Språk- och kommunikationsstudier

Japanska

Japan är Finlands näst viktigaste handelspartner i Asien. Nyckeln till detta land – som ofta upplevs som avlägset, främmande och utmanande – är språkkunskaper. Långt ifrån alla japaner kommunicerar obehindrat på engelska, och därför krävs kunskaper i japanska för att nå framgång på den japanska marknaden. Kunskaper i japanska är viktiga också för samarbetet mellan Finland och Japan inom högre utbildning, forskning och teknologi.

Kontaktlärare

Sachiko Sosa

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: