Opiskelijan tukipalvelut

Opiskelijoiden lakisääteinen vakuutusturva

Opiskellessa sattuneet tapaturmat ja vahingot.

Aalto-yliopistolla on vakuutusyhtiö If:ssa yliopiston opiskelijoita koskeva lakisääteinen tapaturmavakuutus, jonka vakuutusturva perustuu opiskelutapaturman korvaamisesta annettuun lakiin (Laki opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta 1318/2002).  Lain nojalla korvataan tapaturma, joka on sattunut opiskeluun liittyvässä käytännön harjoittelutyössä. Turvan piiriin kuuluu käytännön opetus oppilaitoksessa sekä palkaton käytännön työharjoittelu oppilaitoksen ulkopuolisella työpaikalla. Mikäli työharjoittelusta maksetaan palkkaa, opiskelija kuuluu palkanmaksajan tapaturmavakuutuksen piiriin.

Opiskelijoita koskeva tapaturmavakuutus on voimassa ulkomailla suoritettavan opiskelun tai harjoittelun aikana, mikäli ulkomainen opiskelu tai harjoittelu kuuluu opiskelijan opetussuunnitelmaan suomalaisessa oppilaitoksessa. Ulkomaille matkustettaessa suositellaan ottamaan matkavakuutus, joka täydentää vakuutusturvaa myös matkasairauksien, matkan keskeytymisen ja peruutusten varalta.

On huomattava, että kyseessä on tapaturmavakuutus, joka koskee vain käytännön opetusta sekä palkatonta käytännön työharjoittelua. Opiskelijat eivät siten ole Aalto-yliopiston puolesta vakuutettuja esimerkiksi luennoilla tai muuten yliopiston tiloissa sattuneissa tapaturmissa, ainoastaan käytännön töiden yhteydessä (esimerkiksi studiot, pajat, laboratorio- ja maastoharjoitukset).

Miten toimin työtapaturman sattuessa? (aalto.fi, vaatii kirjautumisen)

Lisätietoja: Matti Niemelä, [email protected], puh. 050 369 7809

Anna palautetta sivusta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: