Utbildningsutbud

Digital Systems and Design, Bachelor of Science (Technology), Master of Science (Technology)

Digital Systems and Design utbildar specialister inom olika områden av digitala system. Detta huvudämne ger dig kompetens inom teknisk design, projektplanering och projektledning, med hjälp av verktyg från inbyggda system, kontrollteori och signalbehandling.
Aalto University / students in the corridor / photography Aino Huovio

Examen:

Teknologie kandidat + diplomingenjör

Ansökningsperiod:

3.1.2024 – 17.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för elektroteknik

Läsårsavgifter:

€12000/år (kandidat studier) + €15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökning till Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -kandidatprogrammet, teknologie kandidat- och diplomingenjörexamen (3 år + 2 år)

Utbildningens beskrivning

De viktigaste frågorna omfattar tvärvetenskapliga ämnen som elektroteknik och automatisering, datavetenskap, kommunikationsvetenskap, informationsvetenskap och elektronik. Genom dessa studier kommer du att få sakkunskap inom en rad olika tekniker som omfattar matematik, modellering och analys av signaler och system samt elektronik.

Du kommer att ha goda kunskaper i modellering och analys av system och ha en god grund inom det breda området datanätverk. Du får också yrkeserfarenhet genom skräddarsydda industriprojekt och utbildning i entreprenörskap.

Dessa färdigheter kommer att främja din solida matematiska bakgrund, olika programmeringsfärdigheter, målorienterad problemlösning, teknisk utformning och effektiv projektplanering och projektledning.

Du kommer att

  • dra lärdom av experter inom den framväxande informationstekniken som definierar framtiden i industrin och samhället
  • känna till olika områden inom den moderna elektronikindustrin som krävs av specialister

Genom dina studier i Digital Systems and Design kommer du att förvärva

  • kunskap om effektiv analys, utformning och optimering av komplexa system
  • avancerad designkompetens som är skräddarsydd för ingenjörsvetenskap och som gör skillnad i tekniska lösningar
  • ledningskompetens som efterfrågas i ledande befattningar inom industrin
  • praktisk programmeringsexpertis på en rad språk som är relevanta för industrin
  • erfarenhet av projekt- och teamarbete genom ett industri- eller industrirelaterat projekt.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är engelska i kandidatprogrammet och huvudämnet. Programmet är helt och hållet på engelska, vilket innebär att alla kurser och tentamina är på engelska. För studerande med tillräckligt god finska är det möjligt att genomföra biämnet på 20–25 studiepoäng som hör till examen på finska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga kandidatprogram vid Aalto-universitetet är 12 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Kandidatexamen (180 studiepoäng) består av grundstudier inom programmet (65 studiepoäng matematik, programmering, produktionsekonomi, obligatoriska språk, Aalto-studier, introduktion), huvudämnet Digital Systems and Design (65 studiepoäng inklusive kandidatarbete och seminarium), biämnet (20–25 studiepoäng) och fritt valbara studier (25–30 studiepoäng).

Mer information om utbildningens innehåll och undervisningsplan hittar du i Studentguiden. Vissa förändringar kan ske i kursutbudet för läsåren 2024–2026 — de nya undervisningsplanerna publiceras i april 2024 och blir samtidigt tillgängliga i Studentguiden

I programmet kombineras teoretisk kunskap med tillämpad erfarenhet inom de tvärvetenskapliga områden som krävs för att planera och utveckla stora digitala system, såsom (autonoma) bilar, flygplan, fartyg, satelliter osv. I synnerhet omfattar studierna utformningen av sådana system samt grundläggande kompetens i nätverk, elektroniska kretsar, estimering och lärande, kontroll och automatisering samt optisk kommunikation.

Genom att bygga vidare på utbildning i matematisk kompetens och programmeringskompetens utbildar och fördjupar programmet förståelsen genom olika integrerade kurser och workshoppar som främjar praktisk erfarenhet och ledarskapsförmåga genom flexibla teamprojekt.

Dessa färdigheter är dagens nyckelkompetenser som gör skillnad i arbetslivet och karriärer. Huvudämnet tränar upp de studerandes färdigheter i att presentera och skriva på engelska och ger ledarfärdigheter och de första erfarenheterna av industrin.

Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology

Read student interviews

 Veera Ihalainen sitting on the stairs.

Studierna var porten till programmeringens värld för Veera Ihalainen

Studeranden med Digital Systems and Design som huvudämne har tyckt särskilt om projektkurser och programmering, trots att hon inte har tidigare bakgrund som kodare.

Nyheter
Johan Sarpoma standing in front of brick wall.

Universitetet visade sig vara annat än bara teori – kandidatprogrammet på engelska och studentlivet ryckte Johan Sarpoma med sig

Att programmera, bygga elektronik och den internationella miljön tycker Johan är det bästa med det engelskspråkiga kandidatprogrammet Aalto Science and Technology - Digital Systems and Design.

Nyheter
Student Verneri Hirvonen

Studeranden Verneri Hirvonen: "Studierna vid Aalto-universitetet är väldigt flexibla"

Verneri är den första studerande som har utexaminerats från det engelskspråkiga huvudämnet Digital Systems and Design.

Nyheter

Inriktningsalternativ

Huvudämnet i kandidatexamen är Digital Systems and Design. Som kandidatstuderande i huvudämnet Digital Systems and Design är du berättigad att fortsätta dina studier på magisternivå vid Aalto-universitetet. Kandidatexamen ger dig en god grund för fortsatta studier i magisterprogrammen vid Högskolan för elektroteknik. Du kan även ansöka om att fortsätta dina magisterstudier vid Aalto-universitetet inom ett annat område.

Internationell verksamhet

Studiemiljön vid Aalto-universitetet är starkt internationell och studierna genomförs i mångkulturella grupper. Undervisnings- och forskningspersonalen vid Högskolan för elektroteknik är till 47 % internationell och 24 % av professorerna kommer från utanför Finland.

Aalto-universitetet erbjuder också olika möjligheter att utveckla sin globala kompetens genom att t.ex. avlägga en del av examen utomlands vid ett internationellt partneruniversitet (utbytesstudier), genomföra praktik utomlands, gå en sommarkurs utomlands eller fungera som tutor för första årets studerande.

Möjlighet till fortsatta studier

Som kandidatstuderande i huvudämnet Digital Systems and Design är du berättigad att fortsätta dina studier på magisternivå vid Aalto-universitetet. Kandidatexamen ger dig en god grund för fortsatta studier i magisterprogrammen vid Högskolan för elektroteknik. Du kan även ansöka om att fortsätta dina magisterstudier vid Aalto-universitetet inom ett annat område.

Mer information hittar du i Studentguiden.

Karriärmöjligheter

Programmet syftar till att utbilda yrkesverksamma i en rad olika verksamheter. Utexaminerade från programmet får den bakgrund de behöver för att börja arbeta som specialister inom digitala system, ingenjörer eller teknikföretagare.

Vidare förbereder programmet studerande för fördjupade studier i ingenjörsvetenskap, vetenskap och matematik. Utexaminerade från programmet är väl rustade för att genomföra magisterstudier, vilket ger dem möjlighet att bli ingenjörer, affärsanalytiker, industriforskare, teknikledare och mer.

Tyngdpunkter inom forskning

Forskningsområden som huvudämnet omfattar teknisk utformning, nätverk- och nätverkssäkerhet, elektroniska kretsar, estimering, detektering och inlärning, kontroll och automatisering, inbyggda realtidssystem samt fotonik och optisk kommunikation.

Samarbete med andra aktörer

En del av studierna i programmet genomförs med industripartner. Detta omfattar exkursioner till företag som en del av föreläsningarna, gästföreläsningar och kursen Industrial Training där studerande genomför ett R&D-projekt som följer industrins utvecklings- och ledningsprocesser.

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Chat with our students!
Group of students taking a selfie on the Aalto University Campus

Get to know us

Aalto University / Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology students

Engelskspråkigt tekniskt kandidatprogram lockar studerande från hela världen – bekanta dig med tre av dem: Dylan, Anna och Ishaan

I september 2018 började 39 studerande på Aalto-universitetets nya engelskspråkiga tekniska kandidatprogram. Cirka en tredjedel av studerandena inom huvudämnena Data Science och Digital Systems and Design är finländska och två tredjedelar internationella studerande.

Nyheter
Aalto University / Salu Ylirisku / photo: Linda Koskinen

Vad gör en doktor i konst på Högskolan för elektroteknik?

När Salu Ylirisku började jobba som lärare i design på Högskolan för elektroteknik fick han ofta just den frågan. Nu, ett och ett halvt år senare, tycker han att det blivit lättare att besvara frågan.

Nyheter
Three happy students in overalls in the Aalto University metro entrance

Studera vid Aalto

Här vid Aalto-universitetet tror vi på kraften hos nyfikenhet och uppmuntrar de studerande till att utforska det okända samtidigt som de lär sig och gör saker på ett helt nytt sätt.

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för teknikvetenskaper

För frågor om de studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper

bsc.tech(at)aalto.fi

Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, kontakta ansökningsservicen

[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: