Hakemukset, ohjeet ja säännöt

Lisäajan hakeminen opintoihin

Jos et ole saanut tutkintoa valmiiksi opintojen säädetyssä ajassa, mutta haluat kuitenkin suorittaa opinnot loppuun, voit hakea lisäaikaa opintoaikaan.

Jos et ole saanut tutkintoa valmiiksi sinulle myönnetyssä opintoajassa, mutta haluat kuitenkin suorittaa opinnot loppuun, voit hakea lisäaikaa. Lisäaikaa myönnetään tutkinnon suorittamista varten. Tämä tarkoittaa, että lisäaikaa kannattaa hakea vain, jos sinulla on mahdollisuus ja tarkoitus opiskella puuttuvat opinnot ja tehdä opinnäyte loppuun.

Ennen hakemuksen lähettämistä tutustu Aalto-yliopiston linjauksiin rajattuun opintoaikaan myönnettävälle lisäajalle.

Jos opintoaikasi on päättymässä kuluvan lukukauden lopussa, näet Sisussa etusivulla tästä tiedotteen ja saat lisäohjeet hakemuksen tekemiseen. Hakemalla lisäaikaa 15.5. tai 15.11. mennessä ohjeiden mukaan, varmistat, että hakemuksesi käsitellään ennen opiskeluoikeuden päättymistä. Opiskelijan lisäaikaohje löytyy Sisu ohjeista.

Sisuun pääset https://sisu.aalto.fi/student/frontpage 

Lisäajan hakemisen vaiheet lyhyesti

 1. Saat Sisussa etusivulla ilmoituksen, että opiskeluaikasi on päättymässä kuluvan lukukauden lopussa
 2. Jos et ehdi valmistua, hae lisäaikaa
  1. Päivitä ensisijainen opintosuunnitelmasi tai laadi sellainen Sisussa
  2. Ajoita puuttuvat opinnot. Ilman ajoitusta et voi tehdä lisäaikahakemusta. 
 3. Täytä lisäaikahakemus ja lähetä se
 4. Toimita mahdolliset liitteet ohjeiden mukaan Sisun ulkopuolella. 
  1. Maisteri-/DI-tutkinto: jos opinnäytetyö on kesken, pyydä vapaamuotoinen lausunto etenemisestä ja aikataulusta opinnäytteen valvojalta hakemuksen liitteeksi.
 5. Kun päätös on tehty, saat sen tiedoksi Sisussa

Huomaathan, että lisäaikahakemuksia käsitellään korkeakoulun oman aikataulun mukaisesti muutaman kerran vuodessa, yleensä touko-kesäkuussa sekä marras-joulukuussa.

Milloin lisäaikaa ei haeta Sisussa ja milloin sitä ei voi hakea lainkaan?

Lähtökohtaisesti lisäaikahakemus tehdään Sisussa, jos voit kirjautua Sisuun.

Lisäaikaa ei haeta Sisussa, jos 

 • Aalto-tunnus ei ole enää voimassa, etkä voi kirjautua Sisuun.
  • Tällöin opintosuunnitelma, ajoitus sekä lisäaikahakemus tehdään Sisun ulkopuolella, ota yhteyttä oman ohjelmasi Oppimispalveluihin. 
 • Jossain harvinaisissa tapauksissa opiskelijan koulutuspolku on henkilökohtaistettu. Jos opintoaika on jo päättynyt ja koulutuspolkusi on henkilökohtaistettu,  et pysty tekemään lisäaikahakemusta Sisussa. 
  • Tee opintosuunnitelma ja ajoitus Sisussa. Vaikka suunnitelma on sääntöjen vastainen -tilassa, virkailija käyttää sitä hakemuksen käsittelyssä.
   • Lisäaikahakemus tehdään Sisun ulkopuolella, ota yhteyttä oman ohjelmasi Oppimispalveluihin.
   • Mistä tietää, onko oma koulutuspolku henkilökohtaistettu? Katso opiskeluoikeuden tiedoista, kohdasta Koulutuspolku. Tutkinto-ohjelman kohdalla lukee "Henkilökohtainen" 

Lisäaikaa ei voi hakea lainkaan, jos

 • opiskeluoikeuden tila on peruutettu, luopunut tai valmistunut 
 • olet siirtymässä toiseen oppilaitokseen
 • opiskeluaikaa on jäljellä enemmän kuin kuluvan lukukauden loppuun.

Ilmoittautumisen laiminlyönti ja opiskeluoikeuden menettäminen

Menetät opiskeluoikeutesi, jos et ilmoittaudu läsnä- tai poissaolevaksi. Jos opiskeluaikaa on edelleen jäljellä, voit hakea opiskeluoikeuden palauttamista. Jos opiskeluoikeus palautetaan, maksa uudelleenkirjaamismaksu. Huomaa, että opiskeluaika kuluu, jos et ole ilmoittautunut läsnä- tai poissaolevaksi.

Jos olet menettänyt opiskeluoikeuden siksi, että sinulle myönnetty opiskeluaika tai aikaisemmin myönnetty lisäaika on päättynyt ja haluat jatkaa opintojasi, sinun tulee hakea ainoastaan lisäaikaa, ei opinto-oikeuden palauttamista. Jos lisäaikaa myönnetään, sinun ei tarvitse maksaa uudelleenkirjaamismaksua.

 • Voit hakea lisäaikaa myös myöhemmin, kuin sinä lukukautena, jolloin opiskeluaika päättyy
 • Voit hakea lisäaikaa myös uudestaan, vaikka aikaisempi hakemus olisi hylätty. Tällaisessa tapauksessa kannattaa olla ensin yhteydessä oman ohjelman oppimispalveluihin

Jos olet alunperin menettänyt opinto-oikeutesi siksi, että olet laiminlyönyt lukuvuosi-ilmoittautumisen ja tämän jälkeen opintoaikasi on päättynyt, sinun tulee hakea ainoastaan lisäaikaa. Sinun ei siis tarvitse hakea erikseen opiskeluoikeuden palautusta, vaan opiskeluoikeuden palautus harkitaan yhdessä lisäajan myöntämisen kanssa. Mikäli lisäaikaa myönnetään, myös opiskeluoikeus palautetaan ja sinun tulee maksaa uudelleenkirjaamismaksu. 

Anna palautetta sivusta

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: