Studera vid Aalto

Ansökning till Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -kandidatprogrammet, teknologie kandidat- och diplomingenjörexamen (3 år + 2 år)

Ansökan till det engelskspråkiga Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -kandidatprogrammet ordnas 3.-17.1.2024. De sökande som valts får examensstudierätt både till lägre examen, teknologie kandidat och till högre examen, diplomingenjör. Urvalet till de engelsksspråkiga tekniska kandidatutbildningarna sker på basis av vitsord i antingen SAT- eller ACT-provet, studentexamen, IB-, EB- eller DIA-/RP-examen.
A group of students working on a group assignment

Tidtabell för urval

Ansökan till Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -kandidatprogram ordnas en gång i året i vårens första gemensamma ansökan.

Tidtabell för urval 2024

3.1.2024 kl. 8.00 Ansökningstiden börjar
17.1.2024 kl. 15.00 Ansökningstiden går ut
24.1.2024 kl. 15.00

Sista inlämningsdag för pass eller identitetsbevis och (om nödvändigt) uppehållstillståndskort

 OCH

Sista inlämningsdag för bilagor som bevisar behörighet för högskolestudier (sökande som har avlagt examen före våren 2024 och sökande som kommer att avlägga utländsk examen, som ger behörighet till motsvarande högskolestudier, under våren 2024)

OCH

Sista inlämningsdag för SAT- och ACT-provens resultatrapport OCH leverering senast av det officiella resultatet till Aalto-universitetet direkt från testarrangören.

3.4.2024 kl. 15.00 Sista inlämningsdag för bilagor som bevisar behörighet (sökande som avlägger IB- eller EB- examen under våren 2024 ska lämna in dokument som bevisar senaste vitsord, t.ex. predicted grades)
30.4.2024 kl. 15.00 Sista inlämningsdag för bilagor som bevisar behörighet (sökande som avlägger DIA-examen under våren 2024 ska lämna in slutliga vitsorden)
30.4.2024 SAT/ACT-antagningens (urvalsgrupp II) resultat publiceras senast.
31.5.2024 Betygsantagningens resultat (urvalsgrupp I) publiceras senast.
14.6.2024 Examen som bevisar behörighet måste vara avlagt senast (sökande som avlägger yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen under våren 2024)
11.7.2024 kl. 15.00 Sista dagen för mottagning av studieplats
11.7.2024 kl. 15.00 Sista inlämningsdag för examensbetyg eller de slutliga vitsorden (sökande som under våren 2024 avlägger IB- eller EB-examen eller en utländsk examen, som ger behörighet till motsvarande högskolestudier)
30.7.2024 kl. 15.00 Antagning från reservplatser upphör

Vem kan söka?

Alla sökande ska uppfylla villkoren för allmän högskolebehörighet och inom utsatt tid lämna in de obligatoriska bilagorna som påvisar behörighet att ansöka (se delen Ansökan och obligatoriska bilagor). Du är behörig att söka, om du har avlagt eller avlägger någon av de följande utbildningarna under ansökningsvåren:

 • Finländsk studentexamen
 • International Baccalaureate-examen (IB)
 • European Baccalaureate-examen (EB)
 • Deutsches Internationales Abitur-examen (DIA) eller Reifeprüfung-examen (RP) i Finland
 • En utländsk examen, som i landet i fråga ger behörighet till motsvarande högskolestudier
 • Yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesutbildning (531/2017)
 • Advanced International Certificate of Education-examen (AICE) 

Dessutom (inom urvalsgrupp II) är också de sökande behöriga:

 • som har beviljats studierätt för högskoleexamen i Finland
 • som har avlagt en högskoleexamen i Finland eller har avlagt en utländsk examen som motsvarar minst kandidatexamen.

Urvalet till Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -kandidatprogrammet sker på basis av vitsord i antingen SAT- eller ACT-provet, studentexamen, IB-, EB- eller DIA-/RP-examen.

 • I urvalsgrupp I sker urval på basis av de vitsord den sökande fått i studentexamen eller i IB-, EB- eller DIA-/RP-examen. Om du har avlagt vilken som helst annan examen kan du söka enbart på basis av dina SAT/ACT-testresultat. 
 • I urvalsgrupp II sker urvalet på basis av resultat för SAT/ACT-prov. Du måste också uppfylla villkoren för allmän högskolebehörighet (se listan ovan).

Ansökningsalternativ och kvoter

Aalto universitetet erbjuder ett engelskspråkigt kandidatprogram inom det tekniska området. Inom Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology- kandidatprogram 2024 finns det fem ansökningsalternativ.

Ansökningsalternativ Urvalsgrupp I Urvalsgrupp II    Totala nybörjarplatser Studieinfo
Chemical Engineering 14 21 35 Studieinfo.fi
Computational Engineering    16 24 40 Studieinfo.fi
Data Science 12 18 30 Studieinfo.fi
Digital Systems and Design   18 27 45 Studieinfo.fi
Quantum Technology 14 21 35 Studieinfo.fi

Hur ansöker jag?

Ansökan till Aaltos Bachelor's Programme in Science and Technology -kandidatprogrammet ordnas en gang om året i vårens första gemensamma ansökan via den nationella Studieinfo-tjänsten. Ansökan kan endast lämnas in under ansökningstiden 3-17.1.2024. I Studieinfo hittar du även hela Aalto-universitetets utbildningsutbud.

Gemensam ansökan till högskolor (studieinfo.fi)

Anvisningar för hur man fyller i ansökningsblanketten (studieinfo.fi)

I vårens första gemensamma ansökan kan du söka till högst sex (6) olika ansökningsmål med samma ansökningsblankett. Du behöver inte i denna ansökan rangordna dina ansökningsmål i prioritetsordning och du kan erbjudas flera än en högskoleplats. Vänligen notera att du kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen i utbildning som börjar inom samma termin (Bestämmelsen om en högskoleplats).

Mera information gällande bestämmelsen om en högskoleplats (studieinfo.fi)

Observera att den första och andra gemensamma ansökan på våren är två helt separata ansökningsprocesser. Ansöker du även till utbildningar i vårens andra gemensamma ansökan (13-27.3.2024) så ska du separat fylla i ansökningsblanketten för vårens andra gemensamma ansökan under ansökningstiden.

Urvalet

Urvalet till Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -kandidatprogrammet sker på basis av vitsord i antingen SAT- eller ACT-provet, studentexamen, IB-, EB- eller DIA-/RP-examen.

 • I urvalsgrupp I sker urval på basis av de vitsord den sökande fått i studentexamen eller i IB-, EB- eller DIA-/RP- examen. Om du har avlagt vilken som helst annan examen kan du söka enbart på basis av dina SAT/ACT-testresultat.
 • I urvalsgrupp II sker urvalet på basis av resultat för SAT/ACT-prov. Du måste också uppfylla villkoren för allmän högskolebehörighet (se listan ovan).

Ifall du uppfyller villkoren för båda urvalsgrupper kan du beaktas både i urvalsgrupp I och urvalsgrupp II. Du behöver inte välja själv i vilken urvalsgrupp du söker, utan alla sökande beaktas automatiskt i båda urvalsgrupper.       

Ansökan och dess bilagor

Bifoga följande bilagor till din ansökan:

 1. Pass eller annat identitetsbevis (samt översättning vid behov)
 2. Uppehållstillståndskort (vid behov)
 3. Bilagor som påvisar behörighet att ansöka (samt översättningar vid behov) 
 4. Om du ansökar på basis av SAT- eller ACT-provet: en kopia av det officiella SAT- eller ACT-provets resultatrapport. (Dessutom ska provresultaten levereras direkt från testarrangören till Aalto-universitetet.)

Denna del har anvisningar för att lämna in pass eller annat identitetsbevis, uppehållstillståndskort samt bilagor som påvisar behörighet att ansöka. Läs anvisningarna noggrant och bifoga bilagorna till ansökan i Studieinfo inom utsatt tid. Skanna dokumenten i färg och spara dem i pdf-format. Bilagorna behöver inte vara bestyrkta.

Din ansökan avslås om du inte lämnar in bilagorna som krävs inom utsatt tid. Om vi behöver mer information om din ansökan eller om bilagorna du lämnat in kontaktar vi dig per e-post efter att ansökningstiden gått ut. 

Efter du har skickat din ansökan får du en bekräftelsemeddelande i din e-postadress. Du kan ändra ansökan och ladda upp bilagor i Min Studieinfo-tjänsten. Om du inte kan logga in till Min Studieinfo-tjänsten, kan du ändra din ansökan och ladda upp bilagor via länken i e-post-bekräftelsen. Du kan ändra din ansökan bara under ansökningstiden. Efter att ansökningstiden gått ut kan du ladda upp och ändra bilagor inom utsatt tid för inlämna bilagor.

Språkkrav

Undervisning i kandidatsprogrammet Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology hålls på engelska, vilket betyder att studerande förutsättes ha goda kunskaper i engelska. Du behöver inte lämna in ett enskilt språkprovresultat. 

Läsårsavgifter och stipendier

I Finland har läsårsavgifter tagits i bruk för studerande som inte är medborgare i länder som är EU- eller EES-medlemmar eller i Schweiz. Läsårsavgifterna gäller utbildning som ordnas på engelska och som leder till en examen.

Antagningsresultat

SAT/ACT-antagningens (urvalsgrupp II) resultat publiceras i Studieinfo-tjänsten senast 30.4.2024.

Betygsantagningens resultat (urvalsgrupp I) publiceras i Studieinfo-tjänsten senast 31.5.2024.

 

Mottagande av studieplats

Du får ett e-postmeddelande om du har fått en studieplats. Ta emot din studieplats inom utsatt tid för att inte gå miste om studieplatsen. Kom ihåg att du bara kan ta emot en studieplats som leder till högskoleexamen i utbildning som börjar under samma termin. Du tar emot studieplatsen bindande, vilket betyder att du inte senare kan ändra eller annullera mottagandet av studieplatsen. Då du tar emot platsen bindande annulleras dina övriga ansökningsönskemål automatiskt. Då du tar emot en studieplats är du inte längre förstagångssökande i kommande ansökningar.

Läs viktig information om hur du tar emot en plats och anmäler dig till universitetet i Studieinfo.

Mottagande av studieplats och anmälning till högskolor - Studieinfo

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter och öppethållningstider för Aalto-universitetets ansökningsservice finns på sidan Kontaktuppgifter.

Ansökningsalternativen

Students in lab with protective gear

Chemical Engineering, Bachelor of Science (Technology), Master of Science (Technology)

Lokala och globala utmaningar orsakade av den globala uppvärmningen, pandemier eller överkonsumtion blir allt mer komplexa och akuta. Det krävs tvärvetenskapliga åtgärder för att lösa dem. Huvudämnet Chemical Engineering utgör en starkt mångvetenskaplig utbildning som innefattar matematik, beräkningsverktyg, kemi, biokemi, biovetenskap och kemiteknik.

Utbildningsutbud
computational engineering - aalto university

Computational Engineering, Bachelor of Science (Technology), Master of Science (Technology)

Är du intresserad av att modellera och simulera den fysiska världen med hjälp av datorer? Kom i så fall och studera Computational Engineering vid Aalto-universitetet!

Utbildningsutbud
Aalto University / students in a class room / photography Aino Huovio

Data Science, Bachelor of Science (Technology), Master of Science (Technology)

Data Science ger dig grunden för att bli en expert på högsta nivå i det moderna kunskapssamhället. Du får den kompetens som krävs för att lösa verkliga problem med hjälp av metoder för utformning av algoritmer, maskininlärning, artificiell intelligens, statistisk inferens, operationsanalys och optimering.

Utbildningsutbud
Aalto University / students in the corridor / photography Aino Huovio

Digital Systems and Design, Bachelor of Science (Technology), Master of Science (Technology)

Digital Systems and Design utbildar specialister inom olika områden av digitala system. Detta huvudämne ger dig kompetens inom teknisk design, projektplanering och projektledning, med hjälp av verktyg från inbyggda system, kontrollteori och signalbehandling.

Utbildningsutbud
Aalto University / two students working together in a co-working space / photography Aino Huovio

Quantum Technology, Bachelor of Science (Technology), Master of Science (Technology)

Fascineras du av kvantfysik? Vill du uppfinna praktiska tillämpningar för kvantfysik? Kom och studera kvantteknologi vid Aalto-universitetet! Huvudämnet Quantum Technology tar dig till det främsta ledet i den pågående kvantrevolutionen när det gäller beräkning, kommunikation, sensorer och simulering.

Utbildningsutbud
 • Publicerat:
 • Uppdaterad: