Aalto-käsikirja

Yliopiston vuosikatselmus - University Review

Yksiköt arvioivat strategian implementoinnin toteutumista hyödyntäen edellisen vuoden palautteita ja tuloksia.
Aalto talvella

Yliopiston vuosikatselmus

Toiminnan itsearvioinnin tarkoituksena on tarkastella strategian toteutumista ja ydin- ja tukitoimintojen tilaa. Keskeinen kanava erilaisten toiminnan tulosten, arviointitulosten ja palautteiden käsittelyyn on vuosittaiset korkeakoulujen, palveluyksiköiden ja yliopiston vuosikatselmukset. Yliopiston tulosten (KPI:t) lisäksi katsauksissa käsitellään tutkimuksista, sisäisistä ja ulkoisista arvioinneista, auditoinneista ja muista lähteistä saatua palautetta ja verrataan niitä aiemmin sovittuihin tavoitteisiin ja kehittämistoimenpiteisiin. Vuosikatselmuksessa käsitellään myös vuosittain vaihtuvia teemoja, kuten kansainvälistymistä, tasa-arvoa ja monimuotoisuutta sekä Aallon toimintatapaa.

Vuosikatselumusprosessin tavoitteena on myös aktivoida yliopiston henkilökuntaa avoimeen keskusteluun jakamaan kehitysideoita ja hyviä käytäntöjä. Tämä arviointi- ja palauteprosessi järjestetään vuosittain helmi-maaliskuussa.Yliopistotason katselmuksesta vastaa rehtorin johdolla AMT ja korkeakouluissa dekaanin johdolla koulun johtoryhmä. Yliopiston vuosikatselmuksesta syntyy ohjeet yliopistodialogiin (University Dialogue).

Vuosikatselmusdokumentteja

Tutustu muihin vuosittaisiin strategisen johtamisen prosesseihin

Yliopistodialogi - University Dialogue

Yliopistodialogi keskittyy tulevan vuoden sekä pidemmän aikavälin toiminnan tavoitteiden asettamiseen, toteuttamisen suunnitteluun ja resurssointiin.

Aalto University campus in Otaniemi

Yliopiston ennakkokatselmus - University Preview

Yliopiston ennakkokatselmuksessa arvioidaan yhdessä toimintaympäristöömme liittyviä oletuksia suhteessa uusiin trendeihin.

An autumnal aerial view of Aalto University campus from Laajalahti, autumn colours, yellow and orange, are prominent in the trees

University review yhteisötilaisuus 2023

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: