Utbildningsutbud

Chemical Engineering, Bachelor of Science (Technology), Master of Science (Technology)

Lokala och globala utmaningar orsakade av den globala uppvärmningen, pandemier eller överkonsumtion blir allt mer komplexa och akuta. Det krävs tvärvetenskapliga åtgärder för att lösa dem. Huvudämnet Chemical Engineering utgör en starkt mångvetenskaplig utbildning som innefattar matematik, beräkningsverktyg, kemi, biokemi, biovetenskap och kemiteknik. Programmet ger dig sådana insikter i modern kemiteknik som behövs för att bidra till lösningar för ett mer hållbart framtida samhälle. Denna unika kombination av färdigheter ger spännande framtida karriärmöjligheter inom vetenskaplig forskning eller företagsforskning, tillämpad teknik eller ledningsuppdrag. En kemiingenjör med ett ansvarsfullt förhållningssätt kan ha en enorm positiv inverkan på många människors livskvalitet och bidra till att skydda vår miljö.
Students in lab with protective gear

Examen:

Teknologie kandidat + diplomingenjör

Ansökningsperiod:

3.1.2024 – 17.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för kemiteknik

Läsårsavgifter:

€12000/år (kandidat studier) + €15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökning till Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -kandidatprogrammet, teknologie kandidat- och diplomingenjörexamen (3 år + 2 år)

Utbildningens beskrivning

Huvudämnet Chemical Engineering, som ingår i kandidatprogrammet Aalto Bachelor’s Programme in Science and Technology, ger de studerande sådana grundläggande färdigheter och kunskaper som behövs i övergången från ett fossilbaserat till ett hållbart samhälle. Att nyttja naturresurser är viktigt för ett hållbart sätt att leva och kommer att vara avgörande för framtida ekonomisk tillväxt, eftersom det även kommer att medföra nya möjligheter för affärsverksamhet. 

Tyngdpunkten inom huvudämnet ligger på bioteknik och biomaterial, som komplement till grunderna i matematik och programmering som ingår i grundstudierna. Med hjälp av de verktyg som erbjuds inom kemin, biokemin, biotekniken och ingenjörsvetenskapen ger huvudämnet en inblick i hur ett biobaserat perspektiv kan bidra till att hitta nya lösningar för att göra världen mer hållbar och skapa innovativa produkter och lösningar för tillämpningar, från byggmaterial och textilier till biobränslen och medicin. 

Efter att ha utexaminerats från huvudämnet har de utexaminerade  

en omfattande förståelse för grundläggande principer i matematik och programmering för att bygga vidare på deras ingenjörskunskaper. 

ha en bred bas inom kemi, fysikalisk kemi och biokemi som de utvecklar vidare i magisterstudierna. 

har lärt sig att arbeta i en tvärvetenskaplig miljö för att arbeta med samhällsutmaningar. Under flera kurser exponeras eleverna för kunskap och idéer från t.ex. BIZ eller ARTS. 

känna till de grundläggande förutsättningarna för hållbara processer på området bioprodukter och bioteknik. 

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket för kandidatprogrammet och huvudämnet är engelska, vilket innebär att alla kurser och tentamina är på engelska. För studerande med tillräckligt god finska är det möjligt att genomföra biämnet på 20–25 studiepoäng som hör till examen på finska.

Magisterstudierna kan också genomföras helt och hållet på engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga kandidatprogram vid Aalto-universitetet är 12 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Kandidatexamen (180 studiepoäng) består av grundstudier inom programmet (65 studiepoäng matematik, programmering, produktionsekonomi, obligatoriska språk, Aalto-studier, introduktion), huvudämnet Chemical Engineering (65 studiepoäng inklusive kandidatarbete och seminarium), biämnet (20–25 studiepoäng) och fritt valbara studier (25–30 studiepoäng).  

Mer information om studierna och undervisningsplanen finns i Studentguiden. Vissa förändringar kan ske i kursutbudet för läsåren 2024–2026 — de nya undervisningsplanerna publiceras i april 2024 och blir samtidigt tillgängliga i Studentguiden

Studierna ger dig grundläggande kunskaper i kemi och biokemi. Därtill får du insikter i materialvetenskap och polymerteknik, förnybara råvaror, produktdesign och relaterade industriprocesser. I studierna ingår ett kandidatarbete om ett ämne som anknyter till dina studier. 

Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology

Inriktningsalternativ

Huvudämnet i kandidatexamen är Chemical Engineering.

Internationell verksamhet

Studiemiljön vid Aalto-universitetet är starkt internationell och studierna genomförs i mångkulturella grupper. Aalto-universitetet erbjuder också olika möjligheter att utveckla din globala kompetens genom att t.ex. avlägga en del av examen utomlands vid ett internationellt partneruniversitet, gå en sommarkurs utomlands eller fungera som tutor för första årets studerande. 

Möjlighet till fortsatta studier

Efter att ha utexaminerats från Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology med huvudämnet Chemical Engineering har du rätt att fortsätta studera inom följande magisterprogrammet vid högskolan för kemiteknik:

 • Bioproducts Engineering

Genom att genomföra ytterligare några kurser är det också möjligt att fortsätta studier vid något av följande magisterprogramm vid högskolan för kemiteknik:

 • Biotechnology 
 • Chemical and Metallurgical Engineering
 • Chemistry and Materials Science
 • Master's Programme in Life Science Technologies, major Biosystems and Biomaterials Engineering

Efter utexaminering kan du arbeta i gränslandet mellan naturvetenskap, ingenjörsvetenskap och programmering inom kemi- eller bioteknikindustrin eller inom ett område relaterat till biovetenskap. 

Mer information om studiemöjligheterna finns i Studentguiden

Karriärmöjligheter

Detta huvudämne möjliggör många olika studiestigar på magisternivå, vilket i sin tur öppnar många nya dörrar efter utexamineringen. Utexaminerade från våra magisterprogram kan 

 • arbeta i forsknings-, strategi- eller förvaltningspositioner inom skogs- eller kemiindustrin eller inom relaterade företag (t.ex.  Metsä, Stora Enso, UPM, Andritz, Valmet, Kemira) 
 • arbeta vid ledande ingenjörskonsultföretag (t.ex. Sweco, AFRY) 
 • arbeta som expert inom stora energiföretag (t.ex. St1, Neste, Fortum) 
 • upptäcka en karriär som entreprenör och grundare av ett företag 
 • fortsätta inom en akademisk karriär. 

Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som stöder studerandes sysselsättning i Finland och utomlands. Tack vare den flexibla undervisningsplanen arbetar kan Aalto-studerande arbeta redan under studietiden och säkrar på så vis instegspositioner redan innan utexamineringen. 

Tyngdpunkter inom forskning

Forskningen vid Högskolan för kemiteknik är inriktad på skogsteknik, kemiteknik, industriell bioteknik, materialvetenskap och nanoteknik, bearbetning av metaller och mineraler samt energiteknik. Forskningssamfundet strävar efter hållbara lösningar och genombrott för den biologiska och cirkulära ekonomin genom vetenskaplig och teknisk spetskompetens. De studerande har möjlighet att interagera med ledande forskare inom sina respektive områden och delta i spetsforskningsprojekt. 

Samarbete med andra aktörer

Aalto-universitetet har nära kopplingar till företagsvärlden. Vår akademiska personal samarbetar med de största företagen i Finland, och universitetet stöder uppkomsten av mindre innovativa startupföretag runtom på campus. Detta samarbete säkerställer att vår utbildning ligger nära företagens behov och hjälper våra utexaminerade att komma i gång med sina yrkeskarriärer. Olika kurser bjuder ofta in experter från industrin som gästföreläsare. 

Aalto-universitetet har också flera avtal om studentutbyte med andra universitet runtom i världen. Du kommer att få möjlighet att åka på studentutbyte och vår personal kommer att vägleda dig genom denna process. 

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Chatta med våra studerande
Group of students taking a selfie on the Aalto University Campus

Lära känna oss

Three happy students in overalls in the Aalto University metro entrance

Studera vid Aalto

Här vid Aalto-universitetet tror vi på kraften hos nyfikenhet och uppmuntrar de studerande till att utforska det okända samtidigt som de lär sig och gör saker på ett helt nytt sätt.

Otaniemi_Summer

Detta är Finland

Finlands utmärkta rykte kring utbildning kombinerat med många olika kurser som erbjuds på engelska gör Finland till en attraktiv studiedestination för internationella studenter. Finland kan stoltsera med den största teknikhubben i de nordiska länderna och är världsledande inom informationsteknik, handel, design och många andra akademiskt centrerade områden.

Studera vid Aalto
Aalto University / Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology students

Engelskspråkigt tekniskt kandidatprogram lockar studerande från hela världen – bekanta dig med tre av dem: Dylan, Anna och Ishaan

I september 2018 började 39 studerande på Aalto-universitetets nya engelskspråkiga tekniska kandidatprogram. Cirka en tredjedel av studerandena inom huvudämnena Data Science och Digital Systems and Design är finländska och två tredjedelar internationella studerande.

Nyheter

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för teknikvetenskaper

För frågor om de studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper

[email protected]

Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, kontakta ansökningsservicen

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: