuuluvat verolliseen liiketoimintaan ja mitkä eivät? Pohdimme onko nykyinen oikeuskäytäntö perusteltavissa.

Opettaja
Scherleitner Moritz

Oppimateriaali
Arvonlisäverotus, EU-tuomioistuimen ratkaisut ja niiden tulkinta (Hokkanen ed.) (KHTpro 2013).

Asiantuntija-artikkeleita (jaetaan kursilla)

Tapaamiskohtaiset oikeustapaukset, joihin kurssilaisten on tutustuttava ja joiden perusteella heidän on valmistauduttava esittelemään aihetta kurssilla ilmoitetaan myöhemmin. Tapauksia on 10-20 per tapaamiskerta ja ne vaihtuvat jokaiselle tapaamiskerralle.

Kurssin sähköinen työtila MyCourses
MyCourses on opiskelijoille ja opettajille yhteinen työkalu päivittäiseen kurssityöskentelyyn. Tarvitset Aalto-käyttäjätunnusta kirjautuaksesi kurssin MyCourses-työtilaan ja osallistuaksesi opetukseen. Käyttäjätunnus on mahdollista aktivoida ilmoittautumista seuraavana päivänä ja se tulee aktivoida viimeistään päivää ennen kurssin alkua. Katso täältä ohjeet Aalto-käyttäjätunnuksen aktivointiin: https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto/aalto-kayttajatunnus-opiskelujarjestelmat-ja-opiskelijatiedotus

Kurssin työtila: https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=37121

Työtilojen materiaalit päivitetään kurssin alkuun mennessä.

Osaamistavoitteet
Kurssin tarkoituksena on perehtyä syvällisesti eurooppalaisen arvonlisäverojärjestelmän ydinkysymyksiin ja haasteisiin. Jokaisella kurssikerralla (6 kpl) analysoidaan yhtä aihealuetta. Kurssin tarkoituksena on antaa opiskelijalle valmiudet syvälliseen arvonlisäverotusta koskevien kysymysten analysointiin ja ratkaisemiseen. Lähtökohtana kurssilla on EU:n arvonlisäverodirektiivi 2006/112/EU sekä Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö.Tämä kurssi tukee opiskelijoiden yrittäjämäistä ajattelutapaa.

Opiskelija valmistautuu jokaiseen tapaamiskertaan etukäteismateriaalin pohjalta sekä valmistelee esittelemään aiheen. Osa materiaalista on englanniksi mutta kurssi toteutetaan suomen kielellä. Esittelyn jälkeen käymme keskustelua aiheen tiimoilta. Kaikkien kurssilaisten aktiivista osallistumista edellytetään jokaisella tapaamiskerralla. Emme etsi ”oikeita vastauksia”, vaan kehitämme analyyttistä ajattelua arvonlisäverojärjestelmän perusteista käsin. Kurssi vaatii heittäytymistä mukaan luovaan ajatteluun ja vie opiskelijan arvonlisävero-osaamisen aivan uudelle tasolle. Kurssimateriaalina käytetään paljon käytännön esimerkkejä reaalimaailmasta sekä EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. Jotta kurssi toisi opiskelijalle mahdollisimman paljon lisäarvoa, arvonlisäveron peruskurssit tulee olla suoritettuna.

Työmäärä toteutustavoittain
- Kurssitapaamiset 6 X 4 h
- Kurssitapaamisiin valmistautuminen, aiheen esittelyt ja taustamateriaalin sekä oikeustapausten opiskelu 120 h

Avoimen yliopiston kursseille ilmoittaudutaan Aimo-palvelussa. Rekisteröityminen Aimo-palvelun käyttäjäksi ja ilmoittautuminen kurssille: Aimo-palvelu

Ilmoittautuminen alkaa 12.12.2022 klo 09.00 
Ilmoittautuminen päättyy 2.1.2023 klo 23.59

Ilmoittaututumisen yhteydessä maksetaan opintomaksu. Opintomaksu on kurssikohtainen ja sitova. Tutustu ilmoittautumis- ja maksusääntöihin sekä opiskelua koskeviin ohjeisiin  https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto/ilmoittautuminen-maksut-ja-saannot

Avoimen yliopiston opiskelijoille on varattu 25 paikkaa.

Kurssi on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun järjestämä.

Edeltävät opinnot
Suositellaan

- Verotuksen perusteet (32C060)
- Elinkeinoverotus (32E2220)
- European & International Taxation (32E29000) 

kurssien suorittamista tai vastaavia tietoja.

Arviointi
Aktiivinen osallistuminen kurssilla keskusteluun sekä aiheiden esittely tapaamisissa

Opetuksen aika ja paikka

Opetuksen aika- ja paikkatietoja voi tarkastella Sisu-järjestelmässä tästä

 1. Linkki avautuu kurssisivulle välilehdelle Suoritustavat
 2. Tarkista sivun yläreunasta kohdasta versio, että pudostusvalikosta valittuna on lukuvuosi 2022-2023
 3. Valitse sinisestä palkista Luento-opetus ja avaa välilehti Opetusryhmät ja -tilaisuudet nähdäksesi kurssin opetustapahtumat. Valitsemalla Tentti, löydät myös tiedot tenttiajankohdista.

Koronavirustilanne voi aiheuttaa muutoksia. Kurssin opetus voi muuttua etäopetukseksi, kurssia voidaan opettaa sekä etänä että lähiopetuksena tai pelkästään lähiopetuksena. Myös opetusaika- ja paikkatietoihin voi tulla vielä muutoksia.

Saatat tarvita kulkuluvan päästäksesi opetustilaan. Kulkuluvista tullaan päivittämään lisätietoa tänne, tarkastathan sivun tiedot hieman ennen kurssin alkua.

Tietoa tenteistä

Otaniemen kampus, Espoo https://www.aalto.fi/fi/kampus/kampuskartat-osoitteet-ja-aukioloajat-otaniemen-kampuksella

Lisätietoja

Jos tarvitset opetukseen osallistuaksesi henkilökohtaisia opintojärjestelyjä, ota yhteyttä avoimen yliopiston toimistoon [email protected] hyvissä ajoin tai viimeistään 14 päivää ennen opetuksen alkua tai tentin ajankohtaa. Lisätietoa henkilökohtaisista opintojärjestelyistä: https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt-avoimessa-yliopistossa

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu