Ansökning till Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -kandidatprogrammet, teknologie kandidat- och diplomingenjörexamen (3 år + 2 år)

Ansökan till det engelskspråkiga Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -kandidatprogrammet ordnas 8.-22.1.2020. De sökande som valts får examensstudierätt både till lägre examen, teknologie kandidat och till högre examen, diplomingenjör. Urvalet till de engelsksspråkiga tekniska kandidatutbildningarna sker på basis av vitsord i antingen SAT- provet, studentexamen, IB-, EB- eller DIA-/RP-examen.

Student Life

Tidtabell för urval

Ansökan till Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -kandidatprogram ordnas en gång i året under vårens första gemensamma ansökan.

Tidtabell för urval 2020

7.12.2019 SAT subject test avlagts senast
8.1.2020 kl. 8.00 Ansökningstid för vårens första gemensamma ansökan börjar
22.1.2020 kl. 15.00 Ansökningstid för vårens första gemensamma ansökan utgår
29.1.2020 kl. 15.00

Sista inlämningsdag för bilagorna som bevisar skyldighet att betala läsårsavgifter (alla sökande)

OCH

Sista inlämningsdag för bilagorna som bevisar behörighet för högskolestudier (sökande som har avlagt examen före våren 2020 och sökande som kommer att avlägga utländsk examen, som ger behörighet till motsvarande högskolestudier, under våren 2020)

14.3.2020 De krävda SAT-proven avlagts senast
8.4.2020 kl. 15.00 Sista inlämningsdag för bilagorna som bevisar behörighet (sökande som avlägger IB-, EB- eller RP-/DIA-examen under våren 2020 ska lämna in dokument som bevisar senaste vitsord, t.ex. predicted grades)
21.4.2020 kl. 15.00 SAT- provets officiella resultat skall lämnas in senast
1.6.2020 Examen som bevisar behörighet måste vara avlagt senast (sökande som avlägger yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen under våren 2020)

5.6.2020

Resultaten för vårens första gemensamma ansökan publiceras senast

10.7.2020 kl. 15.00 Sista dagen för mottagning av studieplats
15.7.2020 kl. 15.00 Sista inlämningsdag för examensbetyg  eller de slutliga vitsorden (sökande som under våren 2020 avlägger IB- eller EB-examen eller en utländsk examen, som ger behörighet till motsvarande högskolestudier)
31.7.2020 kl. 15.00 Antagning från reservplatser upphör

Vem kan söka?

Alla sökande måste bevisa allmän behörighet för högskolestudier. Du är behörig att söka, om du har avlagt eller avlägger någon av de följande utbildningarna under ansökningsvåren:

  • Finländsk studentexamen
  • International Baccalaureate-examen (IB)
  • European Baccalaureate-examen (EB)
  • Deutsches Internationales Abitur-examen (DIA) eller Reifeprüfung-examen (RP) i Finland
  • En utländsk examen, som i landet i fråga ger behörighet till motsvarande högskolestudier
  • Yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesutbildning (531/2017)
  • Advanced International Certificate of Education-examen (AICE) i Finland

Urvalet till Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -kandidatprogrammet sker på basis av vitsord i antingen SAT- provet, studentexamen, IB-, EB- eller DIA-/RP-examen. I urvalsgrupp I sker urval på basis av de vitsord den sökande fått i studentexamen eller i IB-, EB- eller DIA-/RP-examen. I urvalsgrupp II sker urvalet på basis av resultat för SAT-prov. 

Ansökningsalternativ och kvoter

Aalto universitetet erbjuder ett engelskspråkigt kandidatprogram inom det tekniska området. Inom Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology- kandidatprogram 2020 finns det fem ansökningsalternativ.

Hur ansöker jag?

Ansökan till Aaltos engelskspråkiga kandidatprogram ordnas en gang om året under vårens första gemensamma ansökan. I höstens gemensamma ansökan är det inte möjligt att söka till Aalto-universitetets kandidatprogram.

Alla ansökningar görs via den nationella Studieinfo-tjänsten. Där hittar du även hela Aalto-universitetets utbildningsutbud.

Studieinfo.fi

Urvalet

Urvalet till Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -kandidatprogrammet sker på basis av vitsord i antingen SAT- provet, studentexamen, IB-, EB- eller DIA-/RP-examen. I urvalsgrupp I sker urval på basis av de vitsord den sökande fått i studentexamen eller i IB-, EB- eller DIA-/RP- examen. I urvalsgrupp II sker urvalet på basis av resultat för SAT- prov.

Ifall du uppfyller villkoren för båda urvalsgrupper kan du beaktas både i urvalsgrupp I och urvalsgrupp II. Du behöver inte välja själv i vilken urvalsgrupp du söker, utan alla sökande beaktas automatiskt i båda urvalsgrupper.    

Ansökan och dess bilagor

Bilagor bifogas vid ansökningsblanketten inom följande deadlines. Alla sökande måste bevisa allmän behörighet för högskolestudier med bilagor som bevisar behörighet.

Bilagor bifogas vid ansökningsblanketten i Studieinfo, helst som PDF filer. Efter du har skickat din ansökan får du en bekräftelse meddelande i din e-postadress. Du kan ändra ansökan och ladda upp bilagor i Min Studieinfo-tjänsten. Om du inte kan logga in till Min Studieinfo-tjänsten, kan du ändra din ansökan och ladda upp bilagor via länken i e-post-bekräftelsen. Du kan ändra din ansökan bara under ansökningstiden. Efter att ansökningstiden gått ut kan du ladda upp och ändra bilagor inom de bilaga specifika deadlines. Du kan se de bilaga specifika deadlines nedan och i ansökningsblanketten.

Anvisningar för hur man fyller i ansökningsblanketten (studieinfo.fi)

Språkkrav

Undervisning i kandidatsprogrammet Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology hålls på engelska, vilket betyder att studerande förutsättes ha goda kunskaper i engelska.

Du behöver inte lämna in ett enskilt språkprovresultat. I Urvalsgrupp II räcker SAT-provet som bevis av den sökandes språkkunskaper. 

Läsårsavgifter och stipendier

I Finland har läsårsavgifter tagits i bruk för studerande som inte är medborgare i länder som är EU- eller EES-medlemmar eller i Schweiz. Läsårsavgifterna gäller utbildning som ordnas på engelska och som leder till en examen.

Antagningsresultat

Värens första gemensamma ansökningens resultat publiceras i Studieinfo- tjänsten senast 5.6.2020. Urvalets resultat ser du genom att logga in till Min studieinfo- tjänsten. Utbildningsstyrelsen skickar även ett elektroniskt resultatbrev till alla sökande.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter och öppethållningstider för Aalto-universitetets ansökningsservice finns på sidan Kontaktuppgifter.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat