Zhipei Sun

Professori
Professori
T411 Dept. Electronics and Nanoeng
Full researcher profile
https://research.aalto.fi/...

Contact information

Phone number
+358504302820

Areas of expertise

Nonlinear Optics, Ultrafast optics, Photonics, Lasers, Nanophotonics, Nanotecnology, Graphene, Carbon nanotubes

Honors and awards

Nokia Visiting Professor Fellowship (Nokia Research Foundation)

2016-2017
Award or honor granted for academic or artistic career Department of Electronics and Nanoengineering Jan 2016

Centre for International Mobility Scholarship

2015-2016
Award or honor granted for academic or artistic career Department of Electronics and Nanoengineering Jan 2015

Academy Research Fellowship (Academy of Finland)

2014-2019
Award or honor granted for academic or artistic career Department of Electronics and Nanoengineering Jan 2014

Marie Curie Fellowship (Marie Curie Actions, FP7)

2014-2018
Award or honor granted for academic or artistic career Department of Electronics and Nanoengineering Jan 2014

Research groups

  • Zhipei Sun Group, Professor

Publications

Widely-tunable harmonic mode-locked fiber laser by the combination of spectral filtering and gain management

Song Yang, Jiancheng Zheng, Yaoyao Qi, Yiwen Shi, Diao Li, Xuchen Nie, Zhipei Sun 2023 Optics and Laser Technology

Optical Modification of 2D Materials: Methods and Applications

Suvi Tuuli Marianne Akkanen, Henry Alexander Fernandez, Zhipei Sun 2022 Advanced Materials

Molybdenum Disulfide/Double-Wall Carbon Nanotube Mixed-Dimensional Heterostructures

Xueyin Bai, Zhenyu Xu, Qiang Zhang, Shisheng Li, Yunyun Dai, Xiaoqi Cui, Hoon Hahn Yoon, Lide Yao, Hua Jiang, Mingde Du, Yi Zhang, Esko I. Kauppinen, Zhipei Sun 2022 Advanced Materials Interfaces

GaInSn liquid nanospheres as a saturable absorber for Q-switched pulse generation at 639 nm

Bo Chen, Peifu Wang, Ning Zhang, Kuan Li, Ke Zhang, Shande Liu, Jinlong Xu, Zhipei Sun 2022 Optics Express

On-chip photonics and optoelectronics with a van der Waals material dielectric platform

Xiaoqi Cui, Mingde Du, Susobhan Das, Hoon Hahn Yoon, Vincent Yves Pelgrin, Diao Li, Zhipei Sun 2022 Nanoscale

Deterministic Light-to-Voltage Conversion with a Tunable Two-Dimensional Diode

Mingde Du, Xiaoqi Cui, Bin Zhang, Zhipei Sun 2022 ACS Photonics

Switchable Photoresponse Mechanisms Implemented in Single van der Waals Semiconductor/Metal Heterostructure

Mingde Du, Xiaoqi Cui, Hoon Hahn Yoon, Susobhan Das, Md Uddin, Luojun Du, Diao Li, Zhipei Sun 2022 ACS Nano

Active control of micrometer plasmon propagation in suspended graphene

Hai Hu, Renwen Yu, Hanchao Teng, Debo Hu, Na Chen, Yunpeng Qu, Xiaoxia Yang, Xinzhong Chen, A. S. McLeod, Pablo Alonso-González, Xiangdong Guo, Chi Li, Ziheng Yao, Zhenjun Li, Jianing Chen, Zhipei Sun, Mengkun Liu, F. Javier García de Abajo, Qing Dai 2022 Nature Communications

Doping-driven topological polaritons in graphene/α-MoO3 heterostructures

Hai Hu, Na Chen, Hanchao Teng, Renwen Yu, Yunpeng Qu, Jianzhe Sun, Mengfei Xue, Debo Hu, Bin Wu, Chi Li, Jianing Chen, Mengkun Liu, Zhipei Sun, Yunqi Liu, Peining Li, Shanhui Fan, F. Javier García de Abajo, Qing Dai 2022 Nature Nanotechnology

Spatially indirect intervalley excitons in bilayer WSe2

Zhiheng Huang, Yanchong Zhao, Tao Bo, Yanbang Chu, Jinpeng Tian, Le Liu, Yalong Yuan, Fanfan Wu, Jiaojiao Zhao, Lede Xian, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Rong Yang, Dongxia Shi, Luojun Du, Zhipei Sun, Sheng Meng, Wei Yang, Guangyu Zhang 2022 Physical Review B