Studera vid Aalto

Ansökning till Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -kandidatprogrammet, teknologie kandidat- och diplomingenjörexamen (3 år + 2 år)

Ansökan till det engelskspråkiga Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -kandidatprogrammet ordnas 7.-20.1.2021. De sökande som valts får examensstudierätt både till lägre examen, teknologie kandidat och till högre examen, diplomingenjör. Urvalet till de engelsksspråkiga tekniska kandidatutbildningarna sker på basis av vitsord i antingen SAT- provet, studentexamen, IB-, EB- eller DIA-/RP-examen.
Student Life

Tidtabell för urval

Ansökan till Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -kandidatprogram ordnas en gång i året.

Tidtabell för urval 2021

5.12.2020 SAT subject test avlagts senast
7.1.2021 kl. 8.00 Ansökningstid börjar
20.1.2021 kl. 15.00 Ansökningstid går ut
27.1.2021 kl. 15.00

Sista inlämningsdag för bilagorna som bevisar skyldighet att betala läsårsavgifter (alla sökande)

OCH

Sista inlämningsdag för bilagorna som bevisar behörighet för högskolestudier (sökande som har avlagt examen före våren 2021 och sökande som kommer att avlägga utländsk examen, som ger behörighet till motsvarande högskolestudier, under våren 2021)

13.3.2021 De krävda SAT-proven avlagts senast
7.4.2021 kl. 15.00 Sista inlämningsdag för bilagorna som bevisar behörighet (sökande som avlägger IB-, EB- eller RP-/DIA-examen under våren 2021 ska lämna in dokument som bevisar senaste vitsord, t.ex. predicted grades)
20.4.2021 kl. 15.00 SAT- provets officiella resultat skall lämnas in senast

4.6.2021

Resultaten publiceras senast

18.6.2021 Examen som bevisar behörighet måste vara avlagt senast (sökande som avlägger yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen under våren 2021)
16.7.2021 kl. 15.00 Sista dagen för mottagning av studieplats
16.7.2021 kl. 15.00 Sista inlämningsdag för examensbetyg  eller de slutliga vitsorden (sökande som under våren 2021 avlägger IB- eller EB-examen eller en utländsk examen, som ger behörighet till motsvarande högskolestudier)
2.8.2021 kl. 15.00 Antagning från reservplatser upphör

Vem kan söka?

Alla sökande måste bevisa allmän behörighet för högskolestudier. Du är behörig att söka, om du har avlagt eller avlägger någon av de följande utbildningarna under ansökningsvåren:

 • Finländsk studentexamen
 • International Baccalaureate-examen (IB)
 • European Baccalaureate-examen (EB)
 • Deutsches Internationales Abitur-examen (DIA) eller Reifeprüfung-examen (RP) i Finland
 • En utländsk examen, som i landet i fråga ger behörighet till motsvarande högskolestudier
 • Yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesutbildning (531/2017)
 • Advanced International Certificate of Education-examen (AICE) 

Dessutom (inom urvalsgrupp II) är också de sökande behöriga:

 • som har beviljats studierätt för högskoleexamen i Finland
 • som har avlagt en högskoleexamen i Finland eller har avlagt en utländsk examen som motsvarar minst kandidatexamen.

Urvalet till Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -kandidatprogrammet sker på basis av vitsord i antingen SAT- provet, studentexamen, IB-, EB- eller DIA-/RP-examen. I urvalsgrupp I sker urval på basis av de vitsord den sökande fått i studentexamen eller i IB-, EB- eller DIA-/RP-examen. I urvalsgrupp II sker urvalet på basis av resultat för SAT-prov. 

Ansökningsalternativ och kvoter

Aalto universitetet erbjuder ett engelskspråkigt kandidatprogram inom det tekniska området. Inom Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology- kandidatprogram 2021 finns det fem ansökningsalternativ.

Hur ansöker jag?

Ansökan till Aaltos engelskspråkiga kandidatprogram ordnas en gang om året via den nationella Studieinfo-tjänsten. Där hittar du även hela Aalto-universitetets utbildningsutbud.

Studieinfo.fi

Vänligen notera att du kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen i utbildning som börjar inom samma termin (Bestämmelsen om en högskoleplats).

Mera information gällande bestämmelsen om en högskoleplats (studieinfo.fi)

Urvalet

Urvalet till Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -kandidatprogrammet sker på basis av vitsord i antingen SAT- provet, studentexamen, IB-, EB- eller DIA-/RP-examen. I urvalsgrupp I sker urval på basis av de vitsord den sökande fått i studentexamen eller i IB-, EB- eller DIA-/RP- examen. I urvalsgrupp II sker urvalet på basis av resultat för SAT- prov.

Ifall du uppfyller villkoren för båda urvalsgrupper kan du beaktas både i urvalsgrupp I och urvalsgrupp II. Du behöver inte välja själv i vilken urvalsgrupp du söker, utan alla sökande beaktas automatiskt i båda urvalsgrupper.    

Ansökan och dess bilagor

Bilagor bifogas vid ansökningsblanketten inom följande deadlines. Alla sökande måste bevisa allmän behörighet för högskolestudier med bilagor som bevisar behörighet.

Bilagor bifogas vid ansökningsblanketten i Studieinfo, helst som PDF filer. Efter du har skickat din ansökan får du en bekräftelse meddelande i din e-postadress. Du kan ändra ansökan och ladda upp bilagor i Min Studieinfo-tjänsten. Om du inte kan logga in till Min Studieinfo-tjänsten, kan du ändra din ansökan och ladda upp bilagor via länken i e-post-bekräftelsen. Du kan ändra din ansökan bara under ansökningstiden. Efter att ansökningstiden gått ut kan du ladda upp och ändra bilagor inom de bilaga specifika deadlines. Du kan se de bilaga specifika deadlines nedan och i ansökningsblanketten.

Anvisningar för hur man fyller i ansökningsblanketten (studieinfo.fi)

Språkkrav

Undervisning i kandidatsprogrammet Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology hålls på engelska, vilket betyder att studerande förutsättes ha goda kunskaper i engelska.

Du behöver inte lämna in ett enskilt språkprovresultat. I Urvalsgrupp II räcker SAT-provet som bevis av den sökandes språkkunskaper. 

Läsårsavgifter och stipendier

I Finland har läsårsavgifter tagits i bruk för studerande som inte är medborgare i länder som är EU- eller EES-medlemmar eller i Schweiz. Läsårsavgifterna gäller utbildning som ordnas på engelska och som leder till en examen.

Antagningsresultat

Antagningsresultat publiceras i Studieinfo- tjänsten senast 4.6.2021. Urvalets resultat ser du genom att logga in till Min studieinfo- tjänsten. Utbildningsstyrelsen skickar även ett elektroniskt resultatbrev till alla sökande. 

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter och öppethållningstider för Aalto-universitetets ansökningsservice finns på sidan Kontaktuppgifter.

Ansökningsalternativen

Students doing group work in the laboratory

Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology - Chemical Engineering

Do you want to apply mathematics and computational techniques to chemistry, biochemistry, life sciences, and chemical engineering? In the Chemical Engineering major, you have an opportunity to excel in these and many other fields with a solid and modern engineering background which you will get in this programme. This unique combination of skills opens up great future career opportunities in research, applied engineering, or management. A chemical engineer with a responsible mindset can have a huge positive impact to the quality of lives for many, and help to improve environment.

Utbildningsutbud
computational engineering - aalto university

Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology - Computational Engineering

Do you want to know how things work? Are you interested in simulating the physical world using computers? Come study Computational Engineering at Aalto!

Utbildningsutbud
Aalto University / students in a class room / photography Aino Huovio

Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology - Data Science

Data science gives you the foundations to become a top-level expert in the modern knowledge society. You will obtain the required skills to solve real-world problems using methods of algorithm design, machine learning, artificial intelligence, statistical inference, operations research, and optimization.

Utbildningsutbud
Aalto University / students in the corridor / photography Aino Huovio

Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology - Digital Systems and Design

Digital Systems and Design educates specialists in various fields of digital systems. This major gives you competence in engineering design, as well as project planning and management, employing tools from embedded systems, control theory, and signal processing.

Utbildningsutbud
Aalto University / two students working together in a co-working space / photography Aino Huovio

Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology - Quantum Technology

Are you fascinated by quantum physics? Do you want to create real-world applications? Come study Quantum Technology at Aalto University!

Utbildningsutbud
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat