Digital Aalto

Leap for Learning – möjliggör studerandes framgång

Sisu-, tjänsteplattforms- och processharmoniseringsprojekten hör till helheten Leap for Learning. Helheten sammanbinder människor, processer och information och erbjuder en ny digital upplevelse av Aalto.
Three women talking and eating ice cream in front of the Väre building.

Sisu-datasystemet ersatte Oodi i augusti 2021, vilket möjliggör effektiv studieplanering, smidiga kursanmälningar och lättare uppföljning av dina studier. Aaltos tjänsteplattform kommer gradvis att erbjuda alla tjänster för studerande från akademisk handledning till olika studiegemenskaper. MyCourses kommer även i fortsättningen att vara ett centralt verktyg inom undervisning och studier.

Hur planerar jag mina studier?

Din individuella studieplan (ISP) är grundstenen för din studieplanering, dina kursanmälningar och din utexaminering.

Alla examensstuderande planerar planerar sina studier i Sisu-datasystemet.

Gå till Sisu Help

Hur hittar jag kurser i fortsättningen? 

En ny kurskatalog har grundats på Aaltos tjänsteplattform: courses.aalto.fi. Kurskatalogen är öppen för alla och möjliggör nya sätt att bekanta sig med Aaltos studieutbud. 

Gå till courses.aalto.fi

Du kan också söka efter kurser i Sisu. I Sisu kan du lägga kursen i din personliga kurskorg och från korgen kan du placera kursen i din individuella studieplan.

Gå till sisu.aalto.fi

Hur anmäler jag mig till kurser? Var hittar jag mitt vitsord?

Anmälan till kurser och tentamina sker via den individuella studieplanen i Sisu. Även vitsorden syns i Sisu.

Läs mer om Sisu för studerande

Hu ansöker jag om utexaminering?

Ansökan om utexaminering sker via Sisu. Ansökan bygger på din individuella studieplan.

Läs mer om Sisu för studerande

Hur får jag studier tillgodoräknade i min examen?

Du kan ansöka om tillgodoräknande via Sisu.

Läs mer om tillgodoräknade i Sisu

Hur ansöker jag om tilläggstid för mina studier?

Du kan ansöka om tilläggstid övergår via Sisu.

Läs mer om tilläggstid för begränsad studietid i Sisu

Logo of the Sisu student information system

Länk till Sisu (sisu.aalto.fi) (extern länk)

Länk till gränssnittet för Sisu studentinformationssystem.

Two human figures and the text "Sisu Help".

Sisu Help: instruktioner av Sisu för studenter och lärare (sisuhelp.aalto.fi) (extern länk)

Webbplats där du kan hitta instruktioner för hur du använder Sisu studentinformationssystem för studenter och lärare.

Hur får jag akademisk vägledning och stöd?

En pilotgrupp på 150 personer testade vägledning och stöd för studerande via Aaltos tjänsteplattform under läsåret 2021-2022. Funktionaliteten kommer gradvis att erbjudas för studerande vid Aalto från och med hösten 2022.  

Med hjälp av nya tidsbokningsverktyget kan du som studerande:

 • hitta din egen expertgrupp, när du behöver rådgivning  

 • boka och avboka dina möten med expertgruppens medlemmar  

 • ta emot förhandsuppgifter av din handledare innan möten  

 • få en överblick över dina möten och se kommande, avbokade och tidigare möten  

Läs mer om vägledning och stöd på tjänsteplattformen (kräver inloggning)

Kommer MyCourses att ändra? 

Du hittar alla lärandeaktiviteter i MyCourses, Aaltos digitala inlärningsmiljö. Det kommer inte ske några förändringar i detta. 

Gå till: MyCourses

Hur ansöker jag till utbildningar vid Aalto-universitetet? 

Sökande söker fortsättningsvis om studieplats vid Aalto-universitetet via Studieinfo. Tjänster och rådgivning med anknytning till antagningarna finns på tjänsteplattformen.

Vad strävar Aalto efter med förändringarna?

 • Vägledning av och stöd för alla studerande vid Aalto tas gradvis i bruk på tjänsteplattformen under 2021. Vägledningstjänsterna kommer att utökas med stöd för välbefinnande, fritid och andra funktioner vid universitetet.
 • Din individuella plattform kommer att erbjuda allt mer daglig information om dina aktiviteter, din studiegemenskap, din studieframgång och även den senaste informationen från Sisu och My Courses.
 • Hanteringen av lärdomsprovsarbetet kommer göras på Aaltos tjänsteplattform. Det kommer att underlätta val av ämne, tidsbokning och återlämning av lärdomsprovets slutliga version för bedömning.
 • Aalto kommer också att kommunicera mer personligt med dig. Du kommer att få aktuell information med beaktande av dina intresseområden och din nuvarande relation till Aalto-universitetet.
 • Vi söker även möjligheter att förbättra antagningsprocessen med hjälp av Aaltos tjänsteplattform.

Framtiden efter 2022

 • Merparten av tjänsterna för studerande finns tillgängliga på tjänsteplattformen.

 • Nya gemenskaper för studerande, alumner, studentföreningar och hela Aalto kommer att möjliggöra livslångt lärande.  

 • Analytik och artificiell intelligens ger dig aktuell information om din studieframgång och förslag på hur du kan engagera dig med Aalto-universitetet.

Fördelar för studerande och dem som vill lära sig livet ut

 • Aaltos individuella tjänster finns alla på ett ställe.  

 • Tjänsterna är tillgängliga var som helst och när som helst.

 • Aaltos kursutbud är synligt och hjälper med att införskaffa centrala kompetenser för det framtida arbetslivet.

 • Utexaminering sker enligt den studerandes individuella tidtabell och mål.  

 • Alla har tillgång till stöd för livslångt, tvärvetenskapligt lärande och mobilitet.  

Three smiling persons and the text "let's move on with Sisu"

Sisu

Grundläggande information om Aaltos kärndatasystem för undervisning och studier.

Tjänster
IT Service Desk

IT services for students

IT Services (ITS) provides many services for students eg. email, computer classrooms, campus wifi, printing services.

Lärandetjänster – möjliggör framgång

Projektet Leap for learning (’lärandesprånget’) stöder framåtblickande lärande och smidigt arbete i vardagen.

Läs mer
Aalto University students photo by Unto Rautio
 • Publicerat:
 • Uppdaterad: