Nyheter

Aalto-universitetet ökar åtgärderna för att minska utsläppen

Aalto-universitetet har kartlagt de viktigaste åtgärderna för att minska klimatutsläppen inom alla delar av universitetets verksamhet. De största utsläppsminskningarna uppnås genom energiupphandling och energianvändning.
Opiskelija Aallossa lukemassa kirjaa

"Vi har nu mycket noggrant utrett klimatpåverkan från all vår verksamhet och identifierat de effektivaste sätten att minska dem”, säger rektor Ilkka Niemelä.

I klimatvägkartan har man beaktat direkta utsläpp, såsom bränsleförbrukning, men också indirekta utsläpp, såsom koldioxidavtryck från olika upphandlingar.

Under 2023 var flygresor, byggande, upphandling och energiinköp universitetets största utsläppskällor. Inom varje område pågår åtgärder för att minska utsläppen.

Universitetet har redan lyckats minska sina utsläpp. Jämfört med 2022 minskade utsläppen med 17 procent i fjol. De främsta skälen till utsläppsminskningarna var minskningen av värme- och elförbrukningen samt utsläppsintensiteten i energiproduktionen, mer målinriktade upphandlingar samt ändringar i beräkningssättet gällande arbetsresor och resor till universitetet.

”Det är väldigt positivt att utsläppen har minskat, trots att antalet studerande och anställda vid universitetet har ökat med mer än tusen individer. Detta innebär att utsläppen per capita har minskat ännu mer", säger Niemelä.

Utöver att minska klimatpåverkan har Aalto-universitetet också förbundit sig att minska annan miljöpåverkan orsakad av sin verksamhet. Därför tar universitetet hänsyn till den biologiska mångfalden och de olika arterna i livsmiljön vid skötseln av campusområdet.

Universitetet har som mål att vara kolneutralt senast 2030. Baserat på mer detaljerade beräkningar är det möjligt att nå målet om kolneutralitet, till exempel gällande universitetets energianvändning. Det är möjligt att i genomsnitt halvera klimatutsläppen från andra källor med egna handlingar till 2030.

"För att nå målet om kolneutralitet är det nödvändigt att minska koldioxidutsläppen i samhället som helhet. Universitetet köper och använder tjänster och produkter från andra aktörer och utsläpp från dem kan vi inte direkt påverka. Vi utmanar dock våra samarbetspartner att minska utsläppen", säger Niemelä.

Aalto-universitetet har stor samhällelig betydelse för att bekämpa och anpassa sig till klimatförändringen genom utbildning, forskning och innovationer som syftar till att minska utsläppen. Dessutom är en stor del av den forskning som bedrivs vid universitetet direkt relaterad till hållbar utveckling.

Vi är ett kreativt universitet och det syns till exempel på antalet nya innovationer med anknytning till hållbar utveckling samt i kompetensen och attityden hos de studerande som utexamineras från Aalto. Jag är övertygad om att Aalto kan i hög grad bidra till att lösa hållbarhetskriser i framtiden, säger Niemelä.

Kolneutralt Aalto 2030

Aalto-universitetet har åtagit sig att minska klimatutsläppen inom alla delar av sin verksamhet. Aaltos mål är att vara kolneutralt 2030. Universitetet har kartlagt de viktigaste åtgärderna för att minska klimatutsläppen inom alla delar av sin verksamhet. De största utsläppsminskningarna kommer att uppnås under de kommande åren vid upphandling av energi.

Läsa mer om åtgärder om att minska utsläppen
Kolme ihmistä kaislikossa.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Piano Top Loungessa
Campus, Samarbete, Studier, Universitetet Publicerat:

Studenterna bestämde: två gemensamma pianon anlände till campuset

Vinnaren av Aalto-universitetets studenternas inkluderande budget är gemensam piano.
Nya teknologie hedersdoktorer
Pris och utmärkelser, Pressmeddelanden Publicerat:

Fem nya teknologie hedersdoktorer 2024 vid Aalto

Hedersdoktorerna promoveras i ceremoniella promotion i juni.
Hymyilevä Raili Pönni seisoo neuvotteluhuoneessa, taustalla näkyy ikkunasta Dipolin piha-aluetta.
Utnämningar, Pressmeddelanden Publicerat:

Raili Pönni har utnämnts till utvecklingschef vid Aalto-universitetet

Raili Pönni har tidigare varit planeringschef och ställföreträdande utvecklingschef vid universitetet.
Emma Nordback vasemmalla ja Niina Nurmi oikealla. Kuva: Oona Hilli, Aalto-yliopistoU
Pressmeddelanden Publicerat:

Ny studie: Individer i välmående team kan vara nära utbrändhet medan dysfunktionella team kan bestå av välmående individer

Det är mer sannolikt att både teamet och individerna mår bra om man reflekterar och delar med sig av sina problem inom teamet, och om det finns goda relationer mellan alla medlemmar. Långt ifrån alla team lyckas hitta rätt balans visar ny forskning.