Språk- och kommunikationsstudier

Kandidatseminarium

Språkcentret ordnar undervisning i vetenskapligt skrivande och talkommunikation som en del av kandidatseminarierna vid de olika institutionerna och högskolorna. Språkcentrets del består av föreläsningar samt arbete i smågrupper eller individuella mottagningar för att ge och ta emot respons. De praktiska arrangemangen kring undervisningen varierar efter praxis för huvudämnena i de olika högskolorna. För svenskspråkiga studerande ordnas ett separat kandidatseminarium för studerande vid alla tekniska högskolor samt arkitektur och landskapsarkitektur. Koordinator för det svenskspråkiga kandidatseminariet är Henrik Wallén.

Vetenskapligt skrivande 

Avsnitten som behandlar vetenskapligt skrivande ger de studerande de grundläggande färdigheterna som behövs för att skriva kandidatarbetet. På föreläsningarna behandlas bl.a. skrivprocessen, uppbyggnaden av en vetenskaplig text, stilistik, referenser och ett vårdat och ledigt språk. Varje studerande får också respons på sin text i samband med en skrivverkstad eller individuellt.

Kontaktpersoner för vetenskapligt skrivande:
Tapani Möttönen, kontaktlärare för skriftlig kommunikation (finska)
Sofia Sevón, universitetslärare i svenska

Talkommunikation

I avsnittet om talkommunikation behandlas grunderna i hur man framför och åskådliggör en presentation. På föreläsningarna behandlas också konsten att arbeta i grupp och att vara opponent. På kursen väljs en opponent för varje seminariedeltagare. Opponenten tar del av arbetet och ger respons både på en blankett och muntligen under seminariet. Studeranden får under seminariet respons (på blankett) även på själva framförandet av sitt föredrag.

Kontaktpersoner:
Henriette Kervinen, universitetslärare i talkommunikation (finska)

Sofia Sevón, universitetslärare i svenska

Seminarieföreläsningar

Föreläsningarna är en obligatorisk del av kandidatseminariet. Om studeranden inte kan delta i en föreläsning under sitt eget seminarium, ska hen delta i den motsvarande lektionen på ett annat seminarium. Studeranden ska be föreläsaren kvittera en blankett om att ersätta föreläsningen och sedan lämna in blanketten till ansvarspersonen för sitt eget seminarium.

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat