Services

Sisu – ett datasystem för att stöda studier och undervisning

Sisu är ett nytt datasystem för studier och studentuppgifter, och kommer att ersätta Aalto-universitetets nuvarande Oodi-system. För tillfället används Sisu för att skapa individuella studieplaner (ISP) för Aaltos studerande. Systemet tas i bruk i sin helhet hösten 2021.
Aalto University, Plan with SIsu -text with icons on pink background year 2021

Ibruktagning vid Aalto-universitetet

Aalto-universitetet har pilottestat att skapa individuella studieplaner i Sisu sedan 2017, och numera skapar nya studerande inom nästan alla grundexamensprogram sina studieplaner i systemet. Från och med hösten 2020 inkluderas även de studerande inom grundexamensprogrammen som påbörjat sina studier i ett tidigare skede. Samtidigt övergår Sisus studieplaneringsverktyg från pilottestfasen till produktionsanvändning vid Aalto. 

Under läsåret 2020–2021 tar doktorandprogrammet i ekonomi Sisu i bruk och vi förbereder övergången till systemet inom de internationella dubbelexamensprogrammen.  

Under resten av 2020 fortsätter vi med förberedelserna för Sisus övriga funktioner, så att Sisu kan tas i bruk i sin helhet hösten 2021. Utvecklingen av Sisu och ibruktagandet av nya funktioner fortsätter aktivt även efter att vi upphört att använda Oodi.            

Vad används Sisu för?

I Sisu är den studerandes studieplan grunden för flera andra processer. Sisu möjliggör uppföljning och utveckling av studierna utgående från informationen i studieplanen. I framtiden kommer Sisu även att erbjuda

  • ett basregister för studentuppgifter
  • lärarverktyg för att hantera uppgifter om dem som anmält sig till kurserna och bedöma prestationer 
  • en funktion för att skapa examensbevis
  • elektroniska tjänster för studerande, bland annat ansökan om utexaminering, ansökan om tilläggstid för studierna och tillgodoräkning av studier som inte genomförts vid Aalto.    

Sisu är ett arbetsredskap för studerande, lärare och lärandetjänsternas personal i alla skeden av planeringen, ordnandet och registrerandet av studier.

Du kan logga in i Sisu här

Användarrättigheter

För att logga in i Sisu behövs ett Aalto-användarnamn och lösenord.

Studerande behöver inte ansöka om användarrättigheter separat. Undervisningspersonalen behöver inte ansöka om användarrättigheter för att behandla studieplaner, och inte heller för att hantera sina egna kurser när det blir aktuellt. Lärandetjänsternas personal kan ansöka om användarrättigheter i Nintex-systemet.

This service is provided by:

Learning Services

Did you find what you were looking for? If not, please contact us.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat