Studera vid Aalto

Antagningsstatistik

På denna sidan finns antagningsstatistik för kandidat- och magisterprogrammen.
Students on Aalto University campus. Photo by Petri Anttila.

Antagningsstatistik för kandidatprogrammen

Det ekonomiska utbildningsområdet

Statistik för det ekonomiska utbildningsområdet finns tillgänglig på finska.

Det konstnärliga utbildningsområdet

Statistik för det konstnärliga utbildningsområdet:

Det tekniska utbildningsområdet

Antal sökande, antagna och lägsta godkända poäng till DIA gemensamma antagningens och informationsnätverkets ansökningsmål samt det engelskspråkiga programmets ansökningsmål. 

DIA gemensamma antagningens lägsta godkända poäng finns på sidan dia.fi.

Ansökan om överflyttning

Antagningsstatistik för magisterprogrammen

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: