Department of Electronics and Nanoengineering

Photonics

The Photonics Group is part of the Department of Electronics and Nanoengineering, Aalto University. The group studies electrical and optical properties of various nanomaterials for photonic and optoelectronic applications. The group is located in the Micronova Research Center.
Nanowire optical gate
Figure from Yang, H., Khayrudinov, V., Dhaka, V., Jiang, H., Autere, A., Jussila, H., ... Sun, Z. (2018). Nanowire network–based multifunctional all-optical logic gates. Science Advances, 4(7), [eaar7954]. DOI: 10.1126/sciadv.aar7954

Group members

Mikko Partanen

Postdoctoral Researcher

Yunyun Dai

Postdoctoral Researcher

Xueyin Bai

Doctoral Candidate

Xuerong Hu

Doctoral Candidate

Susobhan Das

Postdoctoral Researcher

Luojun Du

Postdoctoral Researcher

Mingde Du

Postdoctoral Researcher
T411 Dept. Electronics and Nanoeng
Md Uddin

Md Uddin

Doctoral Candidate

Xiaoqi Cui

Doctoral Candidate
T411 Dept. Electronics and Nanoeng
Henry Fernandez

Henry Fernandez

Postdoctoral Researcher
T411 Dept. Electronics and Nanoeng

Hoon Hahn Yoon

Postdoctoral Researcher

Yi Zhang

Postdoctoral Researcher

Latest publications

Single-step chemical vapour deposition of anti-pyramid MoS2/WS2vertical heterostructures

Xueyin Bai, Shisheng Li, Susobhan Das, Luojun Du, Yunyun Dai, Lide Yao, Ramesh Raju, Mingde Du, Harri Lipsanen, Zhipei Sun 2021 Nanoscale

Stable dual-wavelength laser incorporating polarization-maintaining erbium-doped fiber

Nelidya Md Yusoff, Lau Kuen Yao, Abdul Hadi Sulaiman, Norita Mohd Yusoff, Mohd Adzir Mahdi 2021 Optics and Laser Technology

Broadband Plasmon-Enhanced Four-Wave Mixing in Monolayer MoS2

Yunyun Dai, Yadong Wang, Susobhan Das, Shisheng Li, Hui Xue, Ahmadi Mohsen, Zhipei Sun 2021 Nano Letters

Thermally induced band hybridization in bilayer-bilayer MoS2/WS2heterostructure

Yanchong Zhao, Tao Bo, Luojun Du, Jinpeng Tian, Xiaomei Li, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Rong Yang, Dongxia Shi, Sheng Meng, Wei Yang, Guangyu Zhang 2021 CHINESE PHYSICS B

Complete structural characterization of single carbon nanotubes by Rayleigh scattering circular dichroism

Fengrui Yao, Wentao Yu, Can Liu, Yingze Su, Yilong You, He Ma, Ruixi Qiao, Chunchun Wu, Chaojie Ma, Peng Gao, Fajun Xiao, Jianlin Zhao, Xuedong Bai, Zhipei Sun, Shigeo Maruyama, Feng Wang, Jin Zhang, Kaihui Liu 2021 Nature Nanotechnology

Integrated photon-pair sources with nonlinear optics

Yuchen Wang, Klaus D. Jöns, Zhipei Sun 2021 APPLIED PHYSICS REVIEWS

Giant All-Optical Modulation of Second-Harmonic Generation Mediated by Dark Excitons

Yadong Wang, Susobhan Das, Fadil Iyikanat, Yunyun Dai, Shisheng Li, Xiangdong Guo, Xiaoxia Yang, Jinluo Cheng, Xuerong Hu, Masood Ghotbi, Fangwei Ye, Harri Lipsanen, Shiwei Wu, Tawfique Hasan, Xuetao Gan, Kaihui Liu, Dong Sun, Qing Dai, F. Javier García De Abajo, Jianlin Zhao, Zhipei Sun 2021 ACS Photonics

Enhancing Si3N4Waveguide Nonlinearity with Heterogeneous Integration of Few-Layer WS2

Yuchen Wang, Vincent Pelgrin, Samuel Gyger, Gius Md Uddin, Xueyin Bai, Christian Lafforgue, Laurent Vivien, Klaus D. Jöns, Eric Cassan, Zhipei Sun 2021 ACS Photonics

Deterministic Modification of CVD Grown Monolayer MoS2 with Optical Pulses

Mikko T. Turunen, Eero Hulkko, Kamila K. Mentel, Xueyin Bai, Suvi Tuuli Akkanen, Mohammad Amini, Shisheng Li, Harri Lipsanen, Mika Pettersson, Zhipei Sun 2021 Advanced Materials Interfaces
More information on our research in the Research database.
Research database

Contact:
Professor Zhipei Sun
Email: zhipei.sun at aalto.fi
Tel.: +358 50 430 2820

Postal address:
Department of Electronics and Nanoengineering
Aalto University School of Electrical Engineering
P.O. Box 13500, 00076 Aalto, Finland

Visiting address:
Micronova, 4th floor, room 4185
Tietotie 3, 02150 Espoo

  • Published:
  • Updated:
Share
URL copied!