Aalto-universitetets öppna universitet

Snabbanvisningar för studier vid öppna universitetet

På denna sida finns information om hur studierna vid Öppna universitetet framskrider, från att du bekantar dig med kursutbudet till att du får dina studieprestationer registrerade.
Tiimitapaaminen / kuvaaja Aalto-yliopisto, Unto Rautio

Utöver dessa snabbanvisningar kan du också bekanta dig med de mer detaljerade anvisningarna här.

Vad är Öppna universitetet och vem kan studera där?

Vem som helst kan studera vid Aalto-universitetets öppna universitet, oavsett ålder och utbildningsbakgrund. Vid Aalto-universitetets öppna universitet kan du läsa teknik, konst och ekonomi. Därtill erbjuder vi språk- och kommunikationsstudier. 

Det är bra att först fundera på vad dina målsättningar är: vill du delta i enskilda kurser, genomföra en studiehelhet eller är ditt mål till exempel att bli antagen som examensstuderande vid Aalto-universitetet via den öppna universitetsleden?

Öppna universitetet har tre terminer: höst (september–december), vår (januari–maj) och sommar (maj–augusti). Varje termin har en egen anmälningstid (augusti för höstterminen, november–december för vårterminen och april för sommarterminen). Du kan börja studera vilken termin som helst. Du anmäler dig separat till alla kurser. Anmälningstiden är i kraft till den sista anmälningsdagen som meddelas i kursbeskrivningen, förutsatt att det finns plats på kursen.

Vem kan studera vid Öppna universitetet?

Så här kommer du i gång med dina studier vid Aalto-universitetets öppna universitet

  1. Fundera på dina mål. Du kan läsa enskilda kurser, biämneshelheter eller söka in som examensstuderande via den öppna universitetsleden.
  2. Bekanta dig med kursutbudet
  3. Läs anvisningarna för anmälan och betalningsreglerna.
  4. Läs kursbeskrivningen noggrant och anmäl dig till kursen i enlighet med anvisningarna i kursbeskrivningen.
  5. Aktivera ditt Aalto-användarkonto och ta i bruk multifaktorautentisering.
  6. Läs anvisningarna för studerande och tentamensanvisningarna. Du hittar kursmaterialet på kursens arbetsyta i MyCourses.
  7. Bekanta dig med campus och aktivera ditt passerkort. Du kan söka efter och fråga om kurslitteraturen via bibliotekstjänsterna vid Aalto-universitetets lärcenter.
  8. Du ser dina kurs- och tentamensresultat i studieregistersystemet Sisu: sisu.aalto.fi. Där kan du också ladda ner ett studieprestationsutdrag. Kontrollera inom en månad efter kursens slut eller tentamen att din studieprestation har registrerats. 
Opiskelijaryhmä

För dig som är intresserad av studier vid Öppna universitetet

Öppna universitetet är till för alla. Du kan komma på kurs oavsett bakgrund eller ålder. Du kan gå enskilda kurser eller genomföra olika studiehelheter.

Aalto-universitetets öppna universitet
Aallon logo talon katolla

Studier vid Öppna universitet

På denna sida hittar du närmare information om att studera vid Öppna universitetet.

Aalto-universitetets öppna universitet
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat