Kieli- ja viestintäopinnot

Kandidaattiseminaari

Kielikeskus järjestää tieteellisen kirjoittamisen ja puheviestinnän opetusta osana eri laitosten ja korkeakoulujen kandidaattiseminaareja. Kielikeskuksen osuus muodostuu luennoista sekä pienryhmätyöskentelystä tai henkilökohtaisista palautevastaanotoista. Opetus järjestetään eri korkeakouluissa pääaineitten käsittelytapoja mukaillen. Ruotsinkielisille opiskelijoille järjestetään oma seminaari.

Tieteellisen kirjoittamisen osuus

Tieteellisen kirjoittamisen osuus antaa opiskelijoille perustiedot, joita tarvitaan kandidaatintyön kirjoittamiseen. Luennoilla käsitellään mm. kirjoittamisprosessia, tieteellisen tekstin rakennetta, tieteellisen tekstin tyyliä, referointia ja kielen sujuvuutta. Integroituun kypsyysnäytteeseen kuuluu tekstipajatyöskentely. Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus saada palautetta tekstistään tekstipajan ja myös henkilökohtaisen palautevastaanoton yhteydessä.

Tieteellisen kirjoittamisen osuus on tiivis, yhtenäinen kokonaisuus, jota ei voi hajauttaa eri lukukausille tai -vuosille.

Tieteellisen kirjoittamisen yhteyshenkilöt:

Milka Toikko, kirjoitusviestinnän yhteysopettaja (suomen kieli) 
Sofia Sevon, yhteysopettaja (ruotsin kieli)

Johdatus tieteelliseen kirjoittamiseen -luennot syksyllä 2022

13.9. klo 12.15, Maarintie 8, TU7 1200-1201, TUO/INF / Milka Toikko 
14.9. klo 10.15, AS1, Tuas-talo, ELEC, Noora Helkiö 
27.9. klo 12.15, T2, TIK / Anja Keränen
19.9. klo 10.15, online, ARK / Jepa Viinanen 
3.10. klo 12.15, sali 216, Otakaari 4, KJR / Marjo Yli-Piipari
4.10. klo 14.15, sali 216, Otakaari 4, ENY/RYM / Maija Lepola
12.10. klo 14.15, Ke2, CHEM / Sanni Heinzmann

Jos et pääse oman kandiseminaarisi luennolle ja joudut korvaamaan sen toisella luennolla, ota
yhteyttä siihen opettajaan, jonka luennolle olisit menossa ja selvitä opintokoordinaattoriltasi,
täytyykö sinun saada jonkinlainen kuittaus osallistumisestasi

 

Puheviestinnän osuus

Puheviestinnän osuudessa käsitellään esiintymistä vuorovaikutuksena, esiintymisjännitystä, esitelmän rakentamista ja havainnollistamista ja palautetaitoja ja opponointia.

Käytännössä: ennakkotehtävä + puhepajat 1 ja 2.

Tarkemmat tiedot puhepajojen ajoista ja opettajista löytyy omasta seminaaristasi. Tarvittaessa ota yhteyttä viestinnän ja vuorovaikutuksen yhteysopettaja Rinna Toikkaan [email protected].

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu