Nyheter

Tillgänglighetsstöd för användning av Sisu vid Aalto

Tillgänglighetsbrister har konstaterats i Sisu, datasystemet för undervisning och studier som tas i bruk i augusti. Universitetet har förbundit sig till att erbjuda studerande individuellt stöd tills problemen är lösta.
Aalto-yliopisto, Sisu visual grpahic design of three different caracters.jpg

Aalto-universitetet har gradvis börjat ta i bruk Sisu, det nya datasystemet för undervisning och studier. Sisu ersätter det tidigare datasystemet Oodi helt och hållet den 9 augusti. Oodi har nått slutet av sin livscykel, och det nya systemet som är gemensamt för flera olika högskolor ska bland annat föra med sig ett effektivare sätt att planera studier, anmäla sig till kurser och följa upp hur studierna framskrider. Systembytet är en del av ett omfattande digitaliseringsprojekt vars mål är att utveckla tjänsterna för studier och lärande och förbättra studieupplevelsen vid Aalto-universitetet.

Tillgängligheten i Sisu är allvarligt bristfällig, och bristerna räknas upp i det högskolespecifika tillgänglighetsutlåtandet. Tillgänglighetsutlåtandet kan även läsas via Sisus inloggningssida (sisu.aalto.fi). Exempel på brister är att systemet är svårt att använda med skärmläsare och att alla funktioner inte är tillgängliga via tangentbordskommandon. Tillgänglighet på webben grundar sig på att system ska ha ett förståeligt innehåll, vara tekniskt tillgängliga och ha tydliga användargränssnitt som är lätta att använda.

Sisu utvecklas av Funidata Oy, som ägs av Aalto-universitetet och sex andra högskolor som har tagit eller kommer att ta i bruk systemet. Funidata beaktar ägarhögskolornas behov och användarresponsen i utvecklingen av systemet. Efter tillgänglighetsbedömningen av Sisu har korrigeringen av tillgänglighetsproblemen betonats i samarbetet mellan Funidata och ägarhögskolorna. En del av korrigeringarna förväntas bli klara under 2021, men för tillfället ser en del av dem ut att kunna slutföras först 2023. En mer detaljerad prognos för korrigeringstidtabellen finns i tillgänglighetsutlåtandet. Eftersom tillgänglighetsproblemen inte kommer att lösas tillräckligt fort ur ett användarperspektiv, kommer användare att erbjudas individuellt och smidigt tillgänglighetsstöd.

”Jämlikhet är ytterst viktigt för Aalto-universitetet, och är något som vi ständigt arbetar för. Tillgänglighet är en del av detta, och alla ska erbjudas lika möjligheter att använda våra olika system. Bristande tillgänglighet är ett verkligt, dagligt problem för många, och det måste vi lösa”, säger provost Kristiina Mäkelä, ordförande för Aalto-universitetets likabehandlings- och jämställdhetskommitté.

Provost Kristiina Mäkelä. Photo: Jaakko Kahilaniemi

Tillgänglighet är en del av jämlikhet, och alla ska erbjudas lika möjligheter att använda våra olika system.

Kristiina Mäkelä, provost

”Vi utvecklar tjänsterna för undervisning och lärande som en helhet vid Aalto-universitetet, och tillgänglighet är ett viktigt rättesnöre för denna utveckling. Just nu pågår det stora digitaliseringsprojektet Leap for learning, som ska föra med sig flera fördelar för de studerande och personalen bland annat genom att sammanföra alla studerandetjänster från akademisk handledning till olika studentsamfund i samma vy på webben. Samtidigt når system som har tjänat oss länge, till exempel Oodi, slutet av sin livscykel. Vi utvecklar kontinuerligt de nya systemen, tar gradvis funktioner i bruk och utvecklar dem utgående från användarrespons och testanvändning”, säger Eija Zitting, chef för lärandetjänsterna vid Aalto-universitetet.

Individuellt tillgänglighetsstöd erbjuds

Studerande erbjuds individuellt tillgänglighetsstöd för användning av Sisu tills tillgänglighetsproblemen i systemet är lösta. Studerande som behöver stöd kan kontakta servicestället Starting point, där de kan få hjälp bland annat med att skapa en studieplan eller anmäla sig till kurser och tentamina. En individuell plan för hurdan hjälp som behövs och hur hjälpen smidigt och flexibelt kan nås skapas för varje studerande som behöver stöd, i samarbete med Sisuexperter och kontaktpersonerna för individuella studiearrangemang vid högskolorna.

Mer information:

Hjälp med tillgänglighetsfrågor: kontakta servicestället Starting point (https://into.aalto.fi/display/kontakt/Kontakt

Allmän serviceadress för studierelaterade frågor: [email protected]

Kontakt:

Eija Zitting, chef för lärandetjänsterna vid Aalto-universitetet 

[email protected]

tfn +358 50 364 7778

 

Three smiling persons and the text "let's move on with Sisu"

Sisu

Grundläggande information om Aaltos kärndatasystem för undervisning och studier.

Tjänster
Three women talking and eating ice cream in front of the Väre building.

Leap for Learning – möjliggör studerandes framgång

Sisu-, tjänsteplattforms- och processharmoniseringsprojekten hör till helheten Leap for Learning. Helheten sammanbinder människor, processer och information och erbjuder en ny digital upplevelse av Aalto.

Digital Aalto
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Opiskelijoita kävelemässä vihreiden puiden alla
Studier Publicerat:

Donationer möjliggör utbytesstudier till alla studenter

Internationella utbytesstudier är en väsentlig del av studierna för många studerande vid Handelshögskolan.
Logo
Studier, Universitetet Publicerat:
juoksurata, sports field
Studier, Universitetet Publicerat:

Från tresteg till submission wrestling – vid Aalto kan du kombinera toppidrott och studier

Aalto-universitetet har ett avtal med toppidrottsakademin Urhea. Vi erbjuder dig stöd för att kombinera idrottsutövning och studier, oavsett om du håller på med basket, synkroniserad konståkning eller någon annan gren.
pictures with creative material
Studier Publicerat:

Workshop: Karriärplaneringsuppgifter med kreativt material

Funderar du på din framtid och karriär? Starting Point of Wellbeing förvandlas till en kreativ plats på tisdagar i maj! Välkommen att reflektera över din karriär och framtid ur olika synvinklar. Du får till exempel fundera på dina värderingar och kartlägga dina färdigheter.