Språk- och kommunikationsstudier

För examensstuderande

Tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot

Osana kandidaatin tai maisterin tutkintoa opiskelijan tulee osoittaa kielitaito kotimaisissa kielissä sekä vähintään yhdessä vieraassa kielessä. Kauppatieteen kandidaatin tutkinnossa taito tulee osoittaa vähintään kahdessa vieraassa kielessä. Voit myös opiskella opetustarjonnasta mitä tahansa opetusainetta osana tutkinnon vapaavalintaisia opintojasi.

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: