Nya studerande

Mer än en examen - unika möjligheter för Aalto-studerande

Vid Aalto-universitetet finns unika studiemöjligheter. Du får möta och nätverka med studerande inom olika områden och delta i praktiknära projekt i företagslivet, vilket ger dig möjlighet att skräddarsy din examen och få unika erfarenheter. Fundera på hurdan examen du behöver och vill ha – hurdan expert vill du bli genom dina studier?

På denna sida sammanställs information om tvärvetenskapliga biämnen som erbjuds vid Aalto och om bl.a. kurser och gemenskaper som förbereder för företagande. När du planerar dina studier är det bra att komma ihåg de tvärvetenskapliga möjligheterna. Du kan själv ändra på spelets regler!

Aalto Entrepreneurship Society Aaltoes

Aalto Entrepreneurship Society Aaltoes existerar för att bygga nästa generationen av företagare i Finland. Aaltoes ordnar en mängd av olika evenemang och tillfällen för universitetsstuderanden och grundare för tidiga stadiers startups: inkubatorer/acceleratorer, hachathons, inspirationella evenemang och meetups. Föreningen är fullständigt driven av studeranden, aktiva medlemmar fungerar som fulltidig styrelse valda för ett kalenderår, poster inom årets "team" samt som frivilliga intresserade av företagsamhet.

Aaltonaut

Målet med Aaltonaut, är att lära ut produktutveckling till eleverna genom praktiska projekt samt genom inlärning som är inriktad på problemlösning. Biämnet erbjuder kandidatstudenter en möjlighet att utveckla sina kunskaper i kommunikation inför arbetslivet och ger erfarenhet av att verka i en tvärvetenskaplig arbetsgrupp.

Aalto Ventures Program

Aalto Ventures Program prepares Aalto students for high-growth entrepreneurship through university-wide high-quality curriculum and co-curricular activities. AVP seeks to inspire and provide students with insight and experience needed to build bold new ventures either as new independent startup companies or within existing companies.

Creative Sustainability

The international Master's Programme in Creative Sustainability provides a multidisciplinary learning platform in the fields of architecture, business, design, built environment and real estate for dealing with the significant challenges of sustainability which background is in climate change, global poverty, social and economic inequality, demographic changes and rapid global economic changes.

Design Factory

Aalto Design Factory is a cross-disciplinary working environment in which problem-centred learning, combined with theory, practice and professional skills, takes centre stage. A place where students, researchers, entrepreneurs and businesses work together to solve real-life challenges, the Design Factory provides education for future global leaders in product development.

International Design Business Management IDBM

International Design Business Management IDBM - som kan tas som huvudämne eller biämne - utmanar studeranden från alla sex skolor av Aalto-universitetet att expandera sina förmågor och kompetenser inom tvärvetenskapligt teamarbete genom kurser och projekt som lyfter fram betydelsen av design för användarupplevelser, business och fritid. IDBM-programmet kulminerar i ett sex månader långt industriprojekt, där studeranden samarbetar för att designa unika lösningar och kreativt värde för både klienter och dem själva.

Multidisciplinary Energy Studies (MES)

Multidisciplinary Energy Studies (MES) är ett valfritt sidoämne inom magisterexamen för studenter som är intresserade av energi och samhälle. Sidoämnet närmar sig energifrågorna på ett modernt sätt från tre perspektiv nämligen vetenskap och teknik, ekonomi och business, samhällsvetenskap och mänskligt beteende. Samtidigt strävar MES efter att öka integrativ förståelse över energi- och klimatproblemen. MES syftar till att skapa starkt systemtänkande och mångvetenskapliga färdigheter att hantera energifrågorna. MES sidoämnet organiseras i samarbete mellan flera discipliner vid Aalto Universitetet. Exempel på teman är bland annat hållbar energi, grön-IKT, energimarknader, beteendeekonomi, grön ekonomi, smart energi, e-mobilitet.

Startuplifers

Startuplifers är ett studentdrivet och ideellt program som erbjuder attraktiva praktikplatser i Kaliforniens och Asiens tuffaste startupbolag. Startupslifers dagliga verksamhetsteam ser till att upprätthålla  en hög standard på både sökandena samt startupbolagen, och strävar till att kombinera rätta talanger med relevanta företag. Alla praktikplatser är betalda och företagen i startupslifers portfolie erbjuder ett brett urval av roller inom design, teknologi och business. Normalt brukar praktikperioden sträcka sig över 6–18 månader.

StartUp Sauna

StartUp Sauna accelerator takes in ambitious tech startups with the goal of making them capable of addressing global markets. The accelerator provides hands-on help from experienced entrepreneurs, in-depth industry knowledge such as how to or how not to successfully crowdfund campaigns or simply how to nail down the perfect B2B sales pitch among other things. Startup Sauna is a brand for an international community of entrepreneurs, investors and industry experts who want to give back to the ecosystem. Hence the accelerator is zero-equity.

The community has been accelerating founders since 2010. Here you will meet the most experienced coaches in Europe.

Startup Sauna accelerator takes in ambitious tech startups with the goal of making them capable of addressing global markets. The accelerator provides hands-on help from experienced entrepreneurs, in-depth industry knowledge such as how to or how not to successfully crowdfund campaigns or simply how to nail down the perfect B2B sales pitch among other things. Startup Sauna is a brand for an international community of entrepreneurs, investors and industry experts who want to give back to the ecosystem. Hence the accelerator is zero-equity.

University Wide Art Studies UWAS

University Wide Art Studies (UWAS) erbjuder kurser som ger en introduktion i konstbaserat tänkande, kreativitet och kultur. Kurserna är avsedda för alla studerande vid universitetet, oberoende av studieområde. På UWAS-kurserna får studerande möjlighet att ta in kurser i konst och design som en del av sin examen och bredda sitt kunnande över gränserna för sitt eget vetenskapsområde. På detta sätt kan universitetet utexaminera personer med äkta kompetens i flera branscher, personer som är medvetna om hur konst och kreativa färdigheter kan omforma och definiera världen som omger oss. Deltagarna i UWAS-kurserna kommer från alla högskolor vid Aalto. Det krävs inga förkunskaper i konst eller design för att delta i dem.

CEMS Master’s in International Management

CEMS Global Alliance in Management Education (cems.org) är ett nätverk av 34 ledande handelshögskolor och ungefär 80 internationella företags- och NGO-partner, vars viktigaste produkt är det internationellt erkända programmet CEMS Master’s in International Management (MIM). CEMS MIM -programmet förbereder på ett mångsidigt sätt studerande för olika ansvarsfulla och internationella expert- och ledaruppdrag. Programmet innehåller bland annat kurser som genomförs i tätt samarbete och som anknyter till exempelvis internationellt ledarskap och internationell strategi, ett företagsprojekt i form av ett omfattande internationellt grupparbete, internationell praktik samt seminarier som lär ut praktiska färdigheter. Den ena terminen genomförs vid Aalto-universitetets handelshögskola och den andra terminen vid en annan CEMS-högskola utomlands. Tillägsinformation om programmet: CEMS MIM vid Aalto-universitetet (aalto.fi) eller genom at kontakta [email protected].

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: