Ansökning till Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -kandidatprogrammet, teknologie kandidat- och diplomingenjörexamen (3 år + 2 år)

Ansökan till det engelskspråkiga Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -kandidatprogrammet ordnas 9.- 23.1.2019. De ansökande som valts får examensstudierätt både till lägre examen, teknologie kandidat och till högre examen, diplomingenjör. Urvalet till de engelsksspråkiga tekniska kandidatutbildningarna sker på basis av vitsord i antingen SAT- provet, studentexamen, IB-, EB- eller RP-/DIA-examen.

Student Life

Tidtabell för urval

Ansökan till Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -kandidatprogram ordnas en gång i året under vårens gemensamma ansökan.

Tidtabell för urval 2019

9.1.2019 kl. 8.00 Ansökningstid 1 för vårens gemensamma ansökan börjar
23.1.2019 kl. 15.00 Ansökningstid 1 för vårens gemensamma ansökan utgår
30.1.2019 kl. 15.00

Sista inlämningsdag för bilagorna som bevisar skyldighet att betala läsårsavgifter (alla sökande)

Sista inlämningsdag för bilagorna som  bevisar behörighet för högskolestudier (sökande som har avlagt examen före våren 2019 och sökande som kommer att avlägga utländsk examen, som ger behörighet till motsvarande högskolestudier, under våren 2019)

10.4.2019 kl. 15.00 Sista inlämningsdag för bilagorna som bevisar behörighet (sökande som avlägger IB-, EB- eller RP-/DIA-examen under våren 2019 ska lämna in en document som bevisar senast vistord, t.ex. predicted grades)
4.5.2019 De krävda SAT-proven avlagts senast
6.6.2019 kl. 15.00 Sista inlämningsdag för bilagorna som bevisar behörighet (sökande som avlägger finsk yrkesexamen under våren 2019)
11.6.2019 kl. 15.00 SAT- provets officiella resultat skall lämnas in senast
28.6.2019 Resultaten för gemensamma ansökan publiceras senast
8.7.2019 kl. 15.00 Sista dagen för mottagning av studieplats (för dem som blivit antagna före 28.6.2019)
12.7.2019 kl. 15.00 Sista inlämningsdag för examensbetyg  eller de slutliga vitsorden (sökande som under våren 2019 avlägger IB- eller EB-examen eller en utländsk examen, som ger behörighet till motsvarande högskolestudier)
31.7.2019 kl. 15.00 Antagning från reservplatser upphör

Vem kan söka?

Alla sökande måste bevisa allmän behörighet för högskolestudier. Du är behörig att söka, om du har avlagt eller avlägger någon av de följande utbildningarna under ansökningsvåren:

  • Finländsk studentexamen
  • International Baccalaureate-examen (IB)
  • European Baccalaureate-examen (EB)
  • Reifeprüfung-examen (RP) eller Deutsches Internationales Abitur-examen (DIA) i Finland
  • En utländsk examen, som i landet i fråga ger behörighet till motsvarande högskolestudier
  • Yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesutbildning (531/2017)
  • Advanced International Certificate of Education-examen (AICE) i Finland

Urvalet till Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -kandidatprogrammet sker på basis av vitsord i antingen SAT- provet, studentexamen, IB-, EB- eller RP-/DIA-examen. I urvalsgrupp I sker urval på basis av de vitsord den sökande fått i studentexamen eller i IB-, EB- eller RP-/DIA-examen. I urvalsgrupp II sker urvalet på basis av resultat för SAT-prov. 

Ansökningsalternativ och kvoter

Aalto universitetet erbjuder ett engelskspråkigt kandidatprogram inom det tekniska området. I Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology- kandidatprogram 2019 erbjuds fem ansökningsalternativ.

Hur ansöker jag?

Ansökan till Aaltos engelskspråkiga kandidatprogram ordnas en gång i året under vårens första ansökningstid i den nationella gemensamma ansökan till högskolor. I höstens gemensamma ansökan är det inte möjligt att söka till Aalto-universitetets kandidatprogram.

Alla ansökningar görs via den nationella Studieinfo-tjänsten. Där hittar du även hela Aalto-universitetets utbildningsutbud.

Studieinfo.fi

Urvalet

Urvalet till Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -kandidatprogrammet sker på basis av vitsord i antingen SAT- provet, studentexamen, IB-, EB- eller RP-/DIA-examen. I urvalsgrupp I sker urval på basis av de vitsord den sökande fått i studentexamen eller i IB-, EB- eller RP-/DIA- examen. I urvalsgrupp II sker urvalet på basis av resultat för SAT- prov.

Ansökan och dess bilagor

Begärda bilagor måste levereras inom följande deadlines.

Bilagor bifogas vid ansökningsblanketten i Studieinfo, helst som PDF filer. Efter du har skickat din ansökan får du en bekräftelse meddelande i din e-postadress. Du kan ändra ansökan och ladda upp bilagor i Min Studieinfo-tjänsten. Om du inte kan använda Min Studieinfo-tjänsten, kan du ändra din ansökan och ladda upp bilagor via länken i e-post-bekräftelsen. Du kan ändra din ansökan bara under ansökningstiden. Efter att ansökningstiden gått ut kan du ladda upp och ändra bilagor inom de bilaga specifika deadlines. Du kan se de bilaga specifika deadlines i ansökningsblanketten. (Uppdaterad 17.12.2018)

Anvisningar för hur man fyller i ansökningsblanketten (studieinfo.fi)

Språkkrav

Undervisning i kandidatsprogrammet Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology hålls på engelska, vilket betyder att studerande förutsättes ha goda kunskaper i engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

I Finland har läsårsavgifter tagits i bruk för studerande som inte är medborgare i länder som är EU- eller EES-medlemmar eller i Schweiz. Läsårsavgifterna gäller utbildning som ordnas på engelska och som leder till en examen.

Antagningsresultat

Den gemensamma ansökningens resultat publiceras i Studieinfo- tjänsten senast 28.6.2019. Urvalets resultat ser du genom att logga in till Min studieinfo- tjänsten. Utbildningsstyrelsen skickar även ett elektroniskt resultatbrev till alla sökanden.

Uppdaterat 27.6.2019: Resultat för Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -kandidatprogrammet har publicerats i Studieinfo-tjänsten 27.6.2019. Utbildningsstyrelsen skickar ett elektroniskt resultatbrev till alla sökanden senast 28.6.2019.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter och öppethållningstider för Aalto-universitetets ansökningsservice finns på sidan Kontaktuppgifter.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat