Oasis of Radical Wellbeing

Nycklar till välbefinnande II: Mod och självmedkänsla

I studier upplevde studerande som utövade självmedkänsla mindre rädsla för misslyckande och var mer motiverade och självsäkra än studerande som inte utövade självmedkänsla. De vågade ta sig an fler utmaningar och risker. En ökad självmedkänsla har i forskning lett till mindre uppskjutande beteende vad gäller studieuppgifter och till färre negativa reaktioner i olika situationer.

Läs artikeln nedan som bakgrund. Prova på övningen för självmedkänsla nedan. Du kan fördjupa dig i ämnet på kursen Kraften av medkänsla i MyCourses. Se även Nyyti Ry:s tips för att reglera känslor.

Är du din egen vän eller ständiga kritiker? Varför lönar sig själmedkänsla?

Självkritik orsakar ångest, förlorad motivation, ofullständiga prestationer och arbetsuppgifter. Självmedkänsla hjälper, och det kan läras ut.

Läs artikeln!
Självmedkänsla

Hur hantera svåra känslor

Genom att internt bearbeta ilska kommer vi till tals med vad den vill berätta för oss eller vad den vill skydda oss från. Bearbetning av ilska ger också energi och kraft för att åstadkomma förändringar. Inta en lämplig, bekväm position och gör denna övning i självmedkänsla! Längd: 8 m 50 s.

Övningen finns även på SpotifyApple Podcast  och Google Podcast.

Self-compassion

Self-compassion excercise: Dealing With Your Anger (8'50) (extern länk)

Working on anger allows us to connect with what the anger wants to tell us or what things it wants to protect us from.

Kolla även in dessa

Power of Imperfection (c) Aalto 2022

Kraften av medkänsla i MyCourses (extern länk)

Självmedkänsla är en av de mest användbara färdigheterna du kan lära dig i livet. Den här kursen består av mindfulnessövningar som hjälper oss att vårda en accepterande och sympatisk relation till oss själva.

Oasis of Radical Wellbeing blue

Merita Petäjäs blogg: Radikal självmedkänsla i praktiken (extern länk)

Varför är självmedkänsla särskilt viktigt på platser som universitet?

The Best Thing Today Oasis of Radical Wellbeing 2021

The Best Thing Today: Fierce Self-compassion (extern länk)

Fierce self-compassion means learning to harness our anger and transform it into qualities like courage and strength. Instead of being emotionally reactive, it means finding space to work the anger out, transforming it into actions.

Aalto student student Sonja contemplating in the nature. From Short film Compassion III: Sonja.

Short films for you to watch and discuss

Scripted drama is an excellent tool for developing your self care skills. Enjoy the films and think!

Oasis of Radical Wellbeing
Mindfulness Excercises

Benefits of Calmness: mindfulness and other calming practices for You

Mindfulness and other soothing practices can be useful tools for you!

Oasis of Radical Wellbeing
tunnetaidot

Emotionella färdigheter (extern länk)

Läs Nyyti ry:s tips om hur du kan utveckla dina emotionella färdigheter.

Nycklar till välbefinnande II (2022) förverkligades av: Suvi Helko, Merita Petäjä, Tiina Pylkkönen, Ilona Suojanen. Prdoucent Sakari Heiskanen.

Välmående nyheter

Studier Publicerat:

Öva koncentration med MyCourses självstudiekurs

Med självstudiematerialet lär du dig hur du kan tränä din koncentration och skapa en miljö som stöder fokusering när man studerar. Materialet finns på finska och engelska.
Picture of the themes of this course
Studier Publicerat:

Mind & Study: skaffa kunskaper för välmående på en nätkurs med 3sp

Studiepsykologerna i Aalto har kombinerat sina kunskaper och erfarenheter och skapat en nätkurs som hanterar mångsidiga teman inom välmående.
Picture of the themes of this course
Studier Publicerat:

Mind & study: skaffa kunskaper för välmående på en nätkurs med 3sp

Studiepsykologerna i Aalto har kombinerat sina kunskaper och erfarenheter och skapat en nätkurs som hanterar mångsidiga teman inom välmående.
Otaniemi - kuva Unto Rautio
Campus, Universitetet Publicerat:

Förslag på hur du skulle använda 13 000 e för välbefinnandet av Aalto-universitetets studenter!

Lämna ditt förslag senast den 29.9.2023 som ett deltagande budgetprojekt för att förbättra studenternas välbefinnande på campus. En vinnare kommer att röstas fram från de genomförbara idéerna under år 2023.

Välmående evenemang

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat