Aalto-universitetets öppna universitet

Snabbanvisningar för studier vid öppna universitetet

På denna sida finns information om hur studierna vid Öppna universitetet framskrider, från att du bekantar dig med kursutbudet till att du får dina studieprestationer registrerade.
Tiimitapaaminen / kuvaaja Aalto-yliopisto, Unto Rautio

Utöver dessa snabbanvisningar kan du också bekanta dig med de mer detaljerade anvisningarna här.

Vad är Öppna universitetet och vem kan studera där?

Vem som helst kan studera vid Aalto-universitetets öppna universitet, oavsett ålder och utbildningsbakgrund. Vid Aalto-universitetets öppna universitet kan du läsa teknik, konst och ekonomi. Därtill erbjuder vi språk- och kommunikationsstudier. 

Det är bra att först fundera på vad dina målsättningar är: vill du delta i enskilda kurser, genomföra en studiehelhet eller är ditt mål till exempel att bli antagen som examensstuderande vid Aalto-universitetet via den öppna universitetsleden?

Öppna universitetet har tre terminer: höst (september–december), vår (januari–maj) och sommar (maj–augusti). Varje termin har en egen anmälningstid (augusti för höstterminen, november–december för vårterminen och april för sommarterminen). Du kan börja studera vilken termin som helst. Du anmäler dig separat till alla kurser. Anmälningstiden är i kraft till den sista anmälningsdagen som meddelas i kursbeskrivningen, förutsatt att det finns plats på kursen.

Vem kan studera vid Öppna universitetet?

Så här kommer du i gång med dina studier vid Aalto-universitetets öppna universitet

  1. Fundera på dina mål. Du kan läsa enskilda kurser, biämneshelheter eller söka in som examensstuderande via den öppna universitetsleden.
  2. Bekanta dig med kursutbudet
  3. Läs anvisningarna för anmälan och betalningsreglerna.
  4. Läs kursbeskrivningen noggrant och anmäl dig till kursen i enlighet med anvisningarna i kursbeskrivningen.
  5. Aktivera ditt Aalto-användarkonto och ta i bruk multifaktorautentisering.
  6. Läs anvisningarna för studerande och tentamensanvisningarna. Du hittar kursmaterialet på kursens arbetsyta i MyCourses.
  7. Bekanta dig med campus och aktivera ditt passerkort. Du kan söka efter och fråga om kurslitteraturen via bibliotekstjänsterna vid Aalto-universitetets lärcenter.
  8. Du ser dina kurs- och tentamensresultat i studieregistersystemet Sisu: sisu.aalto.fi. Där kan du också ladda ner ett studieprestationsutdrag. Kontrollera inom en månad efter kursens slut eller tentamen att din studieprestation har registrerats. 

Mer information

Opiskelijaryhmä

För dig som är intresserad av studier vid Öppna universitetet

Öppna universitetet är till för alla. Du kan komma på kurs oavsett bakgrund eller ålder. Du kan gå enskilda kurser eller genomföra olika studiehelheter.

Aalto-universitetets öppna universitet
Aallon logo talon katolla

Studier vid Öppna universitet

På denna sida hittar du närmare information om att studera vid Öppna universitetet.

Aalto-universitetets öppna universitet
Harald Herlin - oppimiskeskuksesta kuva

Anmälning, avgifter och regler

Här kan du läsa om hur du anmäler dig till öppna universitetets kurser, hur du betalar kursavgifterna, hur du annullerar din anmälan och vilka regler du förbinder dig till när du anmäler dig.

Aalto-universitetets öppna universitet
Woman looks at laptop, pad and notebook

Öppna universitetsleden: ett alternativ till urvalsprov

Saknar du studieplats eller söker du ett nytt utbildningsområde? Vid det öppna universitetet kan du studera via den öppna universitetsleden. När du har genomfört kurserna inom den öppna universitetsleden kan du ansöka om en studieplats inom antingen ekonomi eller teknik vid Aalto-universitetet.

Aalto-universitetets öppna universitet
Opiskelijoita kävelemässä alas portaita Kandidaattikeskuksessa

Biämnen vid Öppna universitetet

Vid Öppna universitetet kan du genomföra olika helheter eller biämnen inom ekonomi och teknik.

Aalto-universitetets öppna universitet
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: