Aalto-universitetets öppna universitet

Anmälning, avgifter och regler

Här kan du läsa om hur du anmäler dig till öppna universitetets kurser, hur du betalar kursavgifterna, hur du annullerar din anmälan och vilka regler du förbinder dig till när du anmäler dig.
Harald Herlin - oppimiskeskuksesta kuva

Anmälning till öppna universitetets kurser sker i Sisu (se närmare anmälningsanvisningar nedan). Kursavgiften betalas i samband med anmälningen och den är bindande, så bekanta dig med anmälnings- och avgiftsreglerna och anvisningarna för studierna. Du hittar kursernas anmälningstider och länkar till anmälningen i kursbeskrivningarna. Kursplatserna fylls huvudsakligen i anmälningsordning.

Kursanmälan

Från och med maj 2023 görs kursanmälan i Sisu. Anmälan till kurser som inleds före maj görs ännu i Aimo. Tentanmälan görs ännu i Aimo.

Kursavgiften betalas i samband med anmälningen och den är bindande, så bekanta dig med anmälnings- och avgiftsreglerna och anvisningarna för studierna.  Du hittar kursernas anmälningstider och länkar till anmälningen i kursbeskrivningarna. Kursplatserna fylls huvudsakligen i anmälningsordning.

Opiskelijat katsovat tietokonetta

Aalto-användar-ID, studiesystem och kommunikation med studerande

Som studerande vid öppna universitetet kan du logga in i Aaltos elektroniska tjänster med ett eget Aalto-användar-ID.

Aalto-universitetets öppna universitet
Wide Open Uni

Aalto-universitetets öppna universitet

Öppna universitetet är till för alla. Det är en möjlighet till studier för vem som helst som är intresserad av Aalto-universitetets vetenskapsområden och undervisning. Studieutbudet består av kurser och studiehelheter inom olika läroämnen.

Öppna universitetets kontaktuppgifter

Ta kontakt!

Yhteystiedot
Kuvaaja Unto Rautio

Seuraa meitä

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: