Elektroniikan ja nanotekniikan laitos

Fotoniikka

Fotoniikan ryhmä on osa Aalto-yliopiston elektroniikan ja nanotekniikan laitosta. Ryhmä tutkii erilaisten nanomateriaalien sähköisiä ja optisia ominaisuuksia fotonisia ja optoelektronisia sovelluksia varten. Ryhmä toimii Micronova-tutkimuskeskuksessa.
Nanowire optical gate
(Kuvio: Yang, H., Khayrudinov, V., Dhaka, V., Jiang, H., Autere, A., Jussila, H., ... Sun, Z. (2018). Nanowire network–based multifunctional all-optical logic gates. Science Advances, 4(7), [eaar7954]. DOI: 10.1126/sciadv.aar7954)

Group members

Latest publications

Optical Modification of 2D Materials: Methods and Applications

Suvi Tuuli Marianne Akkanen, Henry Alexander Fernandez, Zhipei Sun 2022 Advanced Materials

Boosting the SiN nonlinear photonic platform with transition metal dichalcogenide monolayers

Vincent Pelgrin, Yuchen Wang, Jonathan Peltier, Carlos Alonso-Ramos, Laurent Vivien, Zhipei Sun, Eric Cassan 2022 Optics Letters

Interlayer exciton complexes in bilayer MoS2

Yanchong Zhao, Luojun Du, Shiqi Yang, Jinpeng Tian, Xiaomei Li, Cheng Shen, Jian Tang, Yanbang Chu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Rong Yang, Dongxia Shi, Zhipei Sun, Yu Ye, Wei Yang, Guangyu Zhang 2022 Physical Review B

Strong Second Harmonic Generation from Bilayer Graphene with Symmetry Breaking by Redox-Governed Charge Doping

Mingwen Zhang, Nannan Han, Jing Wang, Zhihong Zhang, Kaihui Liu, Zhipei Sun, Jianlin Zhao, Xuetao Gan 2022 Nano Letters

High-efficiency broadband (> 210 nm) in-band pumped Tm:LuGGG solid-state laser

Ning Zhang, Peifu Wang, Bo Chen, Zhanxin Wang, Shande Liu, Yongguang Zhao, Zhitai Jia, Baitao Zhang, Zhipei Sun 2022 Applied Physics B: Lasers and Optics

Coherent modulation of chiral nonlinear optics with crystal symmetry

Yi Zhang, Xueyin Bai, Juan Arias Muñoz, Yunyun Dai, Susobhan Das, Yadong Wang, Zhipei Sun 2022 Light-Science & Applications

Broadband Photodetectors through Tunable Tunneling Heterointerfaces

Hoon Hahn Yoon, Henry A. Fernandez, Fedor Nigmatulin, Yunyun Dai, Faisal Ahmed, Xiaoqi Cui, Xueyin Bai, Diao Li, Mingde Du, Harri Lipsanen, Zhipei Sun 2022 CLEO: Science and Innovations, S and I 2022

Enhanced terahertz emission from mushroom-shaped InAs nanowire network induced by linear and nonlinear optical effects

Fugang Xi, He Yang, Vladislav Khayrudinov, Yuhang He, Tuomas Haggren, Yixuan Zhou, Harri Lipsanen, Zhipei Sun, Xinlong Xu 2022 Nanotechnology

On the formulations of the electromagnetic stress–energy tensor

Bruno Anghinoni, Gabriel Flizikowski, Luis Carlos Malacarne, Mikko Partanen, Stephen Bialkowski‬, Nelson Guilherme Castelli Astrath 2022 ANNALS OF PHYSICS

Ultra-high harmonic mode-locking with a micro-fiber knot resonator and Lyot filter

Tianqi Wang, Duidui Li, Zhaoyu Ren, Xuemei Cheng, Zhipei Sun, Jintao Bai 2022 Optics Express
More information on our research in the Research database.
Research database
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu