Services

Leap for Learning – möjliggör studerandes framgång

Sisu-, tjänsteplattforms- och processharmoniseringsprojekten hör till helheten Leap for Learning. Helheten sammanbinder människor, processer och information och erbjuder en ny digital upplevelse av Aalto.
Three women talking and eating ice cream in front of the Väre building.

Sisu-datasystemet kommer att ersätta Oodi i augusti 2021, vilket möjliggör effektiv studieplanering, smidiga kursanmälningar och lättare uppföljning av dina studier. Aaltos tjänsteplattform kommer gradvis att erbjuda alla tjänster för studerande från akademisk handledning till olika studiegemenskaper. MyCourses kommer även i fortsättningen att vara ett centralt verktyg inom undervisning och studier.

Studieplanering

Alla studerande inom grundexamensprogrammen planerar sina studier i Sisu-datasystemet från och med augusti 2020. Doktorandstuderande planerar sina studier i Sisu från och med våren 2021.

Gå till https://wiki.aalto.fi/x/u00uBw

Logo of the Sisu student information system

Sisu-gränssnitt (sisu.aalto.fi) (extern länk)

Länk till gränssnittet för Sisu studentinformationssystem.

Two human figures and the text "Sisu Help".

Sisu Help: alla instruktioner Sisu (sisuhelp.aalto.fi) (extern länk)

Webbplats där du kan hitta alla instruktioner för hur du använder Sisu studentinformationssystem.

Hur hittar jag kurser i fortsättningen? 

En ny kurskatalog har grundats på Aaltos tjänsteplattform: courses.aalto.fi. Kurskatalogen är öppen för alla och möjliggör nya sätt att bekanta sig med Aaltos studieutbud. 

Gå till courses.aalto.fi

Du kan också söka efter kurser i Sisu. I Sisu kan du lägga kursen i din personliga kurskorg och från korgen kan du placera kursen i din individuella studieplan.

Gå till sisu.aalto.fi

Kursanmälan och vitsord 

Från och med juni 2021 kan du planera dina studier för det kommande läsåret och från och med den 9 augusti 2021 görs alla kursanmälningar via Sisus individuella studieplan. Även kursvitsord kommer att vara synliga i Sisu.

Läs mer om Sisu för studerande

Vägledning och stöd 

En pilotgrupp på 150 personer testade vägledning och stöd för studerande via Aaltos tjänsteplattform under hösten 2020. Funktionaliteten kommer gradvis att erbjudas för studerande vid Aalto från och med 2021.  

Med hjälp av nya tidsbokningsverktyget kan du som studerande:

 • hitta din egen expertgrupp, när du behöver rådgivning  

 • boka och avboka dina möten med expertgruppens medlemmar  

 • ta emot förhandsuppgifter av din handledare innan möten  

 • få en överblick över dina möten och se kommande, avbokade och tidigare möten  

Läs mer om vägledning och stöd på tjänsteplattformen (kräver inloggning)

Logga in på Student Dashboard (kräver inloggning)

Lärande 

Du hittar alla lärandeaktiviteter i MyCourses, Aaltos digitala inlärningsmiljö. Det kommer inte ske några förändringar i detta. 

Gå till: MyCourses

Hur ansöker jag om utexaminering? 

Studerande anhåller om utexaminering i Sisu från och med 25.5.2021. Den individuella studieplanen fungerar som grund för anhållan.

Läs mer om Sisu för studerande

Antagning till Aalto-universitetet 

Sökande söker fortsättningsvis om studieplats vid Aalto-universitetet via Studieinfo. Tjänster och rådgivning med anknytning till antagningarna finns på tjänsteplattformen.

Centrala utvecklingsområden från och med 2021  

 • Vägledning av och stöd för alla studerande vid Aalto tas gradvis i bruk på tjänsteplattformen under 2021. Vägledningstjänsterna kommer att utökas med stöd för välbefinnande, fritid och andra funktioner vid universitetet.
 • Din individuella plattform kommer att erbjuda allt mer daglig information om dina aktiviteter, din studiegemenskap, din studieframgång och även den senaste informationen från Sisu och My Courses.
 • Hanteringen av lärdomsprovsarbetet kommer göras på Aaltos tjänsteplattform. Det kommer att underlätta val av ämne, tidsbokning och återlämning av lärdomsprovets slutliga version för bedömning.
 • Aalto kommer också att kommunicera mer personligt med dig. Du kommer att få aktuell information med beaktande av dina intresseområden och din nuvarande relation till Aalto-universitetet.
 • Vi söker även möjligheter att förbättra antagningsprocessen med hjälp av Aaltos tjänsteplattform.

Framtiden efter 2021 

 • Merparten av tjänsterna för studerande finns tillgängliga på tjänsteplattformen. MyCourses är i bruk under studieperioderna och studieplaneringen sker i Sisu.

 • Nya gemenskaper för studerande, alumner, studentföreningar och hela Aalto kommer att möjliggöra livslångt lärande.  

 • Analytik och artificiell intelligens ger dig aktuell information om din studieframgång och förslag på hur du kan engagera dig med Aalto-universitetet.

Fördelar för studerande och dem som vill lära sig livet ut

 • Aaltos individuella tjänster finns alla på ett ställe.  

 • Tjänsterna är tillgängliga var som helst och när som helst.

 • Aaltos kursutbud är synligt och hjälper med att införskaffa centrala kompetenser för det framtida arbetslivet.

 • Utexaminering sker enligt den studerandes individuella tidtabell och mål.  

 • Alla har tillgång till stöd för livslångt, tvärvetenskapligt lärande och mobilitet.  

Aalto-yliopisto, Sisu visual grpahic design of three different caracters.jpg

Sisu – ett datasystem för att stöda studier och undervisning

Sisu är ett nytt datasystem för studier och studentuppgifter, och kommer att ersätta Aalto-universitetets nuvarande Oodi-system. Systemet tas i bruk i sin helhet hösten 2021.

Tjänster
IT Service Desk

IT services for students

IT Services (ITS) provides many services for students eg. email, computer classrooms, campus wifi, printing services.

Leap for Learning – enabling success

Two new platforms, Sisu and Aalto Service Platform, will revolutionise teaching and learning related services in Aalto.​

Read more
Aalto University students photo by Unto Rautio
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat