Evenemang

Samfundsevenemanget This is Aalto 7.3 – Våra framgångar från 2023 i siffror och berättelser

Välkommen till ett samfundsevenemang som är öppet för alla aaltoiter och hör om framgångarna under 2023. Värd för evenemanget är president Ilkka Niemelä.
Strategy key visuals visualising the university key areas, namely research, education, impact, illustration by Anna Muchenikova

I början av året är det bra att stanna upp en stund för att granska och fira fjolårets framgångar. Under samfundsevenemanget This is Aalto får du höra om universitetets goda resultat och lärdomar från olika delområden – forskning, utbildning, inflytande och framgångsfaktorer – och får se en inspirerande sammanställning av exempel på det arbete som gjorts i vårt samfund. This is Aalto är en del av universitetets årsöversikt. 

Mer information och anvisningar för deltagande (logga in med din Aalto-ID)

Tutkija säätämässä isoa laitetta tutkimusympäristössä

Aalto-universitetet

Vid Aalto-universitetet möter konst och vetenskap teknik och ekonomi. Vi bygger en hållbar framtid genom vetenskapliga genombrott inom och mellan våra fokusområden.

Ioncell

Vår strategi

Aaltos framtid vilar på en grund av högkvalitativ forskning, utbildning, inflytande och gemensamma värden: ansvar, mod och samarbete. Universitets uppdrag är att skapa en hållbar framtid.

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: