Språk- och kommunikationsstudier

Portugisiska

Portugisiska är ett av de mest talade språken i världen. Utöver i Portugal talas portugisiska även i Brasilien och i många afrikanska länder, och totalt talas språket av ungefär 200 miljoner människor. För finländska företag är i synnerhet Brasilien ett allt viktigare marknadsområde. I affärsverksamhet är det till stor fördel att kunna språket och känna till kulturen.

Kurserna i portugisiska är öppna för alla studerande vid Aalto.

I EK-examen är det möjligt att inkludera kurser i portugisiska (från grunderna) till en omfattning av 6 studiepoäng i studierna i språk och kommunikation.

Kurser 2022–2024

Kontaktlärare

Hans-Joachim Schulze

Lektor, Teamledare

Ge respons

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: