Nyheter

Kom ihåg att göra läsårsanmälan senast 1.9.2023

Läsårsanmälan för läsåret 2023–2024 upphör 1.9.2023. Kom ihåg att göra läsårsanmälan i den nationella anmälningstjänsten OILI eller via studerandeservicen innan anmälningstiden upphör.

Om du har studierätt för flera examina vid Aalto-universitetet ska du göra en separat läsårsanmälan för varje giltig examensstudierätt.  

Observera att det är möjligt att ändra en närvaroanmälan till frånvaro endast under anmälningstiden genom att kontakta studerandeservicen.  

Se närmare anvisningar och information om läsårsanmälan i Studentguiden.

Om du försummar läsårsanmälan förlorar du din studierätt:  

Enligt universitetslagen förlorar du din studierätt om du inte anmäler dig på det sätt som universitetet bestämmer. Du förlorar din studierätt vid Aalto-universitetet om du inte har anmält dig som närvarande eller frånvarande för läsåret senast 1.9.2023. Om du förlorar din studierätt till följd av att du har försummat läsårsanmälan ska du ansöka om återställande av studierätten. För behandlingen av ansökan uppbärs en återinskrivningsavgift på 35 euro. För varje studierätt ska du göra en separat ansökan och betala en separat återinskrivningsavgift. Se närmare information i Studentguiden

Ge respons

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Rehtori Ilkka Niemelä katse kameraan suunnattuna, kuvattuna Dipolissa
Studier Publicerat:

Rektors brev 7.12 – Vi uppskattar mångfalden av åsikter och försöker förstå varandra

"Det är viktigt att det är tryggt för alla att arbeta och studera vid vårt universitet oberoende av bakgrund, religion eller politisk ståndpunkt", skriver Ilkka Niemelä i sitt brev.
Student guide illustration, language and communications studies
Studier Publicerat:

Språk, kultur och kommunikation i period III

Språkcentret erbjuder ett brett utbud av kurser i period III.
Student Guide illustration, news items
Studier Publicerat:

Undervisningsassistenter till våren 2024

Undervisningsassistenter till Institutionen för elektroteknik och automation våren 2024
Student Guide illustration, news items
Studier Publicerat:

Grundexamensstuderande: kom ihåg att betala hälsovårdsavgiften!  

Hälsovårdsavgiften ska betalas på eget initiativ, ingen räkning sänds ut.