Aalto-käsikirja

Yliopistodialogi - University Dialogue

Yliopistodialogi keskittyy tulevan vuoden sekä pidemmän aikavälin toiminnan tavoitteiden asettamiseen, toteuttamisen suunnitteluun ja resurssointiin.
Kandikeskus

Yliopistodialogi

Yliopistodialogi keskittyy tulevan vuoden sekä pidemmän aikavälin toiminnan tavoitteiden asettamiseen, toteuttamisen suunnitteluun ja resurssointiin. Keskustelujen lähtökohtana on katselmuksessa sovitut linjaukset, hallituksen ohjeistus sekä korkeakoulujen strategiset suunnitelmat. Aallon korkeakoulut ja yhteiset palvelut päivittävät suunnitelmansa seuraavalle neljälle vuodelle ja yliopistodialogissa PMT sopii tulevista toiminnan tavoitteista ja resursseista, jotka dokumentoidaan yhteiseen tavoitesopimukseen, Our Plan. Korkeakoulujen ja yhteisten palveluiden resurssisuunnitelmista kootaan yliopiston budjetti, jonka yliopiston hallitus hyväksyy kesäkuussa.

Yliopistodialogissa määrittelemme myös strategiset kehitysprojektit, jotka tukevat strategian implementointia. Niitä hallitaan niin kutsutun gate-mallin mukaan. Täältä löydät ohjeistuksia strategisten kehitysprojektien valmisteluun.

Our plan, tavoitesopimus

Yliopiston dialogissa PMT sopii seuraavan vuoden ja pitkän aikavälin tavoitteesta, jotka kirjataan tavoitesopimukseen, Our plan.

Aalto University strategy 3.0, web banner (square)

Suunnitelmat 2023-2026

Tutustu strategisiin suunnitelmiimme vuosille 2023-2026

Strategiamme

Tutustu muihin vuosittaisiin startegisen johtamisen prosesseihin

Yliopiston vuosikatselmus - University Review

Yksiköt arvioivat strategian implementoinnin toteutumista hyödyntäen edellisen vuoden palautteita ja tuloksia.

Aalto talvella

Yliopiston ennakkokatselmus - University Preview

Yliopiston ennakkokatselmuksessa arvioidaan yhdessä toimintaympäristöömme liittyviä oletuksia suhteessa uusiin trendeihin.

An autumnal aerial view of Aalto University campus from Laajalahti, autumn colours, yellow and orange, are prominent in the trees
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu