Ansökningsservice

Fristående-, utbytes-, och JOO-studier och rörlighet inom Aalto-universitetet

Vid Aalto-universitetet man kan avlägga fristående studier, internationella utbytesstudier, JOO studier och man kan även avlägga studier vid en annan Aalto högskola genom att söka om studierätt via intern rörlighet.
Erillisopinnot, vaihto-opiskelu, JOO-opinnot ja sisäinen liikkuvuus

Fristående studier

Med fristående studier menar man studier som inte leder till examen. Dessa studier kan användas till att komplettera en tidigare avlagd examen eller öka yrkeskompetensen. Fristående studeranden kan avlägga både enskilda kurser och mera omfattande studiehelheter i Aalto-universitetet.

Studierna är avgiftsbelagda för studeranden: 15 euro/studiepoäng.

OBS! Ansökningsblanketten finns i slutet av sidan.

Intagning av fristående studeranden varierar högskolevis i Aalto-universitetet. Om du är intresserad av att söka till fristående studerande, kolla principerna för upptag nedan och red ut utbildningserbjudandet från Sisu (https://sisu.aalto.fi) eller MyCourses (https://mycourses.aalto.fi/?lang=sv).

Bekanta dig också med öppna universitetets erbjudande: http://avoin.aalto.fi/fi/

Utbytesstudier

Till vår glädje väljer cirka 800 internationella utbytesstuderande årligen att studera vid Aalto-universitetet. Aalto-universitetet är ett internationellt erkänt, mångsidigt forskningsuniversitet. Internationalitet utgör kärnan i Aalto-universitetets verksamhet: målsättningen är en mångkulturell akademisk gemenskap där internationell rörlighet är en självklarhet.

Ett globalt Aalto – Go Global

Som studerande vid Aalto-universitetet har du med stor sannolikhet en internationell framtid att se fram emot. Därför är det viktigt att du har möjlighet att vänja dig vid en internationell miljö redan under studietiden. Du kan studera och åka på praktik utomlands, delta i utbildning på främmande språk på ditt eget universitet eller aktivt delta i mångkulturella grupper och projekt. På detta sätt kan du utveckla kunskap och kompetens som du med säkerhet kommer att behöva när du beger dig ut i arbetslivet.

Genom internationella erfarenheter utvecklar du både dina personliga och yrkesmässiga kunskaper. Du lär dig att använda främmande språk och lär känna andra kulturer. Du får erfarenhet av att arbeta i mångkulturella grupper, vilket är en viktig egenskap med tanke på din framtida karriär. Du lär dig olika sätt att studera, arbeta, tänka och leva. Utomlands skapar du dessutom nya kompisrelationer och får nya kontakter som berikar ditt liv.

Universitetet skapar förutsättningar för att utbytesstudierna ska vara så smidiga som möjligt. Skolorna upprätthåller och ingår avtal om utbyte med universitet inom det egna forskningsområdet. Du får hjälp och råd vid valet av resemål. Utbytet understöds också genom stipendium för utbytesstudier.

Mer information finns också på högskolornas gemensamma Facebook-sida Aalto University students go abroad

Utbytesstudier vid Aalto-universitetet

Aalto-universitetet är ett av de mest internationella universiteten i Finland. Hos oss studerar 2 700 internationella studerande från över hundra olika länder. Målsättningen är en genuint mångkulturell akademisk gemenskap. Om du vill bli utbytesstudent vid Aalto-universitetet lönar det sig att först utreda ansökningsprocessen på ditt eget universitet.

JOO-studier och rörlighet inom Aalto-universitetet

Det riksomfattande avtalet om flexibel studierätt (JOO-studierätt) berättigar en studerande som har rätt att avlägga examen vid ett finländskt universitet (hemuniversitet) att ansöka om tillfällig rätt att avlägga studier vid ett annat finländskt universitet (måluniversitet).

En studerande kan söka studierätt för en enstaka kurs eller till en större helhet (t.ex. en biämneshelhet). Avtalet omfattar både grund- och forskarstuderande.

För att en studerande ska kunna ansöka om flexibel studierätt vid måluniversitetet ska ansökan först godkännas av hemuniversitetet. När hemuniversitetet godkänner ansökan förbinder det sig samtidigt att betala en i JOO-avtalet fastslagen ersättning för studierätterna och de avlagda studierna till måluniversitetet. För den studerande är JOO-studierna avgiftsfria.

Språk- och kommunikationsstudier

Språkcentret är en för hela universitetet gemensam serviceenhet som ordnar språk- och kommunikationsundervisning för studerande och personal. Språkcentrets mål är att ge alla universitetets studerande sådana praktiska språkkunskaper och kommunikativa färdigheter som ger en stadig grund för framgång i både studier och arbetsliv.

Ytterligare information om språk- och kommunikationsstudier

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: