Nyheter

Kom ihåg att göra läsårsanmälan senast 1.9.2023

Läsårsanmälan för läsåret 2023–2024 upphör 1.9.2023. Kom ihåg att göra läsårsanmälan i den nationella anmälningstjänsten OILI eller via studerandeservicen innan anmälningstiden upphör.

Om du har studierätt för flera examina vid Aalto-universitetet ska du göra en separat läsårsanmälan för varje giltig examensstudierätt.  

Observera att det är möjligt att ändra en närvaroanmälan till frånvaro endast under anmälningstiden genom att kontakta studerandeservicen.  

Se närmare anvisningar och information om läsårsanmälan i Studentguiden.

Om du försummar läsårsanmälan förlorar du din studierätt:  

Enligt universitetslagen förlorar du din studierätt om du inte anmäler dig på det sätt som universitetet bestämmer. Du förlorar din studierätt vid Aalto-universitetet om du inte har anmält dig som närvarande eller frånvarande för läsåret senast 1.9.2023. Om du förlorar din studierätt till följd av att du har försummat läsårsanmälan ska du ansöka om återställande av studierätten. För behandlingen av ansökan uppbärs en återinskrivningsavgift på 35 euro. För varje studierätt ska du göra en separat ansökan och betala en separat återinskrivningsavgift. Se närmare information i Studentguiden

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Aalto-wide sustainability minor logo
Studier Publicerat:

Nytt mångvetenskapligt biämne i hållbar utveckling startar vid Aalto i höst

Aalto erbjuder ett nytt biämne, Luonnonvarojen kestävä käyttö (Hållbar användning av naturresurser), som nu är redo att tilläggas i din studieplan!
Studentguide nyhet, illustrering
Studier Publicerat:

Läsårsanmälan för läsåret 2024-2025

Den ordinarie anmälningstiden för läsåret 2024–2025 började 2.5.2024.
Vegetarian food has lower carbon footprint
Studier Publicerat:

Campus restaurangernas öppettider på sommaren 2024

Det finns några ändringar i restaurangernas öppettider på sommaren.
Studentguide nyhet, illustrering
Studier Publicerat:

Berätta vilken typ av MyCourses-område som hjälper dig att lära dig bättre

Undersökning riktar sig till alla högskolestudenter i huvudstadsregionen