Fedor Nigmatulin

Doctoral Researcher
Doctoral Researcher
T411 Dept. Electronics and Nanoeng
Full researcher profile
https://research.aalto.fi/...

Contact information

Research groups

  • Zhipei Sun Group, Doctoral Researcher

Publications

Broadband miniaturized spectrometers with a van der Waals tunnel diode

Md Gius Uddin, Susobhan Das, Abde Mayeen Shafi, Lei Wang, Xiaoqi Cui, Fedor Nigmatulin, Faisal Ahmed, Andreas C. Liapis, Weiwei Cai, Zongyin Yang, Harri Lipsanen, Tawfique Hasan, Hoon Hahn Yoon, Zhipei Sun 2024 Nature Communications

Miniaturized Spectrometer with Bias-Configurable Two-Dimensional Semiconductor/Metal Schottky Junction

Xiaoqi Cui, Fedor Nigmatulin, Mingde Du, Andreas C. Liapis, Hoon Hahn Yoon, Zhipei Sun 2023

Ultra-miniaturized Optical Spectrometers with a Highly Tunable van der Waals Junction

Hoon Hahn Yoon, Faisal Ahmed, Henry A. Fernandez, Fedor Nigmatulin, Xiaoqi Cui, Md Gius Uddin, Andreas C. Liapis, Weiwei Cai, Zongyin Yang, Pertti Hakonen, Harri Lipsanen, Tawfique Hassan, Zhipei Sun 2023

Broadband Photodetectors through Tunable Tunneling Heterointerfaces

Hoon Hahn Yoon, Henry A. Fernandez, Fedor Nigmatulin, Yunyun Dai, Faisal Ahmed, Xiaoqi Cui, Xueyin Bai, Diao Li, Mingde Du, Harri Lipsanen, Zhipei Sun 2022

Hybrid Photodetection Mechanisms Tuned with Tunneling

Hoon Hahn Yoon, Henry A. Fernandez, Fedor Nigmatulin, Yunyun Dai, Faisal Ahmed, Xiaoqi Cui, Xueyin Bai, Diao Li, Mingde Du, Harri Lipsanen, Zhipei Sun 2022 2022 IEEE 22nd International Conference on Nanotechnology, NANO 2022

Miniaturized spectrometers with a tunable van der Waals junction

Hoon Hahn Yoon, Henry A. Fernandez, Fedor Nigmatulin, Weiwei Cai, Zongyin Yang, Hanxiao Cui, Faisal Ahmed, Xiaoqi Cui, Md Gius Uddin, Ethan D. Minot, Harri Lipsanen, Kwanpyo Kim, Pertti Hakonen, Tawfique Hasan, Zhipei Sun 2022 Science