Utbildningsutbud

Data Science, Bachelor of Science (Technology), Master of Science (Technology)

Data Science ger dig grunden för att bli en expert på högsta nivå i det moderna kunskapssamhället. Du får den kompetens som krävs för att lösa verkliga problem med hjälp av metoder för utformning av algoritmer, maskininlärning, artificiell intelligens, statistisk inferens, operationsanalys och optimering.
Aalto University / students in a class room / photography Aino Huovio

Examen:

Teknologie kandidat + diplomingenjör

Ansökningsperiod:

3.1.2024 – 17.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för teknikvetenskaper

Läsårsavgifter:

€12000/år (kandidat studier) + €15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökning till Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -kandidatprogrammet, teknologie kandidat- och diplomingenjörexamen (3 år + 2 år)

Utbildningens beskrivning

Data science är ett av huvudämnena i det engelskspråkiga kandidatprogrammet Aalto Bachelor’s Programme in Science and Technology. Det är ett tvärvetenskapligt område som är inriktat på studier av vetenskapliga metoder som används för att extrahera kunskap från data och bygga upp modeller som hanterar komplexa problem. Området använder sig av tekniker och teorier från de breda områdena matematik, statistik, informationsvetenskap och datavetenskap.

En kandidatexamen från huvudämnet ger dig den kompetens som krävs för att bli en ledande digitaliseringsexpert inom handel och industri, vetenskap eller teknik. När du har slutfört dina studier kommer du att kunna hantera stora datamängder, göra välgrundade slutsatser från data och bygga datadrivna modeller som gör korrekta prognoser eller fattar intelligenta beslut.

Under hela studietiden läggs vikt på grunden som matematik, statistik och beräkningar utgör, och på att bygga upp en stark bakgrund inom datavetenskap, vilket inte bara kommer att utbilda dig inom befintliga tekniker, utan också göra det möjligt för dig att följa utvecklingen på detta snabbt föränderliga område.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är engelska i kandidatprogrammet och huvudämnet. Programmet är helt och hållet på engelska, vilket innebär att alla kurser och tentamina är på engelska. För studerande med tillräckligt god finska är det möjligt att genomföra biämnet på 20–25 studiepoäng som hör till examen på finska.

Magisterstudierna kan också genomföras helt och hållet på engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga kandidatprogram vid Aalto-universitetet är 12 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Kandidatexamen (180 studiepoäng) består av grundstudier inom programmet (65 studiepoäng matematik, programmering, produktionsekonomi, obligatoriska språk, Aalto-studier, introduktion), huvudämnet Data Science (65 studiepoäng inklusive kandidatarbete och seminarium), biämnet (20–25 studiepoäng) och fritt valbara studier (25–30 studiepoäng).

Mer information om utbildningens innehåll och undervisningsplan hittar du i Studentguiden. Vissa förändringar kan ske i kursutbudet för läsåren 2024–2026 — de nya undervisningsplanerna publiceras i april 2024 och blir samtidigt tillgängliga i Studentguiden

Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology

Inriktningsalternativ

Huvudämnet i kandidatexamen är Data Science. Som studerande inom huvudämnet Data Science är du berättigad att fortsätta dina studier på magisternivå vid Aalto-universitetet. Huvudämnet ger dig en god grund för fortsatta studier vid Aalto-universitetets magisterprogram, till exempel huvudämnena Machine Learning, Data Science och Artificial Intelligence inom magisterprogrammet Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences, eller magisterprogrammet Master’s Programme in Mathematics and Operations Research.

Internationell verksamhet

Studiemiljön vid Aalto-universitetet är starkt internationell och studierna genomförs i mångkulturella grupper. Ett tecken på detta är att ca 20 % av professorerna vid institutionen för datateknik och institutionen för matematik och systemanalys kommer från utanför Finland.

Aalto-universitetet erbjuder också olika möjligheter att utveckla sin globala kompetens genom att t.ex. avlägga en del av examen utomlands vid ett internationellt partneruniversitet, genomföra praktik utomlands, gå en sommarkurs utomlands eller fungera som tutor för första årets studerande.

Möjlighet till fortsatta studier

Kandidatexamen ger dig en god grund för fortsatta studier vid Aalto-universitetets magisterprogram, till exempel huvudämnen inom Computer, Communication and Information Sciences (CCIS), Mathematics and Operations Research, Life Science Technologies och Electrical Engineering. Som studerande i huvudämnet Data Science är du berättigad att fortsätta dina studier på magisternivå.

Mer information hittar du i Studentguiden.

Karriärmöjligheter

Programmet syftar till att utbilda yrkesverksamma i en rad olika verksamheter. Utexaminerade från programmet får den bakgrund de behöver för att börja arbeta som dataforskare, ingenjörer eller teknikföretagare, bland andra yrken.

Dessutom förbereder programmet de studerande för fördjupade studier i ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och matematik, så att utexaminerade från programmet är väl rustade för att genomföra magisterstudier, vilket ger dem möjlighet att utöva yrken, t.ex. bli ingenjörer, affärsanalytiker, industriforskare, teknikledare, tekniska chefer i tvärvetenskapliga team och mer.

Tyngdpunkter inom forskning

Aalto-universitetet bedriver forskning i världsklass i datavetenskap och relaterade områden. De studerande har möjlighet att interagera med ledande forskare inom sina respektive områden och delta i spetsforskningsprojekt.

Samarbete med andra aktörer

Institutionen för datateknik och institutionen för matematik och systemanalys bedriver nära forskning med nationella och internationella företag och forskningsinstitut inom området. Aalto är exempelvis en ledande partner i Finnish Center for Artificial Intelligence (FCAI), vilket inkluderar samarbete med företag med ett intresse i AI. Detta intresse kan omfatta spetsforskning, personalutbildning, studentsamarbete och rekrytering av unga talanger samt tekniköverföring.

Aalto University / students in a class room / photography Aino Huovio

Data Science alumni

See stories and career paths of alumni who have studied Data Science at Aalto.

Studera vid Aalto

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Group of students taking a selfie on the Aalto University Campus

Get to know us

Aalto University / Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology students

Engelskspråkigt tekniskt kandidatprogram lockar studerande från hela världen – bekanta dig med tre av dem: Dylan, Anna och Ishaan

I september 2018 började 39 studerande på Aalto-universitetets nya engelskspråkiga tekniska kandidatprogram. Cirka en tredjedel av studerandena inom huvudämnena Data Science och Digital Systems and Design är finländska och två tredjedelar internationella studerande.

Nyheter
Aalto University / students in a class room / photography Aino Huovio

Data Science - Student testimonials

See what our students think about studying in the Data Science major.

Studera vid Aalto
Aalto University / students in a class room / photography Aino Huovio

Data Science alumni

See stories and career paths of alumni who have studied Data Science at Aalto.

Studera vid Aalto
Three happy students in overalls in the Aalto University metro entrance

Studera vid Aalto

Här vid Aalto-universitetet tror vi på kraften hos nyfikenhet och uppmuntrar de studerande till att utforska det okända samtidigt som de lär sig och gör saker på ett helt nytt sätt.

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för teknikvetenskaper

För frågor om de studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper

bsc.tech(at)aalto.fi

Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, kontakta ansökningsservicen

[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: