Aalto-käsikirja

Läpileikkaavien toimintojen johtaminen

Kestävä kehitys, radikaali luovuus ja yrittäjämäinen ajattelutapa näkyvät kaikessa tekemisessämme. Tieteen, taiteen, teknologian ja talouden osaamista yhdistämällä voimme löytää radikaalisti uudenlaisia ratkaisuja. Vahvistamalla luovaa ja yrittäjähenkistä kulttuuriamme saamme yhdessä aikaan vaikuttavampia kestävän kehityksen ratkaisuja.

Aalto-yliopiston uuden strategian kolme keskeistä läpileikkaavaa teemaa ovat radikaali luovuus, yrittäjämäinen asenne ja kestävyysratkaisut. Radikaali luovuus tarkoittaa rohkeaa ja kokeilevaa uusien ratkaisuiden luomista sekä taitoa saavuttaa perinpohjaista kehitystä nopeasti vaihtuvissa tilanteissa. Yrittäjämäinen asenne tarkoittaa suhtautumista ongelmiin ja haasteisiin mahdollisuutena uuden kehittämiseen. Kestävän kehityksen ratkaisut tarkoittavat konkreettisia ratkaisuja maailmaa ravisteleviin sosiaalisiin ja ympäristöä koskeviin haasteisiin, erityisesti niin kuin ne on määritelty YK:n kestävän kehityksen päämäärissä.

Nykyisen strategiakauden tavoitteena on, että nämä teemat leikkaavat läpi kaiken Aallon tutkimus-, opetus- ja kehitystyön. Radikaalin luovuuden ja Yrittäjämäisen asenteen avulla voimme vahvistaa muutoskykyä, tuottaa kestävyysratkaisuja ja lisätä yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tavoitteena on erityisesti mahdollistaa kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille valmiudet ja tulevaisuustaidot työelämään.

Solutions for sustainability illustration inspired by art piece called Hidaka Ohmu by Julia Lohmann, illustration by Anna Muchenikova

Ratkaisuja kestävään kehitykseen

Kehitämme ratkaisuja maailman suuriin haasteisiin avainaloillamme ja niiden yhtymäkohdissa.

Strategiamme
Radical creativity illustration: Anna Muchenikova

Radikaali luovuus

Rakennamme vahvan, luovan yhteisön tukemaan uutta ajattelua.

Strategiamme
Entrepreneurial mindset themed illustration showing a robotic hand, illustration by Anna Muchenicova

Yrittäjähenkinen ajattelutapa

Edistämme innostavaa, yritteliästä kulttuuria. Tämä on yksi kolmesta kaikkea toimintaamme läpileikkaavasta lähestymistavasta.

Strategiamme

Läpileikkaavien alueiden toimijat, tehtävät ja vastuunjako

Suunnitelmat 2024-2027

Tutustu strategisiin suunnitelmiimme vuosille 2024-2027

Lue tarkemmin suunnitelmista
Aalto University strategy 3.0, web banner (square)
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: