Ansökningar, anvisningar och regler

Aalto-universitetets examensstrukturer för lägre och högre högskoleexamina (upphävd 16.11.2021)

Aalto-universitetets examensstrukturer för lägre och högre högskoleexamina (upphävd 16.11.2021)

Upphävd genom beslut av kommittén för akademiska ärenden (AAK) 16.11.2021. Se den gällande examensstrukturen i Aalto-universitetets examensstadga för lägre och högre högskoleexamen

Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden har 19.5.2020 godkänt följande beslut, som träder i kraft 1.8.2020.

1 Lägre högskoleexamens (180 sp) uppbyggnad

Studiehelheterna omfattar sammanlagt 180 studiepoäng. Aalto-universitetets mångvetenskapliga utbildningsprogram eller utbildningsprogram som genomförs i samarbete med inhemska eller utländska högskolor kan avvika från de områdesspecifika examensstrukturerna. Lärdomsprovets omfattning är alltid 10 studiepoäng, som här räknas med i huvudämnets omfattning.

1.1 Ekonomie kandidatexamens uppbyggnad

Följande studiehelheter ingår i ekonomie kandidatexamen:

 • gemensamma studier 78 studiepoäng, inklusive studier i kommunikation och språk 18 studiepoäng
 • huvudämnesstudier 54 studiepoäng
 • biämnesstudier 18–30 studiepoäng
 • fritt valbara studier 18–30 studiepoäng.

Följande studiehelheter ingår i ekonomie kandidatexamen i kanditatprogrammet i ekonomi:

 • gemensamma studier 81 studiepoäng, inklusive studier i kommunikation och språk 12 studiepoäng
 • huvudämnesstudier 60 studiepoäng
 • biämnesstudier 24–30 studiepoäng
 • fritt valbara studier 9–15 studiepoäng.

1.2 Konstkandidatexamens uppbyggnad

Följande studiehelheter ingår i konstkandidatexamen:

 • gemensamma studier 26 studiepoäng, inklusive studier i kommunikation och språk 9 studiepoäng
 • huvudämnesstudier 111 studiepoäng
 • biämnesstudier 15–43 studiepoäng, i enlighet med den studerandes val
 • fritt valbara studier högst 28 studiepoäng beroende på omfattningen av den studerandes biämne.

1.3 Konstkandidatexamens uppbyggnad (huvudämnet bildkonstpedagogik)

Följande studiehelheter ingår i konstkandidatexamen för studerande med huvudämnet bildkonstpedagogik:

 • gemensamma studier 26 studiepoäng, inklusive studier i kommunikation och språk 9 studiepoäng
 • huvudämnesstudier 86 studiepoäng
 • pedagogiska studier för lärare 25 studiepoäng
 • biämnesstudier 15–43 studiepoäng, i enlighet med den studerandes val
 • fritt valbara studier högst 28 studiepoäng beroende på omfattningen av den studerandes biämne.

Den som har bildkonstpedagogik som huvudämne kan avlägga biämnet med en omfattning av 60 studiepoäng, ifall biämnet som avläggs är ett långt  biämne (60 studiepoäng) som ger dubbel behörighet.

I så fall är omfattningen av studierna i huvudämnet 69 studiepoäng, och utöver biämnesstudier utnyttjar den studerande även fritt valbara studier för sitt biämne.

I övrigt följs de vanliga principerna för uppbyggnaden av konstkandidatexamen.

1.4 Teknologie kandidatexamens uppbyggnad (ingenjörsutbildning)

Följande studiehelheter ingår i teknologie kandidatexamen:

 • gemensamma studier 65–70 studiepoäng, inklusive studier i kommunikation och språk 5 studiepoäng
 • huvudämnesstudier 60–75 studiepoäng
 • biämnesstudier 20–25 studiepoäng
 • fritt valbara studier 15-30 studiepoäng.

De gemensamma studierna och huvudämnet ska omfatta totalt 130–140 studiepoäng medan biämnet och de fritt valbara studierna ska omfatta totalt 40–50 studiepoäng.

1.5 Teknologie kandidatexamens uppbyggnad (arkitektur och landskapsarkitektur)

Följande studiehelheter ingår i teknologie kandidatexamen:

 • gemensamma studier 23 studiepoäng, inklusive studier i kommunikation och språk 6 studiepoäng
 • huvudämnesstudier 117 studiepoäng
 • biämnesstudier 15–40 studiepoäng, i enlighet med den studerandes val
 • fritt valbara studier högst 25 studiepoäng beroende på omfattningen av den studerandes biämne.

2 Högre högskoleexamens (120 sp) uppbyggnad

Studiehelheterna omfattar sammanlagt 120 studiepoäng. Aalto-universitetets mångvetenskapliga utbildningsprogram eller utbildningsprogram som genomförs i samarbete med inhemska eller utländska högskolor kan avvika från de områdesspecifika examensstrukturerna. Lärdomsprovet omfattar alltid 30 studiepoäng.

2.1 Ekonomie magisterexamens uppbyggnad

Följande studiehelheter ingår i ekonomie magisterexamen:

 • minst 50 studiepoäng studier inom utbildningsprogrammet, varav minst 33 studiepoäng är fördjupade studier
 • lärdomsprov 30 studiepoäng samt mognadsprov
 • biämnesstudier eller studier inom specialiseringsområdet minst 24 studiepoäng
 • fritt valbara eller valfria studier 12 studiepoäng.

2.2 Konstmagisterexamens uppbyggnad

Följande studiehelheter ingår i konstmagisterexamen:

 • huvudämnesstudier eller studier inom utbildningsprogrammet 60 studiepoäng, på nivån fördjupade studier
 • lärdomsprov 30 studiepoäng samt mognadsprov
 • fritt valbara eller alternativa studier 30 studiepoäng.

2.3 Konstmagisterexamens uppbyggnad i magisterprogrammet i bildkonstpedagogik

Följande studiehelheter ingår i konstmagisterexamen i magisterprogrammet i bildkonstpedagogik:

 • studier inom utbildningsprogrammet 55 studiepoäng, på nivån fördjupade studier
 • lärdomsprov 30 studiepoäng samt mognadsprov
 • pedagogiska studier för lärare 35 studiepoäng.

För den examensinriktade fortbildningen inom magisterprogrammet i bildkonstpedagogik kan fastställas examensfordringar som avviker från de allmänna examensfordringarna i magisterprogrammet i bildkonstpedagogik.

I övrigt följs de vanliga principerna för uppbyggnaden av konstmagisterexamen.

2.4 Diplomingenjörsexamens uppbyggnad

Följande studiehelheter ingår i diplomingenjörsexamen:

 • huvudämnesstudier 40–65 studiepoäng, varav minst 30 studiepoäng fördjupade studier
 • lärdomsprov 30 studiepoäng samt mognadsprov
 • frivilligt eller obligatoriskt biämne 20–25 studiepoäng
 • fritt valbara studier 25–30 studiepoäng.

Ett obligatoriskt biämne kan ingå i utbildningsprogrammets examensstruktur.

2.5 Arkitekt- och landskapsarkitektexamens uppbyggnad

Följande studiehelheter ingår i arkitekt- och landskapsarkitektexamen:

 • huvudämnesstudier eller studier inom utbildningsprogrammet 60 studiepoäng, på nivån fördjupade studier
 • lärdomsprov 30 studiepoäng samt mognadsprov
 • fritt valbara eller alternativa studier 30 studiepoäng.

3 Högre högskoleexamens uppbyggnad för korta magisterprogram (60 sp eller 90 sp) som ordnas som internationellt samarbete

I dubbla eller gemensamma program som ordnas som internationellt samarbete kan omfattningen av de studier som krävs för högre högskoleexamen vara 60 eller 90 studiepoäng, med undantag för examina som enligt lag eller förordning är särskilda behörighetsvillkor för ett visst yrke eller en viss uppgift.

Till högre högskoleexamen med omfattningen 60 studiepoäng hör minst 30 studiepoäng fördjupade studier, inklusive ett lärdomsprov med omfattningen 10–20 studiepoäng.

Till högre högskoleexamen med omfattningen 90 studiepoäng hör minst 45 studiepoäng fördjupade studier, inklusive ett lärdomsprov med omfattningen 15–30 studiepoäng.

Omfattningen och uppbyggnaden av examen som avläggs i ett kort magisterprogram bestäms enligt utbildningsprogram.

Ge respons på sidan

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: