Elektroniikan ja nanotekniikan laitos

Fotoniikka

Fotoniikan ryhmä on osa Aalto-yliopiston elektroniikan ja nanotekniikan laitosta. Ryhmä tutkii erilaisten nanomateriaalien sähköisiä ja optisia ominaisuuksia fotonisia ja optoelektronisia sovelluksia varten. Ryhmä toimii Micronova-tutkimuskeskuksessa.
Nanowire optical gate
(Kuvio: Yang, H., Khayrudinov, V., Dhaka, V., Jiang, H., Autere, A., Jussila, H., ... Sun, Z. (2018). Nanowire network–based multifunctional all-optical logic gates. Science Advances, 4(7), [eaar7954]. DOI: 10.1126/sciadv.aar7954)

Group members

Latest publications

Optical Modification of 2D Materials: Methods and Applications

Suvi Tuuli Marianne Akkanen, Henry Alexander Fernandez, Zhipei Sun 2022 Advanced Materials

Tunable Planar Focusing Based on Hyperbolic Phonon Polaritons in alpha-MoO3

Yunpeng Qu, Na Chen, Hanchao Teng, Hai Hu, Jianzhe Sun, Renwen Yu, Debo Hu, Mengfei Xue, Chi Li, Bin Wu, Jianing Chen, Zhipei Sun, Mengkun Liu, Yunqi Liu, F. Javier García de Abajo, Qing Dai 2022 Advanced Materials

Unveiling bulk and surface radiation forces in a dielectric liquid

Nelson Guilherme Castelli Astrath, Gabriel A. S. Flizikowski, Bruno Anghinoni, Luis Carlos Malacarne, Mauro Luciano Baesso, Tomaž Požar, Mikko Partanen, Iver Brevik, Daniel Razansky, Stephen E. Bialkowski‬ 2022 LIGHT: SCIENCE & APPLICATIONS

Interlayer exciton complexes in bilayer MoS2

Yanchong Zhao, Luojun Du, Shiqi Yang, Jinpeng Tian, Xiaomei Li, Cheng Shen, Jian Tang, Yanbang Chu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Rong Yang, Dongxia Shi, Zhipei Sun, Yu Ye, Wei Yang, Guangyu Zhang 2022 Physical Review B

Strong Second Harmonic Generation from Bilayer Graphene with Symmetry Breaking by Redox-Governed Charge Doping

Mingwen Zhang, Nannan Han, Jing Wang, Zhihong Zhang, Kaihui Liu, Zhipei Sun, Jianlin Zhao, Xuetao Gan 2022 Nano Letters

Enhanced terahertz emission from mushroom-shaped InAs nanowire network induced by linear and nonlinear optical effects

Fugang Xi, He Yang, Vladislav Khayrudinov, Yuhang He, Tuomas Haggren, Yixuan Zhou, Harri Lipsanen, Zhipei Sun, Xinlong Xu 2022 Nanotechnology

Probing Electronic States in Monolayer Semiconductors through Static and Transient Third-Harmonic Spectroscopies

Yadong Wang, Fadil Iyikanat, Habib Rostami, Xueyin Bai, Xuerong Hu, Susobhan Das, Yunyun Dai, Luojun Du, Yi Zhang, Shisheng Li, Harri Lipsanen, F. Javier García de Abajo, Zhipei Sun 2022 Advanced Materials

Engineering the Dipole Orientation and Symmetry Breaking with Mixed-Dimensional Heterostructures

Md Gius Uddin, Susobhan Das, Abde Mayeen Shafi, Vladislav Khayrudinov, Faisal Ahmed, Henry Fernandez, Luojun Du, Harri Lipsanen, Zhipei Sun 2022 Advanced Science

Quantum photonics with layered 2D materials

Mikko Turunen, Mauro Brotons-Gisbert, Yunyun Dai, Yadong Wang, Eleanor Scerri, Cristian Bonato, Klaus D. Jöns, Zhipei Sun, Brian D. Gerardot 2022 Nature Reviews Physics

Chip-integrated van der Waals PN heterojunction photodetector with low dark current and high responsivity

Ruijuan Tian, Xuetao Gan, Chen Li, Xiaoqing Chen, Siqi Hu, Linpeng Gu, Dries Van Thourhout, Andres Castellanos-Gomez, Zhipei Sun, Jianlin Zhao 2022 Light: Science and Applications
More information on our research in the Research database.
Research database
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu