Ansökningar, anvisningar och regler

Omnämnanden i lägre och högre högskoleexamen

Omnämnanden i lägre och högre högskoleexamen

Beslut 16.11.2021 av Aalto universitetets kommitté för akademiska ärenden AAK

Aalto-universitetet ges följande instruktioner i enlighet med examensstadga för lägre och högre högskoleexamen (6 och 9 §)

Omnämnanden i lägre och högre högskoleexamen

Om den studerande genom sina studieprestationer inom lägre eller högre högskoleexamen gett bevis på utmärkta insikter och i sitt lärdomsprov särskild mognad och omdömesförmåga, kan i examensbetyget för vederbörande examen omnämnas att examen har avlagts med utmärkta insikter. Högskolan beslutar om huruvida omnämnandet ges.

På området för teknik kan omnämnandet ges om det med antalet studiepoäng vägda medeltalet för de studier som hör till examen (inklusive lärdomsprovet) är minst 4,00 och vitsordet för lärdomsprovet är 4 eller 5.

På området för ekonomi kan omnämnandet ges om det med antalet studiepoäng vägda medeltalet för de studier som hör till examen (inklusive lärdomsprovet) är minst 4,50.

Om lärdomsprovet som hör till examen är bedömt med en annan vitsordsskala än 0–5 beaktas lärdomsprovet i uträkningen enligt de regler som gällde innan denna bestämmelse trädde i kraft.

Språkversioner för omnämnanden i examen:

(fi) Tutkinto on suoritettu erinomaisesti.
(sv) Examen har avlagts med utmärkta insikter.
(en) The degree was completed with honours.

Detta beslut träder i kraft för examina inom området för teknik och området för ekonomi som beviljas från och med 1.12.2021.

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: