Hakemukset, ohjeet ja säännöt

Aalto-yliopiston alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon tutkintorakenteet (kumottu 16.11.2021)

Aalto-yliopiston alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon tutkintorakenteet (kumottu 16.11.2021)

Kumottu AAK:n päätöksellä 16.11.2021, kts ajantasainen tutkintorakenne Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon tutkintosääntö

Akateemisten asiain komitean päätös 19.5.2020. Päätös on voimassa 1.8.2020 alkaen.

1 Alemman korkeakoulututkinnon (180 op) rakenne

Opintokokonaisuuksien yhteislaajuus on 180 opintopistettä. Kotimaisten tai ulkomaisten korkeakoulujen kanssa yhteistyönä toteutettavissa koulutusohjelmissa tai Aalto-yliopiston monialaisissa koulutusohjelmissa voidaan poiketa alakohtaisista tutkintorakenteista. Opinnäyte on aina laajuudeltaan 10 opintopistettä, joka lasketaan tässä mukaan pääaineen laajuuteen.

1.1 Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon rakenne

Kauppatieteen kandidaatin tutkintoon kuuluvat seuraavat opintokokonaisuudet:

 • yhteiset opinnot 78 opintopistettä mukaan lukien viestinnän ja kielen opinnot 18 opintopistettä
 • pääaineen opinnot 54 opintopistettä
 • sivuaineen opinnot 18-30 opintopistettä
 • vapaasti valittavat opinnot 18-30 opintopistettä 

Kauppatieteen kandidaatin tutkintoon taloustieteen kandidaattiohjelmassa kuuluvat seuraavat opintokokonaisuudet:

 • yhteiset opinnot 81 opintopistettä mukaan lukien viestinnän ja kielen opinnot 12 opintopistettä
 • pääaineen opinnot 60 opintopistettä
 • sivuaineen opinnot 24 -30 opintopistettä
 • vapaasti valittavat opinnot 9-15 opintopistettä

1.2 Taiteen kandidaatin tutkinnon rakenne

Taiteen kandidaatin tutkintoon kuuluvat seuraavat opintokokonaisuudet:

 • yhteiset opinnot 26 opintopistettä mukaan lukien 9 opintopisteen laajuiset viestinnän ja kielen opinnot
 • pääaineen opinnot 111 opintopistettä
 • sivuaineen opinnot 15–43 opintopistettä opiskelijan valinnan mukaan
 • vapaasti valittavat opinnot enintään 28 opintopistettä opiskelijan sivuaineen laajuudesta riippuen

1.3 Taiteen kandidaatin tutkinnon rakenne (kuvataidekasvatuksen pääaine)

Kuvataidekasvatuksen pääaineen opiskelijoilla taiteen kandidaatin tutkintoon kuuluvat seuraavat opintokokonaisuudet:

 • yhteiset opinnot 26 opintopistettä mukaan lukien 9 opintopisteen laajuiset viestinnän ja kielen opinnot
 • pääaineen opinnot 86 opintopistettä
 • opettajan pedagogiset opinnot 25 opintopistettä
 • sivuaineen opinnot 15–43 opintopistettä opiskelijan valinnan mukaan
 • vapaasti valittavat opinnot enintään 28 opintopistettä opiskelijan sivuaineen laajuudesta riippuen

Kuvataidekasvatusta pääaineenaan opiskeleva voi suorittaa sivuaineen 60 opintopisteen laajuisena, mikäli hän suorittaa kaksoiskelpoisuuden tuottavan pitkän 60 opintopisteen laajuisen sivuaineen.

Tällöin pääaineen opintojen laajuus on 69 opintopistettä ja opiskelija käyttää sivuaineeseen sivuaineen opintojen lisäksi vapaasti valittavat opinnot.

Muilta osin noudatetaan taiteen kandidaatin tutkinnon rakenteita koskevia periaatteita.

1.4  Tekniikan kandidaatin tutkinnon rakenne (insinöörialat)

Tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluvat seuraavat opintokokonaisuudet:

 • yhteiset opinnot 65-70 opintopistettä mukaan lukien 5 opintopisteen laajuiset viestinnän ja kielen opinnot
 • pääaineen opinnot 60-75 opintopistettä
 • sivuaineen opinnot 20-25 opintopistettä
 • vapaasti valittavat opinnot 15-30 opintopistettä

Yhteisten opintojen ja pääaineen yhteisen laajuuden tulee olla 130-140 opintopistettä sekä sivuaineen ja vapaasti valittavien opintojen yhteisen laajuuden 40-50 opintopistettä.

1.5 Tekniikan kandidaatin tutkinnon rakenne (arkkitehtuuri ja maisema- arkkitehtuuri)

Tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluvat seuraavat opintokokonaisuudet:

 • yhteiset opinnot 23 opintopistettä mukaan lukien 6 opintopisteen laajuiset viestinnän ja kielen opinnot
 • pääaineen opinnot 117 opintopistettä
 • sivuaineen opinnot 15–40 opintopistettä opiskelijan valinnan mukaan
 • vapaasti valittavat opinnot enintään 25 opintopistettä opiskelijan sivuaineen laajuudesta riippuen

2 Ylemmän korkeakoulututkinnon (120 op) rakenne

Opintokokonaisuuksien yhteislaajuus on 120 opintopistettä. Kotimaisten tai ulkomaisten korkeakoulujen kanssa yhteistyönä toteutettavissa tai Aalto-yliopiston monialaisissa koulutusohjelmissa voidaan poiketa alakohtaisista tutkintorakenteista. Opinnäyte on aina laajuudeltaan 30 opintopistettä.

2.1 Kauppatieteiden maisterin tutkinnon rakenne

Kauppatieteiden maisterin tutkintoon kuuluvat seuraavat opintokokonaisuudet:

 • Koulutusohjelmaopinnot vähintään 50 opintopistettä, joista vähintään 33 opintopistettä ovat tasoltaan syventäviä opintoja
 • Opinnäyte 30 opintopistettä sekä kypsyysnäyte
 • Sivuaine- tai erikoistumisalueopinnot vähintään 24 opintopistettä
 • Vapaasti valittavat tai valinnaiset opinnot 12 opintopistettä

2.2 Taiteen maisterin tutkinnon rakenne

Taiteen maisterin tutkintoon kuuluvat seuraavat opintokokonaisuudet:

 • Pääaine- tai koulutusohjelmaopinnot 60 opintopistettä, jotka ovat tasoltaan syventäviä opintoja
 • Opinnäyte 30 opintopistettä sekä kypsyysnäyte
 • Vapaasti valittavat tai vaihtoehtoiset opinnot 30 opintopistettä

2.3 Taiteen maisterin tutkinnon rakenne kuvataidekasvatuksen maisteriohjelmassa

Taiteen maisterin tutkintoon kuvataidekasvatuksen maisteriohjelmassa kuuluvat seuraavat opintokokonaisuudet:

 • Koulutusohjelmaopinnot 55 opintopistettä, jotka ovat tasoltaan syventäviä opintoja
 • Opinnäyte 30 opintopistettä sekä kypsyysnäyte
 • Opettajan pedagogiset opinnot 35 opintopistettä

Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelman muuntokoulutukselle voidaan vahvistaa kuvataidekasvatuksen maisteriohjelman yleisistä tutkintovaatimuksista poikkeavat tutkintovaatimukset.

Muilta osin noudatetaan taiteen maisterin tutkinnon rakenteita koskevia periaatteita.

2.4 Diplomi-insinöörin tutkinnon rakenne

Diplomi-insinöörin tutkintoon kuuluvat seuraavat opintokokonaisuudet:

 • Pääaine 40-65 opintopistettä, joista vähintään 30 opintopistettä on tasoltaan syventäviä opintoja
 • Opinnäyte 30 opintopistettä sekä kypsyysnäyte.
 • Vapaaehtoinen tai pakollinen sivuaine 20-25 opintopistettä
 • Vapaasti valittavat opinnot 25-30 opintopistettä

Koulutusohjelman tutkintorakenteeseen voi kuulua pakollinen sivuaine.

2.5 Arkkitehdin ja maisema-arkkitehdin tutkinnon rakenne

Arkkitehdin ja maisema-arkkitehdin tutkintoon kuuluvat seuraavat opintokokonaisuudet:

 • Pääaine- tai koulutusohjelmaopinnot 60 opintopistettä, jotka ovat tasoltaan syventäviä opintoja
 • Opinnäyte 30 opintopistettä sekä kypsyysnäyte
 • Vapaasti valittavat tai vaihtoehtoiset opinnot 30 opintopistettä

3 Ylemmän korkeakoulututkinnon rakenne kansainvälisenä yhteistyönä toteutettavassa lyhyessä maisteriohjelmassa (60 op tai 90 op)

Kansainvälisenä yhteistyönä kaksois- tai yhteisohjelmana järjestettävässä koulutusohjelmassa ylempään korkeakoulututkintoon vaadittavien opintojen laajuus voi olla 60 tai 90 opintopistettä lukuun ottamatta tutkintoja, jotka ovat lain tai asetuksen mukaan erityisenä kelpoisuusvaatimuksena tiettyyn ammattiin tai tehtävään.

Laajuudeltaan 60 opintopisteen kokoiseen ylempään korkeakoulututkintoon kuuluu vähintään 30 opintopistettä tasoltaan syventäviä opintoja mukaan lukien 10 - 20 opintopisteen laajuinen opinnäyte.

Laajuudeltaan 90 opintopisteen kokoiseen ylempään korkeakoulututkintoon kuuluu vähintään 45 opintopistettä tasoltaan syventäviä opintoja mukaan lukien 15 - 30 opintopisteen laajuinen opinnäyte.

Lyhyessä maisteriohjelmassa suoritettavan tutkinnon laajuus ja rakenne päätetään koulutusohjelmakohtaisesti.

Anna palautetta sivusta

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: