Nianze Shang

Postdoctoral Researcher
Postdoctoral Researcher
T411 Dept. Electronics and Nanoeng
Full researcher profile
https://research.aalto.fi/...

Research groups

  • Zhipei Sun Group, Postdoctoral Researcher

Publications

Evidence of abnormal hot carrier thermalization at van Hove singularity of twisted bilayer graphene

Nianze Shang, Chen Huang, Qing Chen, Chang Liu, Guangjie Yao, Zhipei Sun, Sheng Meng, Kaihui Liu, Hao Hong 2024