Program

Kandidatprogrammet i design och mode

Lärdomsprov

Examensarbete

Före du börjar på ditt examensarbete, läs igenom Anvisningarna för kandidatexamens examensarbete och bekanta dig med upphovsrättigheterna (endast tillgänglig på finska och på engelska).

Vid problem kan följande tjänster hjälpa:

  • IT servicedesk (sevicedesk@aalto.fi) - hjälper med frågor relaterade till PDF/A-konversionen
  • eAGE-helpdest (eage@aalto.fi) - hjälper till om t.ex. eAge-inlämningen gått snett och du behöver spara den på nytt
  • Aaltodoc-help (aaltodoc-help@aalto.fi) - hjälper ifall ett arbete som redan skickats till Aaltodoc behöver ändras

Efter att examensarbetet lämnats in och presenterats, se anvisningar för utexaminering.

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: