Utbildningsutbud

Quantum Technology, Bachelor of Science (Technology), Master of Science (Technology)

Fascineras du av kvantfysik? Vill du skapa verkliga tillämpningar? Kom och studera kvantteknologi vid Aalto-universitetet! Huvudämnet Quantum Technology tar dig till det främsta ledet i den pågående kvantrevolutionen när det gäller beräkning, kommunikation, sensorer och simulering. Framtida tekniska produkter kommer att överträffa nuvarande teknik genom att dra nytta av kvantmekaniska fenomen. Framtida kvantdatorer kommer att lösa problem som inte kan tacklas med nuvarande hårdvara och algoritmer. Kvantkommunikationen kommer att föra med sig krypteringssystem som inte kan brytas. Huvudämnet Quantum Technology ger dig de kunskaper och färdigheter som behövs för att nå världstoppen inom detta framväxande tekniska område.
Aalto University / two students working together in a co-working space / photography Aino Huovio

Examen:

Teknologie kandidat + diplomingenjör

Ansökningsperiod:

4.1.2023 – 18.1.2023

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för teknikvetenskaper

Läsårsavgifter:

€12000/år (kandidat studier) + €15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökning till Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -kandidatprogrammet, teknologie kandidat- och diplomingenjörexamen (3 år + 2 år)

Utbildningens beskrivning

Kvantteknologi är ett tvärvetenskapligt område som överskrider de traditionella gränserna mellan nanofysik, datavetenskap och elektroteknik.

På kurserna får du

 • lära dig grunderna i kvantfysik och förstå dess tillämpningar inom tekniken
 • tillägna dig de matematiska färdigheter och fysiska teorier som behövs för att förstå kvantvärlden ur ett teknologiskt perspektiv
 • utföra experiment med kvantsystem och bilda en uppfattning om framtida tekniska tillämpningar
 • lära dig att använda och skapa datoralgoritmer och program som baserar sig på kvantmekaniska principer.

Under studiernas gång kommer du att utveckla goda färdigheter i matematik, fysik, datavetenskap och elektroteknik. Efter att ha avlagt examen har du de verktyg som behövs för att ta dig an industriella utmaningar som involverar kvantfysik och utveckla kvantteknologin i en riktning som gagnar samhället.

Quantum Technology är ett av huvudämnena i det engelskspråkiga kandidatprogrammet Aalto Bachelor’s Programme in Science and Technology.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket för kandidatprogrammet och huvudämnet är engelska. Programmet är helt och hållet på engelska, vilket innebär att alla kurser och tentamina är på engelska. För studerande med tillräckligt god finska är det möjligt att genomföra biämnet på 20–25 studiepoäng som hör till examen på finska.

Magisterstudierna kan också genomföras helt och hållet på engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga kandidatprogram vid Aalto-universitetet är 12 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Kandidatexamen (180 studiepoäng) består av grundstudier inom programmet (65 studiepoäng matematik, programmering, produktionsekonomi, obligatoriska språk, Aalto-studier, introduktion), huvudämnet Quantum Technology (65 studiepoäng inklusive kandidatarbete och seminarium), biämnet (20–25 studiepoäng) och fritt valbara studier (25–30 studiepoäng).

Mer information om utbildningens innehåll och undervisningsplan hittar du i Studentguiden.

De obligatoriska kurserna introducerar de studerande till kvantvetenskap och -teknologi, grundläggande fysik såsom kvantteori och elektromagnetism, programmering, nödvändiga analytiska och numeriska verktyg inom matematiken samt centrala kvantteknologiska delområden såsom kvantelektroniska kretsar och bearbetning av kvantinformation. De frivilliga kurserna behandlar avancerade teman inom nanoteknik, kvantmekanik, fotonik, material och kvantteknologi.

Huvudämnet Quantum Technology förbereder dig för högteknologiska jobb inom den växande kvantteknologiska industrin.

Kvantteknologi är ett område som utvecklas i snabb takt, både i Finland och internationellt. Därmed finns det ett akut behov av experter som kan utveckla kvantlösningar på tekniska utmaningar inom beräkning, kommunikation, sensorer och simulering. En kandidatexamen med Quantum Technology som huvudämne ger dig en utmärkt grund för att bli en framtida ledare inom kvantteknik.

Huvudämnet Quantum Technology omfattar följande delområden:

 • Kvantenheter för avancerad teknologi
 • Bearbetning av kvantinformation samt kommunikation och algoritmer
 • Kvantsensorer och -simulering
 • Nanoskaliga kvantkretsar och processorer
 • Lågtemperaturfysik och materialvetenskap för kvantteknik
 • Teoretisk beskrivning och förståelse av kvantsystem

Inriktningsalternativ

Huvudämnet i kandidatexamen är Quantum Technology.

Internationell verksamhet

Studiemiljön vid Aalto-universitetet är starkt internationell och studierna genomförs i mångkulturella grupper.

Aalto-universitetet erbjuder också olika möjligheter att utveckla sin globala kompetens genom att t.ex. avlägga en del av examen utomlands vid ett internationellt partneruniversitet (utbytesstudier), genomföra praktik utomlands, gå en sommarkurs utomlands eller fungera som tutor för första årets studerande.

Möjlighet till fortsatta studier

Som studerande inom huvudämnet Quantum Technology är du berättigad att fortsätta dina studier på magisternivå vid Aalto-universitetet. Huvudämnet ger dig en god grund för fortsatta studier på magisternivå vid Aalto-universitetet, till exempel inom huvudämnet Materials Physics and Quantum Technology som hör till magisterprogrammet Master's Programme in Engineering Physics. Andra alternativ vid Aalto-universitetet innefattar bland annat elektroteknik, datavetenskap samt matematik och algoritmer.

Mer information hittar du i Studentguiden.

Karriärmöjligheter

En kandidatexamen med Quantum Technology som huvudämne ger dig långsiktiga karriärmöjligheter inom områden som kräver stark expertis inom kvantvetenskap och analytisk kompetens. Efter att ha avlagt magisterexamen har du möjlighet arbeta inom en rad olika branscher och forskningsinstitutioner. Experter inom kvantteknologi kan arbeta som forskningsingenjörer i högteknologiska företag med inriktning på beräkning, kommunikation eller sensorteknik som bygger på kvantfysik. Liknande arbetsmöjligheter finns också vid statliga forskningsinstitutioner. Experter inom kvantteknologi kan också arbeta som patenthandläggare med inriktning på kvantteknik. Den som vill bedriva forskning inom området kan rikta in sig på en doktorsexamen inom kvantteknologi.

Exempel på möjliga arbetsuppgifter:

 • Kvantingenjör inom industrin
 • Forsknings- och utvecklingsingenjör
 • Specialist inom kvantteknologi
 • Kvantforskare
 • Kvantprogrammerare
 • Teknikkonsult
 • Bank och finansiering
Unto Rautio

Sysselsättningen bland utexaminerade från Högskolan för teknikvetenskaper

Utexaminerade från Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper har goda förutsättningar för att hitta jobb som motsvarar deras utbildning. På denna sida hittar du information om sysselsättning och karriärutveckling bland utexaminerade.

Högskolan för teknikvetenskaper
Vivian Phan leaning on a grey wall

“Have the tenacity and believe in your progress" – Studying quantum, the field of the future, now

Vivian Phan is a recent BSc graduate of Aalto University’s Quantum Technology studies and currently working as part of the Micro and Quantum Systems research group. She shares what it’s like to build a career in a field that’s new and will most likely have its biggest impact years or decades from now.

News

Tyngdpunkter inom forskning

Vid Aalto-universitetet bedrivs framstående forskning inom flera kvantteknologiska områden, av vilka en del ingår i Finlands Akademis spetsforskningsenhet för kvantteknologi (QTF). Dessa inkluderar kvantfenomen vid låg temperatur, supraledande kretsar, topologiska material, ultrakalla gaser, kvantberäkning och -kommunikation, kvantsensorer, bearbetning av kvantinformation, integrerad fotonisk teknik, laserfysik och fasta tillstånds kvantfysik. Huvudämnet Quantum Technology är en utmärkt språngbräda för forskning inom området. De studerande får bekanta sig med aktuella forskningsfrågor i ett tidigt skede av studierna.

Samarbete med andra aktörer

Huvudämnet Quantum Technology är en gemensam insats mellan Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper (SCI) och Aalto-universitetets högskola för elektroteknik (ELEC). Utbildningsprogrammet har därför tillgång till en stor mängd lärare inom olika tekniska områden, bland annat matematik, datavetenskap, elektroteknik, kvantvetenskap och kvantteknologi. Forskningen i kvantteknologi är internationell och involverar både nationella och internationella samarbetspartner, till exempel Teknologiska forskningscentralen VTT, CSC-IT Center for Science, EU:s flaggskeppssatsning inom kvantteknologi samt många utländska forskningsinstitutioner och företag. Aalto-universitetet har ett nära samarbete med de andra tekniska universiteten i Norden och ett brett nätverk av partnerorganisationer i och utanför Europa. Mellan dessa miljöer görs en stor mängd personal- och studentutbyten, som i sin tur utgör en hörnsten i den kvantteknologiska forskningen och utbildningen.

Huvudämnet Quantum Technology bidrar till den kvantteknologiska utvecklingen i Finland och har starka band till internationell verksamhet i hela världen. Detta gör det möjligt för programmet att involvera gästprofessorer i undervisningen och att utveckla kollaborativt lärande och forskningsprojekt i samarbete med företag och forskningsinstitutioner.

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Aalto students walking at campus during summer

Get to know us

Aalto University / Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology students

Engelskspråkigt tekniskt kandidatprogram lockar studerande från hela världen – bekanta dig med tre av dem: Dylan, Anna och Ishaan

I september 2018 började 39 studerande på Aalto-universitetets nya engelskspråkiga tekniska kandidatprogram. Cirka en tredjedel av studerandena inom huvudämnena Data Science och Digital Systems and Design är finländska och två tredjedelar internationella studerande.

Nyheter

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för teknikvetenskaper

För frågor om de studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper

bsc.tech(at)aalto.fi

Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, kontakta ansökningsservicen

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat