Aalto-universitetets öppna universitet

För dig som är intresserad av studier vid Öppna universitetet

Öppna universitetet är till för alla. Du kan komma på kurs oavsett bakgrund eller ålder. Du kan gå enskilda kurser eller genomföra olika studiehelheter.

Opiskelijaryhmä
Opiskelijoita pöydän ääressä

Öppna universitetet är till för alla. Du kan komma på kurs oavsett bakgrund eller ålder. Du kan gå enskilda kurser eller genomföra olika studiehelheter.

Beakta dock att vissa kurser kan kräva förkunskaper, vilket i så fall nämns i kursbeskrivningen.

Studier vid Öppna universitetet ger dig en möjlighet att

  • bekanta dig med studier på universitetsnivå och med olika läroämnen
  • förbättra dina yrkeskunskaper och arbetslivsfärdigheter
  • lära dig den vetenskapliga grunden bakom aktuella fenomen
  • studera examensinriktat genom att senare inkludera dina studier i en universitetsexamen
  • söka till examensstudier via den öppna universitetsleden 
  • utöka din examen med biämnesstudier

Vem kan studera vid öppna universitetet?

Snabbanvisningar för studier vid öppna universitetet

På denna sida finns information om hur studierna vid Öppna universitetet framskrider, från att du bekantar dig med kursutbudet till att du får dina studieprestationer registrerade.

Starta här
Tiimitapaaminen / kuvaaja Aalto-yliopisto, Unto Rautio

Öppna universitetets kontaktuppgifter

Ta kontakt!

Läs mer
Kuvaaja Unto Rautio

Följ oss!

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: