Opiskelijan tukipalvelut

Opintotuki

Opiskeluaikaisen toimeentulon turvaamiseen on mahdollista saada opintotukea, joka koostuu opintorahasta ja opintolainan valtiontakauksesta.

Opintotuen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat oppilaitokseen hyväksyminen, päätoiminen opiskelu, opinnoissa edistyminen ja taloudellisen tuen tarve. Opintotukea voivat saada Suomen kansalaiset ja tietyin ehdoin myös muiden maiden kansalaiset.

Voit hakea opintotukea Kelan asiointipalvelun kautta.

Tarkempaa tietoa opintotuesta sekä muista opintoetuuksista löydät Kelan verkkosivuilta. Jos sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä

Asumismenoihin on mahdollista hakea yleistä asumistukea.

Anna palautetta sivusta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: