Uusi opiskelija

Enemmän kuin tutkinto - ainutlaatuisia mahdollisuuksia Aallon opiskelijoille

Aalto-yliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella ainutlaatuisella tavalla. Kohtaaminen ja verkostoituminen eri alojen opiskelijoiden kanssa sekä osallistuminen käytännönläheisiin yrityselämän projekteihin antavat mahdollisuuden tutkintosi räätälöimiseen ja ainutlaatuisiin kokemuksiin. Mieti, millaisen tutkinnon sinä haluat ja tarvitset - millaiseksi osaajaksi sinä haluat opintojesi aikana kasvaa?

Tälle sivulle on kerätty näyteikkuna Aallon monialaisista sivuaineista ja mm. yrittäjyyteen valmentavista opinnoista ja yhteisöistä. Kun suunnittelet opintojasi pidä mielessäsi poikkitieteelliset mahdollisuudet ja muuta pelin säännöt!

Aalto Entrepreneurship Society Aaltoes

Aalto Entrepreneurship Society Aaltoes:n tavoitteena on rakentaa yrittäjien tuleva sukupolvi. Aaltoes järjestää laaja-alaisesti erilaisia tapahtumia ja ohjelmia yliopisto-opiskelijoille ja alkuvaiheen yrittäjille: hautomo-/kiihdyttämötoimintaa, hackathoneja, inspiroivia puhetapahtumia ja meetuppeja. Aaltoes on täysin opiskelijoiden pyörittämä järjestö. Aktiiviset jäsenet koostuvat kokoaikaisesta hallituksesta, joka valitaan kalenterivuodelle, ja yrittäjyydestä kiinnostuneista tiimijäsenistä.

Aaltonaut

Aaltonaut on kandivaiheen sivuaine poikkitieteellisestä tuotekehityksestä kaikille Aallon opiskelijoille. Ohjelmaan otetaan vuosittain 30 opiskelijaa. Ongelmalähtöisessä opetuksessa yhdistyvät teoria ja käytäntö.  Tuotekehityksen bisnes-, design ja insinööriopetusta täydentävät työelämätaitojen, kuten yrittäjähenkisyyden, tiimityö- ja kommunikaatiotaitojen, sisällyttäminen opetukseen.

Aalto Ventures Program AVP

Aalto Ventures Program valmistaa Aallon opiskelijoita kasvuyrittäjyyteen yliopiston laajuisella laadukkalla opetussuunnitelmalla sekä järjestämällä tapahtumia ja opintomatkoja. AVP innostaa ja antaa opiskelijoille näkemystä ja kokemusta uusien kasvuyritysten rakentamiseen sekä uuden luomiseen jo olemassa olevissa yrityksissä.

Creative Sustainability

Creative Sustainability  -maisteriohjelma tarjoaa monitieteisen arkkitehtuuria, liiketoimintaa, muotoilua, rakennettuja ympäristöjä ja kiinteistöalaa yhdistelevän oppimisalustan merkittävien kestävään kehitykseen liittyvien ilmaston muutoksen, globaalin köyhyyden, sosiaalisen ja taloudellisen eriarvoisuuden, väestörakenteen muutosten sekä nopeiden talousvaihteluiden aiheuttamien ongelmien ratkomiseen.

Design Factory

Aalto Design Factory on poikkitieteellinen toimintaympäristö, jonka keskiössä on ongelmalähtöinen oppiminen, teorian ja käytännön yhdistäminen ja työelämätaidot. Design Factoryllä opiskelijat, tutkijat, yrittäjät ja yritykset työskentelevät yhdessä ja ratkovat tosielämän haasteita. Design Factoryn tavoitteena on kouluttaa maailman parhaita tuotekehitysosaajia.

International Design Business Management IDBM

International Design Business Management IDBM –maisteriohjelma ja sivuaineet haastavat opiskelijat kaikista kuudesta Aalto-yliopiston koulusta kokeilemaan ja laajentamaan sekä ydinosaamistaan että poikkitieteellisiä ryhmätyöskentelytaitoja kursseilla ja projekteilla, jotka havainnollistavat designin merkitystä käyttäjäkokemuksissa, liiketoiminnassa ja elämässä. IDBM-ohjelma huipentuu kuusikuukautiseen yritysprojektiin, jossa opiskelijat yhdessä suunnittelevat ainutlaatuisia ratkaisuja ja luovat arvoa sekä asiakkaalleen että toisilleen

Multidisciplinary Energy Studies (MES)

Multidisciplinary Energy Studies (MES) on sivuaine maisteritason opiskelijoille, joilla on kiinnostusta energian ja yhteiskunnan kytkentään. Sivuaine lähestyy energiakysymyksiä modernilla tavalla kolmesta eri suunnasta: tieteen ja teknologian, talouden ja busineksen sekä yhteiskuntatieteiden ja käyttäytymisen kautta. Sivuaine pyrkii kasvattamaan systeemistä ja monitieteellistä osaamista energiakysymysten ympärillä, joka on tarpeen energia-ilmastokokonaisuuden ymmärtämiseksi ja tehokkaiden ratkaisujen kehittämiseksi. Sivuaine toteutetaan yhteistyössä usean tieteenalan kanssa. Esimerkkejä käsiteltävistä aiheista ovat kestävä energia, vihreä-IT, energiamarkkinat, käyttäytymistalous, vihreätalous, älyenergia, sähköinen liikenne, yms.

Startuplifers

Startuplifers on opiskelijavetoinen ja voittoa tavoittelematon harjoitteluohjelma, joka välittää harjoittelupaikkoja Kalifornian ja Aasian kovatasoisista startup-keskittymistä. Ohjelman koordinaattoritiimi ylläpitää pankkia sekä kovatasoisista hakijoista että startupeista, ja yhdistää oikeat talentit relevanttihin yrityksiin. Kaikki harjoittelut ovat palkallisia ja kattavat moninaisia rooleja muotoilun, teknologian ja kauppatieteiden aloilla. Harjoittelut kesävät normaalisti 6–18 kuukautta.

StartUp Sauna

StartUp Sauna accelerator takes in ambitious tech startups with the goal of making them capable of addressing global markets. The accelerator provides hands-on help from experienced entrepreneurs, in-depth industry knowledge such as how to or how not to successfully crowdfund campaigns or simply how to nail down the perfect B2B sales pitch among other things. Startup Sauna is a brand for an international community of entrepreneurs, investors and industry experts who want to give back to the ecosystem. Hence the accelerator is zero-equity.

The community has been accelerating founders since 2010. Here you will meet the most experienced coaches in Europe.

Startup Sauna accelerator takes in ambitious tech startups with the goal of making them capable of addressing global markets. The accelerator provides hands-on help from experienced entrepreneurs, in-depth industry knowledge such as how to or how not to successfully crowdfund campaigns or simply how to nail down the perfect B2B sales pitch among other things. Startup Sauna is a brand for an international community of entrepreneurs, investors and industry experts who want to give back to the ecosystem. Hence the accelerator is zero-equity.

University Wide Art Studies UWAS

University Wide Art Studies (UWAS) tarjoaa kursseja, joilla kaikki yliopiston opiskelijat alasta riippumatta voivat perehtyä taideperustaiseen ajatteluun, tekemiseen, luovuuteen ja kulttuuriin. UWAS-kursseilla opiskelijalle tarjoutuu mahdollisuus saada taide- ja muotoiluopintoja osaksi tutkintoaan ja laajentaa omaa osaamistaan tieteenalansa ulkopuolelle. Näin yliopistosta valmistuu taidoiltaan aidosti monialaisia osaajia, jotka ovat tietoisia siitä, kuinka taide ja luova toiminta muokkaavat ja määrittelevät maailmaa ympärillämme. UWAS-kurssien osallistujat tulevat kaikista Aalto-korkeakouluista eikä niille vaadita taiteen tai muotoilun esitietoja.

CEMS Master’s in International Management

CEMS Global Alliance in Management Education (cems.org) on 34 maailman johtavan kauppakorkeakoulun ja noin 80 kansainvälisen yritys- ja NGO-kumppanin muodostama verkosto, jonka päätuote on kansainvälisesti tunnustettu CEMS Master’s in International Management (MIM) -ohjelma (cems.org). CEMS MIM –ohjelma valmentaa opiskelijoita monipuolisesti erilaisiin vastuullisiin ja kansainvälisiin asiantuntija- ja johtamistehtäviin. Ohjelma sisältää muun muassa tiiviissä yritysyhteistyössä toteutettavia kursseja liittyen esimerkiksi kansainväliseen johtamiseen ja strategiaan, laajan kansainvälisen ryhmätyönä toteutettavan yritysprojektin, kansainvälisen harjoittelun ja käytännön taitoja harjoittavia seminaareja. Toinen lukukausista suoritetaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa ja toinen jossain muussa CEMS-koulussa ulkomailla kansainvälisen vaihdon muodossa. Lisätietoa löydät täältä: CEMS MIM at Aalto University (aalto.fi) tai ottamalla yhteyttä [email protected].

Anna palautetta sivusta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: