Nyheter

Nytt magisterprogram utbildar väteexperter för utveckling av hållbarare energisystem

Magisterprogrammet Hydrogen and Electric Systems svarar på arbetslivets mest brännande behov, berättar programchef Matti Lehtonen.
Project Work course, photo: Teemu Ullgrén
Bild: Aalto-universitet / Teemu Ullgrén.

Aalto-universitetets högskola för elektroteknik lanserar det nya magisterprogrammet Hydrogen and Electric Systems som fokuserar på väteteknologi. Energisystemen omvandlas globalt när samhällena går över till förnybar energi. Användning av den rena produkten väte vid produktionen och lagringen av energi är en väsentlig del av den här omvandlingen, och det finns redan en stor efterfrågan på väteexperter.

Programchefen, professor Matti Lehtonen berättar att studerandena gör klokt i att satsa på området eftersom dess sysselsättningsutsikter är utmärkta. Programmet svarar på industrins och näringslivets mest akuta behov av experter för utveckling av väteteknologi. Studerande som utexamineras från programmet kan jobba i olika delar av vätets värdekedja, från produktion och lagring till överföring och förbrukning. De utexaminerade kan få anställning till exempel som tekniska utvecklare eller affärsanalytiker eller som chefer längre fram i karriären. Arbetsgivare kan vara exempelvis energibolag, industriföretag, ingenjörsbyråer, konsultfirmor och tjänsteproducenter.

"Studerandena tillråds välja programmet eftersom väteekonomin är ett kraftigt växande industriområde. Det råder en skriande brist på experter, och nu är rätta ögonblicket att satsa på expertis i väteekonomi" säger Lehtonen.

Professori Matti Lehtonen, kuva: Anni Hanén
Professor Matti Lehtonen. Bild: Aalto-universitet / Anni Hanén

På området kan man också förbättra världen, eftersom väte spelar en väsentlig roll i bekämpningen av klimatförändringen. Lehtonen berättar att det innebär en ofantlig industriell omvälvning att ersätta fossila bränslen och råvaror med förnybara energikällor, och det kommer att ta decennier. Genom att utbilda sig för området säkrar man en plats i utvecklingens framkant.

"I programmet lär sig studeranden förstå vätets roll i energisystemet och i användningen av energi och kan bedöma olika till väteekonomin anknutna projekt. Dessutom lär hen sig vilken roll vätets olika derivat har som ersättare av fossila bränslen och råvaror", fortsätter Lehtonen.

Som fördjupande studier kan studerandena välja två olika inriktningar. Huvudämnet Electric Energy and Hydrogen Systems ger en mångsidig bild av väteekonomin och vätets värdekedja. Huvudämnet Electric Components of Hydrogen Technology fokuserar på de tekniska lösningarna i vätets värdekedja, i synnerhet i anslutning till el- och energiområdet.

Utom föreläsningar ingår i undervisningsmetoderna exempelvis simulering av energisystem och samarbetsprojekt med företagen och Aaltos andra högskolor, såsom Handelshögskolan och Högskolan för kemiteknik.

Undervisningen i magisterprogrammet Hydrogen and Electric Systems börjar hösten 2024 och ansökningstiden är 30.11.2023–2.1.2024.

Läs mer

Project work course final gala

Hydrogen and Electric Systems, Master of Science (Technology)

Att integrera vätelösningar i energisystem är ett av de viktigaste stegen på vägen mot koldioxidneutralitet.

Utbildningsutbud
Sähköinsinöörikillan lakkienjako/ Aalto-yliopisto / kuva: Essi Jukkala

Studier

Elektriciteten finns överallt och samhället skulle inte fungera utan den. Som studerande vid Högskolan för elektroteknik får du söka lösningar exempelvis på frågor gällande människans välbefinnande och hållbar utveckling. På den här sidan hittar du information om kandidat-, magister- och doktorandprogram vid Högskolan för elektroteknik.

Högskolan för elektroteknik
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Kolme opiskelijaa
Studier Publicerat:

Podcast tar sig an elektroteknologernas vardag

I podcasten diskuterar elektroteknikstudenterna sina studier och teknologlivet vid Aalto-universitetet. Första avsnittet är ute nu!
Studier Publicerat:

Öva koncentration med MyCourses självstudiekurs

Med självstudiematerialet lär du dig hur du kan tränä din koncentration och skapa en miljö som stöder fokusering när man studerar. Materialet finns på finska och engelska.
Picture of the themes of this course
Studier Publicerat:

Mind & Study: skaffa kunskaper för välmående på en nätkurs med 3sp

Studiepsykologerna i Aalto har kombinerat sina kunskaper och erfarenheter och skapat en nätkurs som hanterar mångsidiga teman inom välmående.
Three students eating a snack and discussing over a computer on a rooftop terrace.
Studier Publicerat:

Lär dig språk och interkulturell kompetens online med Unite! Ansök nu till kurser våren 2024

Unite! kurser är öppna for alla studenter vid Aalto-universitetet.