Aalto-universitetet

Övergångsstigar från kandidatprogram till magisterprogram vid Högskolan för konst, design och arkitektur

På denna sida hittar du information om övergångsstigar från kandidatprogram till magisterprogram som kräver ansökan vid Högskolan för konst, design och arkitektur.
students working

har rätt att studera inom ett magisterprogram vid Högskolan för konst, design och arkitektur. Rätten baserar sig på att den studerande alltid beviljas studierätt också för högre högskoleexamen när hen blir antagen som studerande. Enligt examensstadgan för Högskolan för konst, design och arkitektur 4) får den studerande studierätt till ett bestämt magisterprogram eller till bestämda magisterprogram på basis av studierna som fullgjorts i kandidatexamen.

Vid Högskolan för konst, design och arkitektur träder nya program och huvudämnen i kraft 1.8.2022 i enlighet med den förnyade undervisningsportföljen. Till följd av detta, och på basis av ovannämnda rätt, har högskolan fastställt övergångsstigar till de nya magisterprogrammen för följande kandidatprogram: Bachelor's Programme in Design, kandidatprogrammet i design och mode (huvudämnet design och huvudämnet mode) och kandidatprogrammet i arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur (huvudämnet arkitektur).

För följande kandidatprogram kräver övergången till magisterprogram inte någon separat ansökan: Kandidatprogrammet i konst och media, kandidatprogrammet i filmkonst, kandidatprogrammet  i arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur (huvudämnet landskapsarkitektur och huvudämnet inredningsarkitektur).

Övergångsstigar från kandidatprogram till magisterprogram

Kandidatprogram som kräver ansökan:

Kandidatprogram och huvudämne som den studerande utexamineras från

Magisterprogram och huvudämne som den studerande övergår till
Bachelor's Programme in Design

Master’s Programme in Design:  huvudämnet Collaborative and Industrial Design

Master’s Programme in Art and Media: huvudämnena New Media och Visual Communication Design

Master’s Programme in Creative Sustainability,  Master’s Programme in International Design Business Management

Kandidatprogrammet i design och mode

Huvudämnet design

Master’s Programme in Design:  huvudämet Collaborative and Industrial Design

Fashion, Clothing and Textile Design pääaine

Huvudämnet Contemporary Design

Master’s Programme in Creative Sustainability

Master’s Programme in International Design Business Management

Kandidatprogrammet i design och mode

Huvudämnet mode

Primärt magisterprogram och huvudämne: Master’s Programme in Design: Huvudämnet Fashion, Clothing and Textile Design

Alternativt magisterprogram: Master’s Programme in International Design Business Management

Kandidatprogrammet i arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur

Huvudämnet arkitektur

Primärt magisterprogram och huvudämne: Magisterprogrammet i arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur: Huvudämnet arkitektur

Alternativt magisterprogram och huvudämne: Master’s Programme in Urban Studies and Planning: Huvudämnet Architecture in Urban Studies and Planning

 

Kvoter

Magisterprogrammen förbinder sig till att ta emot den mängd studerande som motsvarar en fastställd kvot. Om antalet studerande som väljer ett program är större än kvoten för årets nybörjarplatser höjs kvoten i förhållande till den överskridande mängden.

Bachelor's Programme in Design

Program / huvudämne Kvot 2023
Master's Programme in International Design Business Management 3
Master's Programme in Creative Sustainability 5
Master's Programme in Design: Collaborative and Industrial Design 11
Master’s Programme in Art and Media:  New Media 8
Master’s Programme in Art and Media:  Visual Communication Design 5

 

Kandidatprogrammet i design och mode, huvudämnet design

Program / huvudämne Kvot 2023
Master's Programme in Design: Collaborative and Industrial Design 10
Master's Programme in Design: Fashion, Clothing and Textile Design 7
Master's Programme in Design: Contemporary Design 7
Master's Programme in Creative Sustainability 2
Master's Programme in International Design Business Management 2

 

Kandidatprogrammet i design och mode, huvudämnet mode

Det primära magisterprogrammet (Master's Programme in Design, Fashion, Clothing and Textile Design) har ingen kvot.

Alternativt magisterprogram:

Master's Programme in International Design Business Management 2

 

Kandidatprogrammet i arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur, huvudämnet arkitektur

Det primära magisterprogrammet (Magisterprogrammet i arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur: huvudämnet arkitektur) har ingen kvot.

Alternativt magisterprogram:

Master’s Programme in Urban Studies and Planning:
Architecture in Urban Studies and Planning
6

 

Principer och ansökningsförfarande

Tidtabell

Ansökningstid: 2–31.1.2023

Besluten tillkännages senast: 28.2.2023

OBS! Kom ihåg att ange det magisterprogram som du blir antagen till i blanketten för ansökan om examensbetyg.

Infotillfällen

BA in Design: 15.12.2022 klo. 13-14.30 (https://aalto.zoom.us/j/66710309063)

Mode och design: 12.12.2022 klo. 13.15-16.15 (https://aalto.zoom.us/j/62638872013)

Arkitektur: 8.12.2022 klo. 13.15-13.45, Väre Q101

Allmänna principer

Den studerande kan fortsätta till ett magisterprogram först efter att ha avlagt kandidatexamen.

Den studerande ska ha genomfört studier som omfattar 120 studiepoäng för examen före slutet av höstterminen (31.12) för att kunna söka till ett magisterprogram på våren. Studiepoängen kontrolleras i Virta efter att ansökningstiden har gått ut för att säkerställa att alla prestationer under året finns i registret.

Om antalet studiepoäng inte är tillräckligt förfaller ansökan. Den studerande har kvar sin studierätt för kandidatexamen fram till att hen har utexaminerats.

Om den studerande senare blir antagen till ett annat program än det som hen har genomfört magisterstudier inom kan hen placera de tidigare studierna i de fritt valbara studierna i examen.

Utöver ovannämnda förfarande kan den studerande ansöka om rätt att byta huvudämne eller program i enlighet med ett beslut som fattats av den akademiska kommittén för konst, design och arkitektur 25.1.2022.

Kontaktuppgifter

[email protected]

Du kan också vända dig till ditt stödteam via MyStudies.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat